DSpace Repository

Minimum alveolar concentration of sevoflurane for laryngeal mask airway removal in children; the effect of caudal anesthesia

Show simple item record

dc.contributor.author Begeç, Zekine
dc.contributor.author Durmuş, Mahmut
dc.contributor.author Erdil, Feray
dc.contributor.author Öztürk, Erdoğan
dc.contributor.author Yücel, Aytaç
dc.contributor.author Ersoy, M. Özcan
dc.date.accessioned 2020-09-30T12:43:37Z
dc.date.available 2020-09-30T12:43:37Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation BEGEÇ Z,DURMUŞ M,ERDİL F,ÖZTÜRK E,YÜCEL A,ERSOY M. Ö (2009). Minimum alveolar concentration of sevoflurane for laryngeal mask airway removal in children; the effect of caudal anesthesia. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16(1), 1 - 5. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RJNU1EWTI
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/18184
dc.description.abstract Öz:Amaç: Kaudal anestezi uygulanan çocuklarda laringeal maske (LMA) çıkarılması için gerekli sevofluran minimum alveolar konsantrasyonunu (MAK) değerlendiren bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmanın amacı kaudal anestezi uygulanmış çocuklarda LMA çıkarılması için gerekli sevofluran MAK’ını belirlemektir. Materyal ve Metod: Genel anestezi ile ürolojik cerrahiye giden (<2 saat) 56 çocuk çalışmaya alındı. Sevofluran indüksiyonundan sonra LMA yerleştirilen çocuklar kaudal anestezi yapılan ve yapılmayan grup olarak ayrıldı. Cerrahi işlemin sonunda LMA; grupları bilmeyen bir anestezist tarafından, end-tidal sevofluran konsantrasyonu önceden belirlenen % 0.2’lik konsantrasyonlarla azaltılarak çıkartıldı. LMA çıkarılması sırasında veya çıkarıldıktan sonra 1 dakika içinde, öksürük, diş sıkma, amaçlı hareket, nefes tutma veya laringospazm eşlik etmiyorsa LMA çıkarılması başarılı olarak kabul edildi. Bulgular: Çocuklarda LMA çıkarılması için gerekli sevofluran MAK’ı kaudal anestezi uygulanan grupta %1.60, kaudal anestezi uygulanmayan grupta %1.72 idi. Sonuç: İki ay-8 yaş arası çocuklarda kaudal anestezi; LMA çıkarılması için gerekli sevofluran MAK’ını azaltmadı. Kaudal bloğun infant ve çocuklarda LMA çıkarılması için gerekli sevofluran MAK’ına etkisini araştıran ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatine varıldı. en_US
dc.description.abstract Abstract:Objective: There has been no study evaluating sevoflurane minimum alveolar concentration for the laryngeal mask airway (LMA) removal (MAC-LMA removal) in children whom caudal anesthesia was performed. The aim of this study is to determine the MAC-LMA removal of sevoflurane in children caudal anesthesia was performed. Materials and Methods: Fifty-six children undergoing elective urologic surgery for &lt;2 h under general anesthesia were studied. After sevoflurane induction, children were randomized to receive LMA insertion with or without caudal anesthesia. The LMA was removed at the end of surgery when the end-tidal sevoflurane concentration had reduced to a predetermined level with 0.2% as a step size by an anesthesiologist blinded to group allocation. When LMA removal was accomplished without coughing, teeth clenching, gross purposeful movement, breath holding or laryngospasm, during or within 1 min after removal, it was considered successful. Results: The MAC-LMA removal of sevoflurane was 1.60% in the group with caudal anesthesia and 1.72% in the group without caudal anesthesia. Conclusion: Caudal anesthesia did not reduce the MAC-LMA removal of sevoflurane in children aged 2 mo and 8 yr. Further studies are necessary to establish whether caudal block effect the removal of LMA in infant and children during sevoflurane anesthesia. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Minimum alveolar concentration of sevoflurane for laryngeal mask airway removal in children; the effect of caudal anesthesia en_US
dc.title.alternative Çocuklarda laringeal maskenin çıkarılması için gerekli sevofluran minimum alveoler konsantrasyonuna kaudal anestezinin etkisi en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record