DSpace Repository

Acute subdural hematomas caused by ruptured aneurysms: Experience from a single turkish center

Show simple item record

dc.contributor.author Koçak, Ayhan
dc.contributor.author Ateş, Özkan
dc.contributor.author Durak, Mehmet Akif
dc.contributor.author Alkan, Alpay
dc.contributor.author Çaylı, Süleyman
dc.contributor.author Saraç, Kaya
dc.date.accessioned 2020-09-30T11:41:11Z
dc.date.available 2020-09-30T11:41:11Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation KOÇAK A,ATEŞ Ö,DURAK M. A,ALKAN A,ÇAYLI S,SARAÇ K (2009). Acute subdural hematomas caused by ruptured aneurysms: Experience from a single turkish center. Turkish Neurosurgery, 19(4), 333 - 337. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBME1EWXdNQT09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18180
dc.description.abstract Öz:AMAÇ: Bir anevrizma ruptürü tipik olarak tomografide subaraknoid kanama ile ortaya çıkmasına rağmen kendiliğinden (travmasız) subdural kanama ile beraber görülebilir. Bu makalenin amacı, bu hayatı tehdit eden durumun klinik ve radyolojik özellikleriyle birlikte tanı ve tedavisindeki potansiyel tehlikeleri tartışmaktır. YÖNTEM ve GEREÇ: İnönü Üniversitesi Nöroşirürji Anabilimdalı (Turgut Özal Tıp Merkezi) 1999’dan bu yana intrakraniyal anevrizma tanısı ile tedavi edilen hastaların kayıtlarını prospektif olarak tutmaktadır. Bu veri tabanını kullanarak, tomografisinde akut subdural kanama ile gelen ruptüre anevrizma hastalarını tespit ettik. BULGULAR: Ocak 2000-Ocak 2009 tarihleri arasında radyolojik olarak dökümante edilmiş 687 hasta başvurdu. Bunların 11 (on bir) tanesinde akut travmatik olmayan subdural kanama mevcuttu. Akut subdural kanama-anevrizma rüptürü birlikteliği serimizde % 1,6 idi. SONUÇ: Subaraknoid kanamanın varlığı veya yokluğunda bile, tomografide görülen akut travmatik olmayan subdural kanama anevrizma ruptürü ile ilgili acil çalışmaları düşündürmelidir. CT anjiyografinin DSA’ya göre avantajları vardır ve akut olan bir travmatik olmayan subdural kanama olgularının tedavi planlaması, triyajı ve tanısında makul bir alternatif modalitedir. en_US
dc.description.abstract Abstract:AIM: Although an aneurysmal rupture typically presents on computed tomography (CT) imaging as only a subarachnoid hemorrhage (SAH), it may be associated with spontaneous (nontraumatic) subdural hemorrhage (sSDH). The purpose of this paper is to discuss the clinical and radiological characteristics, as well as a potentially dangerous situation in the diagnosis and the management of this life-threatening condition. MATERIAL and METHODS: The Department of Neurosurgery at Inonu University (Turgut Özal Medical Center) (TOMC) maintains a prospective database of all patients treated for intracranial aneurysms since 1999. Using this database, we obtained patients with ruptured aneurysms who presented with sSDH on CT imaging. RESULTS: 687 patients with radiographically documented ruptured aneurysms were admitted from January 2000 through January 2009. Of these, eleven patients presented with sSDH. The incidence of aneurysmal rupture with sSDH is 1.6 % in our series. CONCLUSION: Acute sSDH on cranial CT should be considered for an urgent workup of a ruptured aneurysm, even in the absence or presence of SAH finding. CT angiography has advantages over cerebral digital substraction angiography (DSA) and may be a reasonable alternative to latter modality in the diagnosis, triage, and treatment planning in patients with sSDH. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Turkish Neurosurgery en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Acute subdural hematomas caused by ruptured aneurysms: Experience from a single turkish center en_US
dc.title.alternative Anevrizma ruptürüne bağlı akut subdural hematomlar: Tek merkez deneyimi en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Turkish Neurosurgery en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record