2006 Cilt 13 Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Geçkil, Hikmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Bilgilerimizin ve araştırma metotlarının çığ gibi çoğalması ve derinleşmesi sonucu Biyolojik Bilimlerde hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak multidisipliner çalışmalar daha yaygınlaşmış ve alanlar arasındaki ...
 • Demirol, Aygül; Güven, Süleyman; Gürgan, Timur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Genital kanal organları ile ilgili bir veya birden fazla anormallik durumunda sık görülen problem olan infertilite gelişir. Kadın infertilitesinde temel nedenler; servikal, uterin, tübal ve ovulatuar faktör olarak ...
 • Cengiz, S. Aslıhan; Us, Ebru; Cengiz, A. Tevfik (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Bu derlemede koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) ve Candida kökenlerinde slime faktör üretimi ve bu faktörün klinik önemi üzerinde durulmuştur. Slime faktörün özellikleri ve tesbit yöntemleri açıklanmış, adezyonu etkileyen ...
 • Boran, Burak O. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Büyüyen kafatası kırıkları, tüm kafatası kırıklarının sadece %0,05–1,6’sında görülen nadir bir komplikasyondur. Bu çalışmada, kafatası kırığının oluşmasından sekiz yıl sonra ameliyat edilen bir vaka sunulmaktadır. Olgu: ...
 • Sarı, Ayşegül; Çallı, Aylin; Kuş, Zuhal; Ermete, Murat; Girgin, Cengiz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Mesanenin primer adenokarsinomları mesaneyi metastaz veya direkt yayılım yolu ile sekonder olarak tutan adenokarsinomlar ile morfolojik olarak benzerlik gösteren ve bazen tanısal güçlüğe yol açan nadir neoplazmlardır. ...
 • Liman, Şerife Tuba; Topçu, Salih; Okay, Erdem; Özerdem, Ali; Çiftçi, Ercüment; Özker, Emre (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Erişkin tipi diyafram hernileri sıklıkla travmatik olup delici kesici alet yaralanmalarından sonra görülmektedir. Ancak çok nadir de olsa diyafragmatik konjenital defektlerden ileri yaşlarda herniasyon olabilir. 34 ...
 • Çetinoğlu, Erhan Ç.; Canbaz, Sevgi; Ağlan, Zafer; Peşken, Yıldız (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Yüksek riskli gebelik; anne, fetüs veya yenidoğanın doğumdan önce veya sonra artmış morbidite veya mortalite riskine sahip olmasıdır. Annenin 35 yaş ve üzerinde gebe kalması, ileri yaş gebelik (İYG) olarak isimlendirilmekte ...
 • Soyuer, Ferhan; Ünalan, Demet; Öztürk, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Kronik beyin damar hastalığı (BDH) olan ve toplumda yaşayan olgularda, yaşam kalitesini değerlendirmek ve sosyodemografik, klinik değişkenlerle yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Veri ...
 • Altunkaynak, B.Zuhal; Altunkaynak, M.Eyüp (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Bilindiği gibi mikroskobik takip işlemlerinin ilk aşaması fiksasyondur. Işık mikroskobik takip işlemlerinde formaldehit elektron mikroskobik takip işlemlerinde ise gluteraldehit-osmium tetraoksit ikilisi fiksasyon amacıyla ...
 • Ketani, M. Aydın; Saruhan, Berna Güney; Ketani, M. Aydın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Çalışmada amacımız, östrojen eksikliği oluşturulan ve bu eksikliğin giderilmesiyle sıçan dil mukozasında meydana gelen değişikliklerin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 21 adet dişi erişkin Wistar albino ...