2005 Cilt 12 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Aydın, Ayşe Murat; Evliyaoğlu, E.Meltem; Kocaöz, Özgür (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Kadınlarda sık görülen meme kanserinin yüksek mortalite ve morbiditesine sahip olması sebebiyle erken evrede tespiti önem arzetmektedir. Bu amaçla olgumuzda tarama amaçlı kullanılan tek yöntem olan mamografi ile buna destek ...
 • Cumurcu, Tongabay; Köseoğlu, R. Doğan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Bu çalışmanın amacı olağan olmayan bir yaş ve cinsiyette gözlenen konjonktival yassı epitel hücreli karsinom vakasını ve tedavi yöntemlerini değerlendirip, tartışmaktır. 11 yaşında bir kız çocuğu sol gözünde 5-6 yıldır ...
 • Demirbilek, Savaş; Turan Kanmaz, Turan; Bitiren, Muharrem; Yücesan, Selçuk (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Nöroenterik kistler nadirdir, literatürde 35 den az olgu bildirilmiştir. Bu raporda solunum sıkıntısı, ateş ve öksürük şikayetleri ile başvuran 3 yaşındaki bir olguda tespit edilen posterior mediastinal nöroenterik kist ...
 • Gözke, Eren; Dörtcan, Nimet; Özyurt, Zafer; Koçer, Abdulkadir (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Yüzünün sağ yarısı ve ağız içinde uyuşma nedeni ile incelenen 49 yaşındaki erkek hastanın kranial MRG’sinde sağ inferior dorsolateral pontin bölgede iskemik odak saptandı. Hastadaki tek risk faktörü protein S eksikliği ...
 • Okyay, Pınar; Gemalmaz, Ayfer; Beşer, Erdal; Başak, Okay; Doyuran, Eyüp S. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Bu çalışmada, Aydın’daki bir merkez sağlık ocağının 2000 yılına ait Gebe-Lohusa İzleme Fişlerindeki kayıtların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı bir hizmet araştırmasıdır. Sağlık ocağı bölgesinden ...
 • Kırılmaz, Utku; Çankaya, Deniz; Özdemir, Özdemir; Madani, Joida; Choijiljav, Gereltuya; Akbulut, Serkan; Aslan, Dilek (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Nowadays, there are about 1.2 billion around adolescents living the world and one out of five people is known to be at this age group. Almost 85% of adolescents live in developing countries. It is stated that adolescents ...
 • Gümüş, Nazım; Kaya, Yalçın; Karakaya, Sadık (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Bu çalışmada mandibula kırıklarının tedavisinde, yüz bölgesinde küçük kesi izi bırakarak osteosentez yapılması hedeflendi. Gereç ve Yöntem: On erkek sekiz kadın hastanın mandibula kırığı, titanyum mini vida ve plak ...
 • Öztürk, Ufuk; Eroğlu, Muzaffer; Tuygun, Can; İmamoğlu, M. Abdurrahim; Kiper, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Benign prostat hiperplazisine bağlı infravezikal obstrüktif şikayetleri olan hastalarda doksazosin ve terazosini etkinlik ve yan etki yönünden ürodinamik parametreler eşliğinde karşılaştırmak istedik. Gereç ve Yöntem: 6 ...
 • Öztürk, Feral; Iraz, Mustafa; Eşrefoğlu, Mukaddes; Kuruş, Meltem; Gül, Mehmet; Otlu, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  This study was designed to detect and evaluate the histochemical and immunohistochemical alterations in rat kidney histology following streptozotocin (STZ)-induced and fructose-induced experimental diabetes. Material and ...