DSpace Repository

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1999-2002 Tarihleri Arasında İncelenen Hidatik Kist Ön Tanılı Olguların Serolojik Sonuçları

Show simple item record

dc.contributor.author Karaman, Ülkü
dc.contributor.author Daldal, Nilgün
dc.contributor.author Atambay, Metin
dc.contributor.author Aycan, Özlem M.
dc.date.accessioned 2015-04-21T12:29:33Z
dc.date.available 2015-04-21T12:29:33Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Karaman, Ülkü ;Daldal, Nilgün ;Atambay, Metin ;Aycan, M. Özlem ;İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9(4) 233-235 (2002) tr_TR
dc.identifier.uri http://www.totmdergisi.org/articles/2002/volume9/issue4/2002_9_4_2.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/1927
dc.description İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9(4) 233-235 (2002) tr_TR
dc.description.abstract Echinococcus granulosus'un erişkini köpek, kurt ve çakal gibi hayvanların ince bağırsaklarında yerleşirken larvası insan, sığır ve koyun gibi hayvanlarda hidatik kist hastalığına neden olmaktadır. Hidatik kistin hayvancılıkla uğraşan birçok ülkede görüldüğü bildirilmiştir. Çalışmada 1999 ile 2002 tarihleri arasında hidatik kist olgularının yaşlara ve cinsiyete göre dağılımının saptanması, ayrıca Malatya ve çevresindeki durumun belirlenmesi amacıyla İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı laboratuarına gönderilen hidatik kist ön tanılı toplam 392 hastanın serum örneği İndirekt Hemaglutinasyon (IHA) ve İndirekt Fluoresans Antikor (IFA) yöntemleriyle incelenmiştir. Serumların 159’u pozitif olarak değerlendirilmiştir. Bunlardan 1/36 ve üzeri sulandırımlarda pozitiflik anlamlı kabul edilmiştir. Pozitif olguların 118’inin kadın (%74.2), 41’inin erkek (%25.8) olduğu, en fazla 20-39 yaşları arasında (%33,3) görüldüğü belirlenmiştir. Çalışmada hidatik kistin bölgemiz ve ülkemiz için bir sağlık sorunu olarak önemini koruduğu sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Echinococcus granulosus tapeworm lives as an intestinal parasite firmly attached to the mucosa of the small intestine of dogs or occasionally, other carnivores. The larval stages cause the main forms of hydatid cyst in man. Hydatid cyst is most common in countries involved in raising livestock. This study was performed in order to determine the presence of hydatid cyst in Malatya and ages and sexuality. Three hundreds ninety two serum samples were analyzed with Indirect Haemaglutination (IHA) and Indirect Fluorescein Antibody Test (IFAT) for the diagnosis of hydatid cyst in the Parasitology Department between 1999-2002. Out of 392 serum samples 159 were positive. A titer of over 1/36 was accepted as significant. Out of these 156 patients with hydatid cyst 118 (74.2%) were female, and 41 (25.8%) were male. Their ages ranged from 20-39 years (33.3%). The final result is that hydatid disease is an important public health problem in our region including Turkey. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights Attribution 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ *
dc.subject Hidatik Kist tr_TR
dc.subject IHAT tr_TR
dc.subject IFAT tr_TR
dc.title İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1999-2002 Tarihleri Arasında İncelenen Hidatik Kist Ön Tanılı Olguların Serolojik Sonuçları tr_TR
dc.title.alternative Serological Results Of Cases With A Presumptive Diagnosis Of Hydatid Cyst During 1999-2002 In The İnönü University Medical Faculty, Malatya tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 United States