DSpace Repository

Triazin temelli hibrit yapılı polimerlerin sol-jel yöntemi ile hazırlanması /

Show simple item record

dc.contributor.author Polatlı, Dilek Aykız
dc.date.accessioned 2019-11-15T08:03:53Z
dc.date.available 2019-11-15T08:03:53Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polatlı, Dilek Aykız (2018). Triazin temelli hibrit yapılı polimerlerin sol-jel yöntemi ile hazırlanması. Yayımlanmış Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.1-91 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/14821
dc.description İnönü Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı tr_TR
dc.description.abstract Hibrit polimerler hem organik hem de inorganik yapıları kuvvetli kovalent bağlar ile birleştiren ve bu sayede inorganik yapılı moleküllere ait dayanıklılık, kararlılık gibi özellikleri esneklik, kolay işlenebilirlik gibi özelliklerle birleştiren önemli yapılardır. Bu çalışma kapsamında da multi-fonsiyonel özelliklere sahip triazin yapılı hibrit polimerler hazırlanmış ve özellikleri incelenmiştir. Temel olarak üç grup dahilinde polimer sentezleri gerçekleştirilerek temel özellikleri araştırılmıştır. Sentezi gerçekleştirilen birinci grup polimerlerde 1,3,5-tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazin-2,4,6-trion (THTT) kullanılarak farklı yapı ve özelliklerde poliüretanlar (PU) sentezlenmiştir. İkinci grup polimer sentezlerinde THTT üzerine akrilat grupları bağlanarak akrilat yapılı homo ve kopolimerler sentezlenmiştir. Üçüncü ve son grupta ise akrilat temelli yapılara sol-jel yaklaşımı ile polimerleşebilen gruplar bağlanarak sol-jel yaklaşımı ile polimerleşebilen gruplar bağlanarak sol-jel temelli hibrit polimerler sentezlenmiştir. Sentezlenen yapılar FTIR, TGA, DTA, DSC ve SEM teknikleriyle karakterize edilmiştir. Sentezlenen yapılara ait FTIR sonuçlarına göre istenilen üretan, akrilat ve hibrit yapıların termal, mekanik ve esneklik özelliklerinin diğer polimerik türlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak çalışmamızda mekanik kararlılığı ve termal dayanımı yüksek triazin yapılı hibrit yapılı polimerler başarıyla düzenlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Hybrid polymers that are important materials in which inorganic and organic groups covalently bonded to form uniform structure possess integrity, stability and processability. In this study, multifunctional triazine containing hybrid polymers were prepared and investigated in terms of structural properties. As a base study three groups of polymers were synthesized and basic properties were investigated. 1,3,5,-tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione (THTT) was prepared and used as base monomers to synthesize further polymers such polyurethane (PU) and hybrid polymers. In the second group of polymers synthesis, THTT was modified with acrylate groups and acrylate based polymers and various copolymers were prepared. In the third group of materilas, acrylate based materials with triazine groups were prepared and triazine groups hydrolyzed and condensated in the acidic medium to obtain hybrid sol-gel materials. FTIR, TGA, DTA, DSC and SEM techniques were applied to study structural identification ,stability and thermal behaviour of the hybrid materials. Based on the analysis, hybrid materials with urethane, acrylate groups showed higher flexibility, higher mechanical strength, and higher thermal stability than the corresponding polymers. As a result, triazine containing hybrid materials with mechanical strength and thermal stability were prepared succesfully. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kimya tr_TR
dc.subject Chemistry tr_TR
dc.title Triazin temelli hibrit yapılı polimerlerin sol-jel yöntemi ile hazırlanması / tr_TR
dc.title.alternative Preparation of triazine containing hybrid-based polymers by sol-gel method tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 91 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record