DSpace Repository

Malatya Yöresinde Ebelerin Hepatit B Yönünden Bilgi Düzeyleri+

Show simple item record

dc.contributor.author Ersoy, Yasemin
dc.contributor.author Ilgar, Mehtap
dc.contributor.author Güneş, Gülsen
dc.date.accessioned 2015-03-11T13:58:56Z
dc.date.available 2015-03-11T13:58:56Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Ersoy, Yasemin ;Ilgar, Mehtap ;Güneş, Gülsen ;İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(3)159-162 (2005) tr_TR
dc.identifier.uri http://www.totmdergisi.org/articles/2005/volume12/issue3/2005_12_3_3.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/1483
dc.description İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(3)159-162 (2005) tr_TR
dc.description.abstract Malatya yöresinde gebelerin çoğunun takibini yapan ebelerin hepatit B yönünden bilgi düzeylerini ölçmek amacı ile bu çalışma planlandı. Kesitsel tipteki çalışma, Malatya kentinde Merkez 24 Sağlık Ocağında toplam 195 ebeden Hepatit B anket formunu kendilerinin doldurmaları istenerek yapıldı. Anket sonuçları bilgisayar tabanlı istatistik programına kaydedilerek incelendi. Hepatit B’nin bulaşma yolları konusunda ebelerin %28’i ortak tabak veya bardak kullanımı ile, %40’ı ise öpüşme ile geçeceği şeklinde kanıya sahiptiler. Hepatit B’nin hepatit C’ye dönüşebileceği yanlış kanaati ise ebelerin %72’sinde mevcuttu. Ebelerin %86’sı hepatit B taşıyıcısı gebeden doğan bebeğin korunabileceğini bilirken, ebelerin %49’u ikinci ayda yapılan aşının bu anneden doğan bebeği koruyacağı şeklinde yanlış bilgiye sahipti. Ayrıca 53 ebe (%28)’nin gebe takibi sırasında hepatit testi istenmesini gereksiz gördüğü saptandı. Doğru cevap verme yönünden mezun olunan okul ve hizmet süreleri arasında istatistiksel farklılık tespit edilmedi. Ebelerin %20’sinin kendi hepatit durumunu bilmediği, %3.3’ünün ise hepatit B taşıyıcısı olduğu öğrenildi. Sonuç olarak; hepatit B yönünden ebelerin bilgi düzeyleri yeterli bulunmamış ve gebede hepatit B varlığında doğacak bebeğin kronik hepatit B edinme riskinin olabileceği sonucuna varılmıştır. Ülkemizde vertikal geçiş hala önemli bulaşma yolu olduğundan, ebelerin konu ile ilgili bilgi düzeylerinin artırılması gerekmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Hepatitis B has a special importance when diagnosed in pregnant women because of possibility to protect baby from infection. The aim of this study was to evaluate hepatitis B knowledge level of midwifes who follow up most of the pregnant women in the region of Malatya. In this cross-sectional study, 195 midwifes working in 24 primary health unites in the region of Malatya were included and required to answer the questionnaire form themselves. The questionnaire results were analyzed on a computer based statistical program. In about transmission route of hepatitis B, 27% and 40% midwifes have wrong answers such as hepatitis may be transmissible by spoons and plates and by kissing, respectively. Midwifes have an idea in ratio of 72% like that hepatitis B may convert to hepatitis C. Eighty-six percentage of midwifes have a right knowledge about protection of baby who was burn from a mother with hepatitis B, however 49% of midwifes answered wrongly such as hepatitis B vaccination in second month prevent this baby. Fifty-three (28%) midwifes do not think that all pregnant woman should be tested for hepatitis B. There was not a statistical significance between time of service and educational degree with the ratio of right answers. Twenty percent of midwifes did not know their hepatitis condition and 3.3% of them reported themselves as hepatitis B carrier. As conclusions, the knowledge level about hepatitis B among midwifes in our region is not sufficient. The babies have a risk about acquiring the infection. Pre and postgraduate education should be increased about this subject because of vertical transmission is still important route in our country. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights Attribution 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ *
dc.subject Hepatit B tr_TR
dc.subject Bilgi düzeyi tr_TR
dc.subject Ebeler tr_TR
dc.subject Hepatitis B tr_TR
dc.subject Knowledge Level tr_TR
dc.subject Midwives tr_TR
dc.title Malatya Yöresinde Ebelerin Hepatit B Yönünden Bilgi Düzeyleri+ tr_TR
dc.title.alternative Knowledge Level of the Midwifes About Hepatitis B in Malatya Province tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 United States