2005 Cilt 12 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Köybaşı, Serap; Yılmaz, Fahrettin; Karabay, Oğuz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Bu yazıda tonsil yüzey kültüründe üreme olmadığı halde tonsillektomi sonrası yapılan tonsil derin doku kültür örneğinde Grup B streptokok (S. agalacticae) üretilen bir olgu sunulmuştur.
 • Hız, Fazilet; Bozkurt, Dilek; Karagöl, Turgut; Çelik, Aysel; Çınar, Meral (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Bilateral fasiyal paralizi nadir bir klinik antitedir. Sıklıkla potansiyel olarak hayati tehlike taşıyan sistemik bir hastalığın bulgusu olarak karşımıza çıkar. Erken evrede yetersiz tanı ve tedavi klinik sonuçları olumsuz ...
 • Yirmibeşoğlu, Eda; Öztürk, Ayşen Sevgi; Erkal, Haldun Şükrü; Egehan, İbrahim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Bu çalışmada, kanser tanısı almış hastaların ve birinci-derece yakınlarının, kanser ile ilişkili bilgi edinmek amacı ile İnterneti kullanım sıklıklarının ve İnternet kullanımını belirleyen etkenlerin ortaya konulması ...
 • Aygül, Recep; Koçak, Nuri; Deniz, Orhan; Orhan, Asuman; Ulvi, Hızır; Gümüştekin, Kenan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Epilepside yüksek solaklık, zayıf sağ el dominansı, yüksek cross-dominans, patolojik sağ el dominansı ve bilateral atipik lisan dominansına işaret edilmektedir. Bunlardan hareketle epileptik olguların el, ayak, göz ...
 • Temel, Gülhan Orekici; Çamdeviren, Handan; Akkuş, Zeki (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Sınıflama ağaçları (Classification Trees, CT) parametrik olmayan istatistiksel bir yöntemdir. Bu yöntem bir veya daha fazla risk faktöründen yararlanarak bireylere tanı koyma amacıyla kullanılan bir ağaç algoritmasıdır. ...
 • Evci, E.Didem; Tezcan, Sabahat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Dört farklı turizm yöresinde bulunan turistik tesislerin sağlık niteliklerinin değerlendirilmesi ve turistlerin sağlık sorunlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma, 15 Mayıs-15 Ekim 2001 ve Ocak-Mart ...
 • Karaoğlu, Leyla; Çetin, Feray; Ilgar, Mehtap; Tekiner, Selda; Güneş, Gülsen; Genç, Metin F.; Eğri, Mücahit; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Turgut Özal Tıp Merkezinde çalışan evli kadın personelin doğurganlık özelliklerini ve gebeliği önleyici yöntem kullanım düzeyini saptamak. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmaya, Mart 2004 tarihinde ...
 • Özvaran, Mustafa Kürşat; Demiryontar, Dilay; Arınç, Sibel; Abacıgil, Fatma; Chousein, Efsun Uğur; Soğukpınar, Özlem; Toker, Nil; Baran, Reha (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Akciğer kanserlerinden kaynaklanan beyin metastazlarının klinik ve radyolojik özellikleri değerlendirmek amacıyla bu çalışma planlandı.Gereç ve Yöntem: 1992-2003 tarihleri arasında tanısı konan akciğer kanseri nedeniyle ...
 • Öztürk, Ayşen Sevgi; Yirmibeşoğlu, Eda; Erkal, Haldun Şükrü; Egehan, İbrahim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  In this report, we aimed to investigate the time from the onset of complaints till the admission to a doctor, the time from the onset of complaints till the establishment of a diagnosis and the time from the onset of ...
 • Aygül, Recep; Ulvi, Hızır; Deniz, Orhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Sempatik deri cevabı (SDC) sudomotor sempatik fonksiyonun bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı normal bireylerde farklı dalga formları arasında latans, amplitüd ve habitüasyonda farklılık ...
 • Taner, A.Şükrü; Topgül, Koray; Küçükel, Fikri; Özer, Hilal; Temel, Selim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Endotoksine bağlı endotoksemi geliştirilen üç gruba ayrılmış 21 erkek Wistar ratta (250-300g) PARS (poli ADPriboz sentetaz) inhibitörü 3-aminobenzamidin akciğer hasarı üzerine etkisi araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Kontrol ...
 • Gülcan, Öner; Cihan, Hasan Berat; Türköz, Rıza (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  İnternal torasik arter (İTA) koroner bypass cerrahisinde rutin olarak kullanılan arteryel grefttir. Açık olan ITA yan dallarına olan akım nedeni ile çalma fenomeni tanımlanmış ve myokardiyal perfüzyon bozukluğunun nedeni ...
 • Taner, A.Şükrü; Topgül, Koray; Küçükel, Fikri; Özer, Hilal; Temel, Selim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Endotoksine bağlı endotoksemi geliştirilen üç gruba ayrılmış 21 erkek Wistar ratta (250-300g) PARS (poli ADPriboz sentetaz) inhibitörü 3-aminobenzamidin akciğer hasarı üzerine etkisi araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Kontrol ...