DSpace Repository

Pneumomediastinum, pneumoperitoneum, pneumothorax and cervical subcutaneous emphysema following diagnostic colonoscopy: A case report

Show simple item record

dc.contributor.author Öztürk, Erdoğan
dc.contributor.author Yücel, Aytaç
dc.contributor.author Turtay, Muhammet Gökhan
dc.contributor.author Aydoğan, Mustafa Said
dc.contributor.author Tekdemir, Demet
dc.contributor.author Ersoy, M. Özcan
dc.date.accessioned 2020-09-30T11:37:42Z
dc.date.available 2020-09-30T11:37:42Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation ÖZTÜRK E,YÜCEL A,TURTAY M. G,AYDOĞAN M. S,TEKDEMİR D,ERSOY M. Ö (2009). Pneumomediastinum, pneumoperitoneum, pneumothorax and cervical subcutaneous emphysema following diagnostic colonoscopy: A case report. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16(3), 185 - 187. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RrNU56TXo
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18179
dc.description.abstract Öz:Özet: Tanısal kolonoskopinin günümüzde kullanım sıklığı artmıştır. Ancak tanısal kolonoskopinin uygulanması sırasında kolon perforasyonuna neden olması nadir bir komplikasyonudur. Bu olgu raporu 77 yaşında diagnostik kolonoskopi sonrası iatrojenik oluşan sigmoid kolon perforasyonlu erkek hastanın klinik prezentasyonu, tanı ve tedavisini anlatmaktadır. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Pneumomediastinum, pneumoperitoneum, pneumothorax and cervical subcutaneous emphysema following diagnostic colonoscopy: A case report en_US
dc.title.alternative Tanısal kolonoskopi sonrası gelişen, pnömomediastinum, pnömoperitoneum, pnömotoraks ve servikal subkutan amfizen olgusu en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record