DSpace Repository

Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • İzci, Eyüp; Duran, Hacı; Taşar, Hüseyin (Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010)
  Öz:Birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulaması dünyanın bazı ülkelerinde de uygulanmakla beraber bu süreç ile ilgili alternatif çözüm yolları halen sürmektedir. Bu araştırma ile birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersi ...
 • Tanyıldızı, Nural İmik; Ateş, Taha Yasin (Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018)
  Öz:Siyasal iletişimde kamuoyu oluşturmak için yapılan çalışmalar sadece seçim dönemlerinde değil, ülkede önemli olayların yaşandığı zamanlarda da kullanılmaktadır. Bu çalışmada 15 Temmuz darbe girişimine karşı düzenlenen ...
 • Şener, Sefer; Yılancı, Veli; Canpolat, Esra (Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2015)
  Öz:Bu çalışmada Türkiye de satın alma gücü paritesinin ve çeşitli varyasyonlarının geçerliliği Ocak 1980 Aralık 2012 dönemi için, reel döviz kurunu çeşitli veri yaratma süreçleriyle modelleyerek sınanmıştır. Yapılan ...
 • Göksu, Ali; Genç, Bilal (Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2013)
  Abstract:Bu iki yıllık boylamsal çalışmanın amacı, standart dil testleri ile lise öğrencilerinin okuma becerilerinde Avrupa Dil Portfolyosu nun (ADP) etkilerini araştırmaktır. Katılımcılar, Avrupa Ortak Başvuru Metni ndeki ...
 • Özcan, Burcu; Zeren, Fatma (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2013)
  Öz:Sosyal sermaye bir toplumdaki güven, karşılıklılık normu ve sosyal ağlar şeklinde soyut öğelere dikkat çekmektedir. Şu an birçok disiplinden çoğu düşünür tarafından ele alınmakta ve incelenmektedir. İktisatçılar, 1990 ...
 • Zorbaz, Kemal Zeki; Çeçen, Mehmet Akif (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2009)
  Öz:Proje Tabanlı Öğretim, öğrencilerin etkinliğini esas alan, öğrencilerin tasarımına dayanan ve öğretimi projeler yoluyla gerçekleştirmeyi hedefleyen bir öğretim stratejisidir. XX. yüzyılın başlarında ortaya çıkan Proje ...
 • Aksoy, B.Ayşe; Kılıç, Şükran; Kahraman, G.Özlem (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009)
  Öz:Ebeveynlerin çocukların gelişimi üzerindeki etkilerini daha kapsamlı incelemek için Ebeveynlik stilleri ve uygulamaları arasında bir ayırım yapmak gerekmektedir. Bununla birlikte ebeveynlik stilleri ve uygulamaları ...
 • Gövdere, Bekir; Topuz, Hüseyin (Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2009)
  Öz:1990 sonrası dönemde globalleşen dünyada ülkeler yabancı yatırım çekme konusunda neredeyse bir yarışa başlamışlardır. Her ülke yatırım iklimini iyileştirmek ve daha fazla yatırım çekebilmek için, pek çok yeni politikayı ...
 • Çelik, Halil Coşkun; Bindak, Recep (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005)
  Öz:Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarını çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Bu amaçla Siirt ilinde görev yapan 261 öğretmene Bilgisayar Tutum Ölçeği ile ...
 • Bakkaloğlu, Hatice; Yılmaz, Betül; Könez, Nilüfer Altun; Yalçın, Gülistan (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018)
  Öz:Okul öncesi kaynaştırma özel gereksinimli çocuklara normal gelişim gösteren akranları ile birlikte eğitim almak için ortam sağlayan, ülkemizde de yasalar ve yönetmelikler kapsamında yürürlükte olan bir uygulamadır. ...
 • Sezgin, Ferudun; Koşar, Didem; Koşar, Feridun; Er, Emre (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016)
  Öz:Bu çalışmanın amacı liselerdeki akademik başarısızlığın nedenlerine ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerini belirlemek ve akademik başarısızlığın önlenmesine yönelik çözüm önerilerini tespit etmektir. ...
 • Kakilli, Adnan; Akıncı, Çetin Tahir; Yılmaz, Özgür (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007)
  Öz:Bu çalısmada, Marmara Üniversitesi Teknik Egitim Fakültesi, Elektrik Egitimi Bölümü ögrencilerinin Avrupa birligine iliskin beklentilerinin belirlenmesi hedeflenmistir. Çalısmanın evrenini Marmara Üniversitesi Teknik ...
 • Aydoğan, Mustafa Said (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2015)
  Öz:Cerrahi girişim geçiren hastaların tedavi süreçlerinin en kritik dönemi, erken postoperatif bakım dönemidir. Sepsis, travma ve yanıkta en fazla olmak üzere tüm yoğun bakım hastalarında özellikle doku inflamasyonu ve ...
 • Değişim 
  Karadağ, Ahmet (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2012)
 • Yigit, Irem Pembegul; Taskapan, Hulya; Gurel, Ali (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2016)
 • Yigit, Irem Pembegul; Taskapan, Hulya (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2016)
  Öz:Diyabetik nefropati (DN) hem tip 1 hem tip 2 Diabetes Mellitus (DM)'da görülen mikrovasküler bir komplikasyon olup sıklığı tüm dünyada artmaktadır. Patogenezinde hemodinamik, metabolik ve genetik faktörler sorumlu ...
 • Toplu, Yüksel; Karataş, Erkan; Çetinkaya; Çiçek, Mehmet Turan; Çetinkaya, Zekeriya (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2013)
  Öz:Tiroglossal duktus kisti genellikle embriyolojik tiroid göçü sırasında embriyojenik kanalın tıkanmasındaki bir problemden kaynaklanır. Bu doğumsal lezyon pediatrik yaş grubunda en sık görülen boyun orta hat kitleleridir. ...
 • Tuğmen, Cem; Sert, İsmail; Doğan, Murat Sait; Kebapçı, Eyüp; Çolak, Hülya; Ersan, Sibel; Ölmez, Mustafa; Karaca, Cezmi (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya, 2016)
  Öz:Böbrek nakli sonrası görülen vasküler komplikasyonların, hasta ve greft prognozu üzerine olumsuz etkisi olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı böbrek nakli sonrası, cerrahi müdahale gerektiren ciddi vasküler komplikasyonları ...
 • Yeşil, Bahar; Elbozan, H. Birgül (İnönü Üniversitesi, 2016)
  Öz:Gabapentin santral sinir sisteminin önemli bir nörotransmitteri olan gamma amino bütirik asitin (GABA) yapısal analoğu üçüncü kuşak bir antiepileptiktir. Parsiyel epilepsi, nöropatik ağrı ve hareket bozuklukları tedavisinin ...
 • Altunisik, Nihal; Sener, Serpil; Gencoglu, Sule (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Malatya, Turkey, 2016)
  Öz:Lineer IgA dermatozu (LAD) bazal membran zonu boyunca lineer Ig A birikimleri ve subepidermal bül oluşumu ile karakterize nadir bir otoimmun büllü deri hastalığıdır. Hastalık genç erişkinlerde daha sık görülür. Klinik ...

View more