2002 Cilt 9 Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Savranlar, Ahmet; Alkan, Alpay; Yiğitbaşı, O.Gazi; Atabey, Faruk (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Kulak içerisinde yabancı cisme klinik pratikte rastlanabilmektedir. Elde edilebilen literatürde östaki tüpünde metalik yabancı cisim olgusuna rastlanmaması nedeniyle olgunun sunulması amaçlandı.
 • Kızkın, Özkan; Hacıevliyagil, S. Savaş; Mutlu, Levent Cem; Günen, Hakan; Yıldırım, Zeki (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Pulmoner tromboemboli mortalite ve morbiditesi yüksek bir hastalıktır. Hastalık için bilinen ve sık görülen risk faktörlerinin yanı sıra, kongenital predispozisyon yaratan nadir durumlar da vardır. Kliniğimizde ...
 • Altınok, M.Tayfun; Kılıç, Süleyman; Sığırcı, Ahmet; Alkan, Alpay; Kutlu, Ramazan; Baysal, Tamer; İsmet Aydoğdu (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Hidatik kist, nadir yerleşim yerinde olduğunda ve özellikle tipik görünümde olmadığında, akılda tutulmadığı takdirde kolaylıkla atlanabileceğinden hatalı kesin tanı yanlışlıkla konulabilir. Olgu Sunumu: Tiroid, karın ...
 • Turan, Fahri; Sezgin, Nurzen; Özerol, Elif; Karabulut, Aysun Bay; Kafkaslı, Ayşe; Akbaşak, Bülbin Sunar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Yüzyıldan fazla süren yoğun araştırmalara rağmen preeklampsi ve eklampsinin nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır. Muhtemelen plasental ve maternal doku arasındaki etkileşimler primer sebep olmasına karşın, normal ...
 • Kuku, İrfan; Kaya, Emin; Arı, Fahri; Dikilitaş, Mustafa; Baydar, Mustafa; Keskin, Lezzan; Aydoğdu, İsmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Febril nötrepeni (FN) hastalarında ateşin varlığı aksi ispat edilinceye kadar enfeksiyon kaynaklı olduğu kabul edilip ampirik antibiyotik tedavisine hemen başlanılması gerekmektedir. Bu çalışma, FN hastalarında ampirik ...
 • Daldal, Nilgün; Atambay, Metin; Çelik, Tuncay (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Bu çalışma bağırsak protozoonlarının yol açtığı enfeksiyonların tanısına yönelik nativ, lugol ve trikrom boyama yöntemlerinin avantajları ve dezavantajlarını saptamak amacı ile yapılmıştır. 500 dışkı örneği ayrı ayrı ...
 • Yazar, Süleyman; Dağcı, Hande; Aksoy, Ümit; Üstün, Şebnem; Akısü, Çiler; Ak, Mucide; Daldal, Nilgün (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Trichomoniosis is one of the most common sexually transmitted diseases. In order to determine the incidence of Trichomonas vaginalis infection in İzmir, Turkey, vaginal smears were obtained from posterior fornix of the ...
 • Baysal, Tamer; Kutlu, Ramazan; Altınok, M.Tayfun; Durmaz, Yaşar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Aşı uygulamasında ciltaltı dokusu ve kas tabakası kalınlığının bilinmesi oldukça önemlidir. Dokuların kalınlığı enjeksiyon tekniğinin ve kullanılacak iğnenin uzunluğunun tespitinde belirleyici olmaktadır. Gereç ve yöntem: ...
 • Türkmen, Lale (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002)
  Üriner sistem infeksiyonları her yıl milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir sağlık problemidir. Bununla birlikte bu infeksiyonların büyük bir kısmından sorumlu olan Escherichia coli ve Enterobacteriaeceae üyelerinde ...