DSpace Repository

Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Bettemir, Önder Halis; Özdemir, Özgür; Fırat, Mahmut (Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2007)
  Öz:İçme suyu şebekelerinde meydana gelen arızalara müdahale edilmesi önemli bir karar alma problemidir. Şebeke arızalarına hiç beklenmeyecek bir şekilde müdahale edilmesi amaçlanırsa çok sayıda ekibin istihdam edilmesi ...
 • Özdemir, Hatice; Bayındır, Funda (Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2018)
  Öz:Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı yüzey işlemlerinden sonra rezin simanın zirkonyum ve lösitle güçlendirilmiş cam seramiklerle olan dayanımını değerlendirmektir. Gereç güçlendirilmiş cam seramikten toplamda 50 tane disk ...
 • Erol, Deniz; Elyas, Zeynep; Ünal, Süheyla (Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2010)
  Öz:Epigenetik, DNA’nın nükleotid dizisinde herhangi bir değişim olmaksızın gen işlevinde kalıtsal olarak gerçekleşen değişikliklerin incelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Hatalı epigenetik mekanizmalar, bazı hastalıklarda ...
 • Soylu, Erkan; Soylu, Nusret; Polat, Cahit; Sakallıoğlu, Öner; Uçur, Ömer; Bozdoğan, Gökçe (Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2016)
  Abstract:Amaç: Bu çalışmada adenotonsiller hipertrofili çocuklarda Denver Gelişimsel Tarama Testi-2 uygulanarak adenotonsiller hipertrofinin genel gelişimin yanı sıra ince ve kaba motor yetenekler, sosyal iletişim ve dil ...
 • Çolak, Cemil; Çolak, M. Cengiz; Orman, Mehmet N. (Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 2007)
  Öz:Amaç: Bu çalışma, koroner arter hastalığının (KAH) tahmini için lojistik regresyon modeli seçim yöntemlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Koroner arter hastalığı verileri, 2001 yılında İnönü ...
 • Yılmaz, H. Ramazan; Yüksel, Eşref; Türköz, Yusuf (Van Tıp Dergisi, 2004)
  Öz:Amaç: İndol-3-asetik asit (lAA)'in, reaktif oksijen türlerini (ROT) oluşturduğu bilinmektedir. IAA böbrek yetmezliği, hipoglisemi, myotoniye sebep olmaktadır. Bu çalışmada, İAA'in F2 nesil farelerde böbrek katalaz (CAT), ...
 • Karaca, Emine Özge (İnönü Üniversitesi, Kataliz Araştırma ve Uygulama Merkezi, Malatya, Türkiye, 2018)
  Öz:Schiff bazı bileşikleri kararlı, kolay sentezlenebilen bileşiklerdir. Bunun yanısıra, kimyanın pek çok alanında, endüstride, tıp ve eczacılıkta geniş kulanım alanlarına sahip olmaları bu bileşiklere olan ilgiyi artırmış, ...
 • Melekoğlu, Rauf; Keskin, Uğur; Tarım, Ebru; Şen, Cihat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Malatya, 2017)
  Öz:inşuenza virüs enfeksiyonu sık görülen ve genellikle kendini sınırlayan solunum sisteminin akut viral enfeksiyonudur. Gebelik gibi bazı özel durumlarda genel topluma oranla hastalığın komplikasyonları daha sık görülme ...
 • Canbolat, Mustafa; Senol, Deniz; Cevirgen, Furkan; Ozbag, Davut (Inonu University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Malatya, Turkey, 2018)
  Abstract:There is a campaign called “manspreading”. The campaign which started to draw attention to men’s making passengers uncomfortable by sitting with open legs in public transportation, attracted too much attention. ...
 • Cankaya, Cem (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2019)
  Abstract:A 25-year-old male patient presented at the clinic with chemical trauma to the left eye. His visual acuity according to Snellen chart measurement was 0.05/10 in the left eye and 10/10 in the right eye. On slit ...
 • Sönmez, Emine; Bayındır, Yaşar; Çetin, Cumalı (İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2000)
  Öz:Bu çalışmada, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 1996-1998 yılları arasında yatarak tedavi gören 100 ardışık ve 100 parenteral antibiyotik tedavisi alan toplam 200 hastanın etiyoloji, tanı, ...
 • Ateş, Mustafa; Köksal, M. Hakan; Celayir, M. Fevzi; Baykan, Adil (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2010)
  Öz:Amaç: Ginkgo Biloba ekstresi (EGb761) yaklasık 5000 yıldır Çinliler tarafından kullanılan bir bitki olan Ginkgo Biloba yapraklarının standardize edilmis sekli olup antioksidan etkinliği bilinmektedir. Bu çalısmada ...
 • Neşşar, Gürel; Kayaalp, Cüneyt; Bil, Dilek; Karadağ, Sercan (İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2011)
  Öz:Trefin ileostomi açılması laparotomi endikasyonu olmayan hastalarda yapılabilir. Basit, hızlı ve minimal invaziv bir tekniktir. Bununla birlikte, bağırsağın oryantasyonunun zor olması, karın eksplorasyonunun sınırlı ...
 • Çankaya, Cem; Doğanay, Selim (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2011)
  Öz:A-mod ultrasonografi, göz içi lens (GİL) gücü hesaplamalarında halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat bu yöntem, çeşitli sebeplerden dolayı ameliyat sonrası beklenmeyen refraksiyon hatalarına sebep olabilmektedir. ...
 • Polat, Nihat; Yelkenci, Esra Aydın; Tuncer, İbrahim (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2014)
  Öz:Bir optik sistemde ışığın ideal görüntü oluşturacak pozisyondan sapmasına aberasyon (sapınç) denilmektedir. Aberasyonlar düşük sıralı aberasyonlar (defokus: sferik ve silindirik refraktif kusurlar) ve yüksek sıralı ...
 • Mutlu, Birol; Erik, Sadık (İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Malatya, Türkiye, 2012)
  Bu çalışmada, Arabis defl exa Boiss. için bir lektotip belirlendi, detaylı morfolojik özellikleri yakın taksonlar ile olan farklılıkları ve bir dağılım haritası verildi. Ayrıca IUCN tehlike kategorisi önerildi.
 • Tanyolaç, Sinan; Sertkaya, Ayşe Çıkım (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı, Malatya, 2012)
  Öz:Amaç: Şişmanlık prevalansı tüm dünyada hızla artış göstermekte ve önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Çoğu hastada insülin direnci görülmekte ve patofizyolojilerinde kronik inflamasyondan söz edilmektedir. ...
 • Mutlu, Levent Cem; Gülbaş, Gazi; Günen, Hakan (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2012)
  Öz:Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) oluşumunda genetik faktörlerin rolünün önemli olduğu fikri genel olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, yarım asırdan uzun süredir yapılan birçok çalışmadan α-1 antitripsin ...
 • Taşolar, Hakan; Pekdemir, Hasan (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2012)
  Öz:Son on yılda pulmoner hipertansiyon patofizyolojisinin iyice anlaşılması ile birlikte tedavide oldukça gelişmeler kaydedilmiştir. Klinik çalışmalar ile pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisinde birçok özgül tedaviler ...
 • Kızılcı, M Harun; Erbahçeci, Fatih (İnönü Üniversitesi, Malatya Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Malatya, Türkiye, 2016)
  Öz:Amaç: Bu çalışma, pes planus olan ve olmayan erkeklerde fiziksel uygunluk parametrelerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Çalışmaya yaşları 18 - 45 yıl arasında değişen, Feiss çizgisine göre deformite ...

View more