DSpace Repository

Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Melekoğlu, Rauf; Keskin, Uğur; Tarım, Ebru; Şen, Cihat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Malatya, 2017)
  Öz:inşuenza virüs enfeksiyonu sık görülen ve genellikle kendini sınırlayan solunum sisteminin akut viral enfeksiyonudur. Gebelik gibi bazı özel durumlarda genel topluma oranla hastalığın komplikasyonları daha sık görülme ...
 • Canbolat, Mustafa; Senol, Deniz; Cevirgen, Furkan; Ozbag, Davut (Inonu University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Malatya, Turkey, 2018)
  Abstract:There is a campaign called “manspreading”. The campaign which started to draw attention to men’s making passengers uncomfortable by sitting with open legs in public transportation, attracted too much attention. ...
 • Cankaya, Cem (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2019)
  Abstract:A 25-year-old male patient presented at the clinic with chemical trauma to the left eye. His visual acuity according to Snellen chart measurement was 0.05/10 in the left eye and 10/10 in the right eye. On slit ...
 • Sönmez, Emine; Bayındır, Yaşar; Çetin, Cumalı (İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2000)
  Öz:Bu çalışmada, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 1996-1998 yılları arasında yatarak tedavi gören 100 ardışık ve 100 parenteral antibiyotik tedavisi alan toplam 200 hastanın etiyoloji, tanı, ...
 • Ateş, Mustafa; Köksal, M. Hakan; Celayir, M. Fevzi; Baykan, Adil (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2010)
  Öz:Amaç: Ginkgo Biloba ekstresi (EGb761) yaklasık 5000 yıldır Çinliler tarafından kullanılan bir bitki olan Ginkgo Biloba yapraklarının standardize edilmis sekli olup antioksidan etkinliği bilinmektedir. Bu çalısmada ...
 • Neşşar, Gürel; Kayaalp, Cüneyt; Bil, Dilek; Karadağ, Sercan (İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2011)
  Öz:Trefin ileostomi açılması laparotomi endikasyonu olmayan hastalarda yapılabilir. Basit, hızlı ve minimal invaziv bir tekniktir. Bununla birlikte, bağırsağın oryantasyonunun zor olması, karın eksplorasyonunun sınırlı ...
 • Çankaya, Cem; Doğanay, Selim (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2011)
  Öz:A-mod ultrasonografi, göz içi lens (GİL) gücü hesaplamalarında halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat bu yöntem, çeşitli sebeplerden dolayı ameliyat sonrası beklenmeyen refraksiyon hatalarına sebep olabilmektedir. ...
 • Polat, Nihat; Yelkenci, Esra Aydın; Tuncer, İbrahim (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2014)
  Öz:Bir optik sistemde ışığın ideal görüntü oluşturacak pozisyondan sapmasına aberasyon (sapınç) denilmektedir. Aberasyonlar düşük sıralı aberasyonlar (defokus: sferik ve silindirik refraktif kusurlar) ve yüksek sıralı ...
 • Mutlu, Birol; Erik, Sadık (İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Malatya, Türkiye, 2012)
  Bu çalışmada, Arabis defl exa Boiss. için bir lektotip belirlendi, detaylı morfolojik özellikleri yakın taksonlar ile olan farklılıkları ve bir dağılım haritası verildi. Ayrıca IUCN tehlike kategorisi önerildi.
 • Tanyolaç, Sinan; Sertkaya, Ayşe Çıkım (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı, Malatya, 2012)
  Öz:Amaç: Şişmanlık prevalansı tüm dünyada hızla artış göstermekte ve önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Çoğu hastada insülin direnci görülmekte ve patofizyolojilerinde kronik inflamasyondan söz edilmektedir. ...
 • Mutlu, Levent Cem; Gülbaş, Gazi; Günen, Hakan (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2012)
  Öz:Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) oluşumunda genetik faktörlerin rolünün önemli olduğu fikri genel olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, yarım asırdan uzun süredir yapılan birçok çalışmadan α-1 antitripsin ...
 • Taşolar, Hakan; Pekdemir, Hasan (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2012)
  Öz:Son on yılda pulmoner hipertansiyon patofizyolojisinin iyice anlaşılması ile birlikte tedavide oldukça gelişmeler kaydedilmiştir. Klinik çalışmalar ile pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisinde birçok özgül tedaviler ...
 • Kızılcı, M Harun; Erbahçeci, Fatih (İnönü Üniversitesi, Malatya Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Malatya, Türkiye, 2016)
  Öz:Amaç: Bu çalışma, pes planus olan ve olmayan erkeklerde fiziksel uygunluk parametrelerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Çalışmaya yaşları 18 - 45 yıl arasında değişen, Feiss çizgisine göre deformite ...
 • Kabaktepe, Şanlı; Heluta, Vasyl P; Akata, Ilgaz (İnönü Üniversitesi, Battalgazi Meslek Yüksekokulu, Malatya, Türkiye, 2015)
  Öz:Bu çalışma bilenen konakçı bitkileri ile birlikte Türkiye'nin külleme mantarlarının (Erysiphales) kontrol listesini içermektedir. Kontrol listesinde 14 teliomorf ve anamorf cinse ait 143 tür Erysiphales sıralanmıştır ...
 • Taşolar, Hasan; Taşolar, Sevgi; Pekdemir, Hasan (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2013)
  Öz:Akut pulmoner emboli (PE) pulmoner arter ve/veya dallarının trombüsle tıkanması so- nucu gelişen klinik olarak acil bir durumdur. Klinik şiddeti asemptomatik olmaktan, şok ve ani ölüme kadar uzanan yüksek mortaliteye ...
 • Şahin, Nurhan; Üçer, Özlem (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2013)
  Öz:Amaç: Kanserden ölümlerin %1 ini oluşturan tiroid kanserleri endokrin organların en sık görülen malignitesidir. Etyolojisinde çevresel, genetik ve hormonal faktörler önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı Malatya ...
 • Tekin, Suat (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya, TÜRKİYE, 2017)
  Öz:Amaç: Agomelatin yakın zamanda ülkemizde de tedavi amaçlı kullanılmaya başlanmış bir antidepressan ilaçtır. Agomelatin, özellikle sirkadiyen ritimin düzenlenmesinde önemli fizyolojik rolleri olan melatonin hormonunun ...
 • Çelebioğlu, Ayda; Yayan, Emriye Hilal (İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Malatya, Türkiye, 2018)
  Öz:Global sağlık problemi olan çocukluk çağı obezitesi, kısa ve uzun dönemde sağlık, sosyal ve sosyoekonomik açıdan büyük risk taşımaktadır. Dünya çapında büyüyen çocukluk çağı obezitesini çözmek için sürekli önleyici ...
 • Şen, Bülent; Varol, Memet (İnönü Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü,Malatya, Türkiye, 2014)
  Öz:Bu çalışma, Dicle Nehri'nin fitoplankton kompozisyonundaki değişimlerini ortaya koymak için Şubat 2008-Ocak 2009 tarihleri arasında 7 istasyonda aylık olarak yürütülmüştür. Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, ...
 • Tağluk, Mehmet Emin (İnönü Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Malatya, 2017)
  Öz:Tekstil tezgahlarında dokunan kumaşın hatasını gerçek zamanlı otomatik olarak tespit etme zaman ve mali açılardan oldukça önemlidir. Kumaş hataları kaynağına bağlı olarak çeşitlilik gösterdiği için genel bir otomatik ...

View more