2003 Cilt 10 Sayı 4

 

Recent Submissions

 • Köhle, Ülkü; Demir, Canser Yılmaz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Sütür materyalleri her cerrahın bilmesi gereken temel konulardan birisidir. Sütürasyon; yaranın iki kenarının bir araya getirilip dikilmesi, tıp tarihinin belki de en eski operasyonudur. Amaç, mümkün olduğunca travmatik ...
 • Efe, Duran; Sevgili, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Karaciğerin anjiosarkomu oldukça nadir görülen malign bir tümördür. Tüm karaciğer primer malignitelerinin %1- 3’ünü oluşturur. Hemen herzaman adult yaş gurubunda ortaya çıkar. Bu sunumda ultrasonografi (US), bilgisayarlı ...
 • Bayındır, Yaşar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Dental ve oral olarak kolonize olmuş, en az 400 civarında morfolojik ve biyokimyasal olarak farklı bakteri grubu veya türü bulunmaktadır. Dental infeksiyonlar genellikle spesifik bakteriyel patojenlerle ilişkilidir ve ...
 • Keskinler, Deniz Ü. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Kan transfüzyonlarının en sık karşılaşılan komplikasyonu, transfüzyonla bulaşan infeksiyonlardır. Hepatit B virusu (HBV), hepatit C virusu (HCV) kan merkezlerinde rutin olarak taranır. Güvenli kan transfüzyonu için ...
 • Kurçer, Zehra; Şahna, Engin; Toğal, Türkan; Türköz, Ayda; Kurçer, Mehmet A.; Birincioğlu, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne ameliyat olmak için başvuran hastalarda, serum kolinesteraz düzeylerini ve enzim düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımını belirlemektir. Materyal ve Metod: Bu çalışmada, Turgut ...
 • Demir, Canser Yılmaz; Kunt, Alper (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Bu çalışmada, kliniğimize nekrotizan fasiit tanısıyla kabul edilen hastaları inceledik. Materyal ve metod: Üç yıllık bir periyod içerisinde kliniğimizde tedavi edilmiş 14 nekrotizan fasiit vakası retrospektif olarak ...