2006 Cilt 13 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Köseoğlu, Reşit Doğan; Kayaoğlu, Hüseyin Ayhan; Özkan, Namık (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  :Memenin Paget hastalığında ele gelir bir meme kitlesinin saptanmama ve mastektomi materyalinin makroskopik incelemesinde yer kaplayan bir lezyonun görülmeme olasılığı nedeni ile olguyu takdim ediyorum. Gereç ve Yöntem: ...
 • Davutoğlu, Mehmet; Gözü, Ayfer; Gürkan, Fuat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Solunum sıkıntısıyla başvuran 5 yaş altı çocuklarda ayırıcı tanıda nadir bir neden olan retrofaringeal absenin düşünülmesi gerektiği vurgulanıp, literatür bilgileri doğrultusunda tartışmaktır. Konu: Retrofaringeal abse ...
 • Kılıç, Süleyman; Karadağ, Neşe; Altunoluk, Bülent; Beytur, Ali; Karaca, Süleyman (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Akut idrar retansiyonu işemenin ani ortadan kalkması ile karakterize bir ürolojik acildir. Bu yazıda, akut idrar retansiyonunun yaşlı erkeklerde nadir nedenlerinden biri olan prostatik üretral polipe bağlı olarak 58 yaşında ...
 • Söğütlü, Gökhan; Bilen, Bilge Türk; Cinpolat, Özgür; Işık, Burak; Yılmaz, Mehmet; Kılınç, Hıdır (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Bu çalışmamızda, lomber bölgede lipom yanlış tanısıyla ameliyata alınan, redükte olmayan lomber fıtıklı 45 yaşında kadın hastamızı sunuyoruz. Olgumuzda fıtık kesesi sigmoid kolonu içeriyordu ve boğulma veya obstrüksiyon yoktu.
 • Sağır, Ayşegül; Fırat, Ahmet Kemal; Kahraman, Bayram; Fırat, Zeynep Yezdan; Karakaş, Hakkı Muammer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Nadir izlenen Castleman hastalığının parotis tutulumunun sunulması. Gereç ve yöntem: Castleman hastalığı olgusuna ultrasonografi, MRG ve BT tetkiki uygulandı. Bulgular: Her iki supraklavikular, preaurikular, ön ve ...
 • Karabulut, Erdem; Alpar, Reha; Özayar, Enis (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Hastalıklar belirli bir bölgede (yer kümesi) ya da belirli bir zaman aralığında/diliminde (zaman kümesi) yığılım gösterebilir. Hastalıkların yer, zaman ya da yer‑zamanda kümelenip kümelenmediğini belirlemek için çok sayıda ...
 • Ünal, Gülseren; Orgun, Fatma (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Bugün kanser önemli bir sağlık problemidir. Tüm bireylerin, kanserden korunma, erken tanı ve tedavi konularında bilgi edinmeleri sağlanmalıdır. Gereç Ve Yöntem: Bu araştırma, tanımlayıcı tipte bir araştırmadır ve Bornova ...
 • Kaya, Serpil; Yönem, Özlem; Özdemir, Levent; Sümer, Zeynep (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  We aimed to determine the relationship between serum HBV-DNA levels and serum alanine aminotransferase (ALT) levels in different age and sex groups. Materıal And Methods: Serum HBV-DNA levels of 90 patients with ...
 • Doğan, Ebru Apaydın; Aktekin, Berrin; Şenol, Yeşim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Yeni tanı almış erişkin yaş hasta grubunda iki yıllık takip döneminde nöbet rekürrensini etkileyen prognostik faktörlerin saptanması. Gereç ve Yöntem: Bu amaçla epileptik nöbet ile başvuran veya nöbet sayısı bilinen, ...
 • Orhan, Asuman; Aygül, Recep; Deniz, Orhan; Koçak, Nuri; Ulvi, Hızır (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Multiple Sklerozis’de (MS) beyin sapı yapıları sıklıkla tutulmaktadır. Bu çalışmada beyin sapı tutuluşu olan ve olmayan kesin MS tanısı almış olgularda beyin sapı tutuluşunu belirlemede BAEP ve MRI’nin duyarlılıklarının ...
 • Ekingen, Gülsen; Ceran, Canan; Demirtola, Arzu; Demiroğulları, Billur; Sancak, Banu; Poyraz, Aylar; Sönmez, Kaan; Basaklar, A.Can; Kale, Nuri (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Bu çalışmada ince barsak dokusunda iskemi sonrası değişen reperfüzyon süresinin, biyokimyasal değişiklikler ve anastomoz iyileşmesine olan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Geçici barsak ...