2005 Cilt 12 Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Aydoğan, Semih; Akyol, Nuray; Demir, Tamer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Cogan sendromu göz ve kulak tutulumunun birlikte görüldüğü inflamatuar damarsal bir hastalıktır. Gözde interstisyel keratit, kulakta odyovestibüler disfonksiyon bulguları ile karakterizedir. Cogan sendromlu hastalarda büyük ...
 • Kıymaz, Nejmi; Demir, Özgür; Yılmaz, Nebi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Tansiyon pnömosefali ani intrakranial basınç artışına neden olduğu için acil müdahale gerektiren bir patolojidir. Bu çalışmada, posttravmatik geç dönemde oluşan ve hastanın hayatını tehdit eden bir tansiyon pnömosefali ...
 • Aylaz, Rukiye; Güneş, Gülsen; Karaoğlu, Leyla (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Malatya huzurevinde yaşayan yaşlıların sosyo-demoğrafik özelliklerini, sağlık durumlarını ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılık düzeylerini saptamak amacıyla planlanan bu tanımlayıcı çalışma 2002 yılında yürütülmüşt ...
 • Kuzucu, Akın; Soysal, Ömer; Ulutaş, Hakkı (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Spontan pnömotorakslı olgularda uzamış hava kaçağı ve nüks en sık cerrahi endikasyonları oluşturur. Ancak cerrahinin zamanlaması hala tartışmalı bir konu olarak kalmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada İnönü Üniversitesi ...
 • Vardı, Nigar; Iraz, Mustafa; Feral Öztürk, Feral; Uçar, Muharrem; Gül, Mehmet; Eşrefoğlu, Mukaddes; Otlu, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Bu çalışma, streptozotosin (STZ) ile oluşturulan diyabetik rat modelinde, sıçan böbreklerinde oluşan histolojik değişiklikler üzerine melatoninin iyileştirici etkilerinin araştırılması amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntem: ...