DSpace Repository

Dünya ekonomik krizi ve türkiye: antakya ayakkabı imalat sektöründe bir inceleme

Show simple item record

dc.contributor.author Ulusoy, İzzettin
dc.date.accessioned 2019-06-27T11:11:20Z
dc.date.available 2019-06-27T11:11:20Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Ulusoy, İ. (2009). Dünya ekonomik krizi ve türkiye: antakya ayakkabı imalat sektöründe bir inceleme. 1-19 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12179
dc.description.abstract 2007 yılında ABD konut sektöründe başlayan küresel kriz, tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Krizin boyutlarının nereye varacağı ve nerede sonlanacağı net olarak bilinmemektedir. Uluslararası bankalar ve finans sektörüne bağlı reel sektörlerin iflas etmeleri, dünya çapında dev fabrikaların üretimlerini azaltmaları, işçi çıkarmaları ve iflas etmeleri dünyanın, 1929 Krizinden sonra en büyük krizle yüz yüze olduğunu gösteriyor. Bu krizde ekonomik küçülmenin beklenenden daha kötü olması, serbest piyasada yaşanan belirsizlikler, yatırımların durması, dövize bağımlı ülkelerin döviz sıkıntılarının artması, bu krizin ilk dalgasını oluşturuyor. ABD‟de başlayan bu kriz tehdidi, artık küresel ekonomi ve istihdam sorunu olmuştur. Dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye‟de de krizin etkileri 2008 yılı son çeyreğinden itibaren ciddi biçimde hissedilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada önce, dünyada yaşanan krizin başlama nedeni ve reel ve finans sektörüne etkileri, daha sonra Türkiye‟ye etkileri incelenecektir. Son olarak bu krizin Antakya ayakkabı imalat sektörüne etkileri incelenecek ve sektörün krizden çıkış yolları analiz edilecektir. tr_TR
dc.description.abstract The global crisis began in the USA in 2007 has affected the world in many respects. It is not known where the dimensions of the crisis will reach and where they will end. The bankruptcy of the reel sectors which are dependent on the international banks and the financial sectors, increased productions of large factories, their dismissing the workers and their going bankrupt show that the world is to cope with the greatest crisis after the crisis in 1929. In this crisis, the economic collapse's being worse than expected, the uncertainities in the liberal sector, decreases in the investments, the increased needs of foreign money of the countries dependent on foreign money constitute the first wave of this crisis.This threat of crisis began in the USA has now been a problem of unemployment and global economy. The effects of the crisis have begun to be seriously felt from the last quarter of 2008 in Türkiye which is the seventeenth great economy of the world. In this study, firstly, the reason of the start of the crisis and its effects on the reel and financial sectors and then its effects on Türkiye have been investigated. Lastly, The effects of this crisis on Antakya Shoes Manufacture Sector have been investigated and the solutions for the crisis in this sector have been researched. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / İİBF tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Ekonomik Kriz tr_TR
dc.subject Küresel Kriz tr_TR
dc.subject Yüksek risk ve yüksek faizli kredi tr_TR
dc.subject Economic crisis tr_TR
dc.subject Global crisis tr_TR
dc.subject Sub-prime mortgage tr_TR
dc.title Dünya ekonomik krizi ve türkiye: antakya ayakkabı imalat sektöründe bir inceleme tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 19 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record