(2006)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ateş, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Rapunzel sendromu, dürtüsel saç çekme ve yeme alışkanlığı nedeni ile midede oluşan trikobezoarın duodenum ve jejunuma uzanması ile birlikte karında kitle ve gastrointestinal semptomların görüldüğü nadir bir durumdur. Bu ...
 • Sögütlü, Gökhan; Yılmaz, Mehmet; Karadağ, Neşe; Işık, Burak; Ölmez, Aydemir; Cinpolat, Özgür (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Gastrointestinal sistem inflamatuvar psödotümörü nadir görülülür. Nadir olarak gastrointestinal kanamaya yol açarlar. Biz burada, yetişkin bir kadında meckel divertikül yerlesimli kanayan infalamatuvar psödotümör vakasını sunduk.
 • Sarı, Aysegül; Ermete, Murat; Callı, Aylin; Sengül, Fikret (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Psödohiperplastik prostat adenokarsinomu aldatıcı olarak benign arşitektürel özelliklere sahip bezlerle karakterize, prostat adenokarsinomunun son yıllarda tanımlanmış nadir bir varyantıdır. Psödohiperplastik patern, ...
 • Yağmur, Yurdagül (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Bu çalışmada, genç kadınlara osteoporozdan korunma ve sağlığı geliştirme davranışlarını kazandırmak amacıyla hazırlanan Sağlığı Geliştirme Programı’nın etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: ...
 • Yetkin, Gülay; Kuzucu, Çiğdem; Çalışkan, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen idrar örneklerinden izole edilen E.coli’lerin antibiyotik duyarlılıkları, Genişlemiş spektrumlu β-laktamaz(GSBL) oranları, servis ve polikliniklere ...
 • Yüksel, Şengül; Savacı, Serap; Yeşilada, Elif; Gülbay, Gonca; Otlu, Gonca (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Bu çalışmada, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Tanı Laboratuvarı’na, fenotipik dismorfogenezisin değişik klinik ön tanıları ile başvurmuş olan pediatri hastalarının, major kromozomal anomaliler yönünden retrospektif ...
 • Saruhan, Berna Güney; Özbağ, Davut; Özdemir, Nurullah; Gümüşalan, Yakup (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Ovarektomize ratlarda Flutamid kullanımının vücut ağırlığı ve uterus dokusu üzerine etkilerinin araştırılması. Materyal ve Metod: 36 adet Wistar Albino türü dişi sıçanlar Dicle üniversitesi DÜSAM merkezinden seçildi. ...
 • Geçkil, Hikmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Bilgilerimizin ve araştırma metotlarının çığ gibi çoğalması ve derinleşmesi sonucu Biyolojik Bilimlerde hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak multidisipliner çalışmalar daha yaygınlaşmış ve alanlar arasındaki ...
 • Demirol, Aygül; Güven, Süleyman; Gürgan, Timur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Genital kanal organları ile ilgili bir veya birden fazla anormallik durumunda sık görülen problem olan infertilite gelişir. Kadın infertilitesinde temel nedenler; servikal, uterin, tübal ve ovulatuar faktör olarak ...
 • Cengiz, S. Aslıhan; Us, Ebru; Cengiz, A. Tevfik (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Bu derlemede koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) ve Candida kökenlerinde slime faktör üretimi ve bu faktörün klinik önemi üzerinde durulmuştur. Slime faktörün özellikleri ve tesbit yöntemleri açıklanmış, adezyonu etkileyen ...
 • Boran, Burak O. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Büyüyen kafatası kırıkları, tüm kafatası kırıklarının sadece %0,05–1,6’sında görülen nadir bir komplikasyondur. Bu çalışmada, kafatası kırığının oluşmasından sekiz yıl sonra ameliyat edilen bir vaka sunulmaktadır. Olgu: ...
 • Kırkıl, Cüneyt; Aygen, Erhan; Bülbüller, Nurullah; Doğru, Osman; Ödekmerdan, Ahmet; Girgin, Mustafa; Saraç, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Kugel fıtık tamirinin minimal invaziv bir teknik olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmanın amacı Kugel ve Lichtenstein girişimlerinden sonra gelişen enflamatuvar yanıtları ve klinik sonuçları karşılaştırmaktı. Hastalar ...
 • Sarı, Ayşegül; Çallı, Aylin; Kuş, Zuhal; Ermete, Murat; Girgin, Cengiz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Mesanenin primer adenokarsinomları mesaneyi metastaz veya direkt yayılım yolu ile sekonder olarak tutan adenokarsinomlar ile morfolojik olarak benzerlik gösteren ve bazen tanısal güçlüğe yol açan nadir neoplazmlardır. ...
 • Liman, Şerife Tuba; Topçu, Salih; Okay, Erdem; Özerdem, Ali; Çiftçi, Ercüment; Özker, Emre (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Erişkin tipi diyafram hernileri sıklıkla travmatik olup delici kesici alet yaralanmalarından sonra görülmektedir. Ancak çok nadir de olsa diyafragmatik konjenital defektlerden ileri yaşlarda herniasyon olabilir. 34 ...
 • Çetinoğlu, Erhan Ç.; Canbaz, Sevgi; Ağlan, Zafer; Peşken, Yıldız (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Yüksek riskli gebelik; anne, fetüs veya yenidoğanın doğumdan önce veya sonra artmış morbidite veya mortalite riskine sahip olmasıdır. Annenin 35 yaş ve üzerinde gebe kalması, ileri yaş gebelik (İYG) olarak isimlendirilmekte ...
 • Soyuer, Ferhan; Ünalan, Demet; Öztürk, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Kronik beyin damar hastalığı (BDH) olan ve toplumda yaşayan olgularda, yaşam kalitesini değerlendirmek ve sosyodemografik, klinik değişkenlerle yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Veri ...
 • Altunkaynak, B.Zuhal; Altunkaynak, M.Eyüp (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Bilindiği gibi mikroskobik takip işlemlerinin ilk aşaması fiksasyondur. Işık mikroskobik takip işlemlerinde formaldehit elektron mikroskobik takip işlemlerinde ise gluteraldehit-osmium tetraoksit ikilisi fiksasyon amacıyla ...
 • Ketani, M. Aydın; Saruhan, Berna Güney; Ketani, M. Aydın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Çalışmada amacımız, östrojen eksikliği oluşturulan ve bu eksikliğin giderilmesiyle sıçan dil mukozasında meydana gelen değişikliklerin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 21 adet dişi erişkin Wistar albino ...
 • Tuğyan, Nüket; Tunakan, Mine; Sarı, Ayşegül; Genç, Hüdai (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Düşük dereceli fibromiksoid sarkom ilk kez 1987’ de tanımlanmış, nadir görülen bir yumuşak doku tümörüdür. Histolojik olarak benign görünümüne rağmen lokal nüks ve metastaz ile agresif klinik gidiş gösterebilen bir ...
 • Uzunlar, Ali Kemal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Bu çalışmada, nadir görülen ağız içi yerleşimli bir konjenital gingival granüler hücreli tümör (KGGHT) olgusu sunulması amaçlandı. Olgu: Yenidoğan bir kız bebekte, fizik muayenede, ağız içinden dışarıya taşan 3 cm çapında ...

View more