1999 Cilt 6 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Yıldırım, Ayşegül; Gürer, Ümran Soyoğul; Çevikbaş, Adile; Onganer, Efe (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Evde beslenen kedi ve köpeklerden hangi parazitler insanlara bulaşabili?? Sık sık aile hekimlerine bu zor soru sorulmaktadır. Potansiyel olarak çok çeşitii tehlikeli helmint ve protozoonlar evcii hayvanlardan insanlara ...
 • Özdemir, Ramazan; Pekdemir, Hasan; Sezgin, Alpay Turan; Güven, Aytekin; Tuncer, Cemal (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  56 yaşında, kadın hasta; göğüs ağrısı, çarpıntı ve başdönmesi nedeniyle kardiyoloji polikliniğine başvurdu. Hastaya Efor testi ve Holter uygulandıktan sonra, koroner anjiografi önerildi. Çekilen anjiografide: sol ana ...
 • Soylu, Hanifi; Doğrul, Mehmet; Kutlu, N.Onur; Baysal, Tamer; Sönmezgöz, Ergün; Akıncı, Ayşehan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Diyafragma herniieri nadir görülen konjenitai defektierdir. Bir çok tipleri olmakla birlikte, en az görülen tiplerinden birisi Morgagni hem isidir. Her ne kadar cerrahi bir olay olsa da, semptomsuz olması nedeniyle Morgagni ...
 • Uzun, Ahmet; Karakaş, Sacide; Kavaklı, Ahmet; Cihan, Ömer F. (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  7-11 yaş grubu ilkokul çocuklarında boy, baş uzunluğu, baş çevresi ve baş yüksekliğine ait antropometrik ölçümler 468'i (%52) erkek, 432'si (%48) kız toplam 900 öğrencide ölçüldü. Elde edilen bulgular yaşa ve cinsiyete ...
 • Ukşal, Ümit; Özcan, Hamdi; Sümerkan, Bülent (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  İmmün sistemi baskılanmış kişilerde fırsatçı mantar enfeksiyonlarının en sık nedeni kandidalardır. Bu çalışmada, pediatrik onkolojik hastalarda oral kandida florası ve profilaktik tedavinin etkinliğinin incelenmesi ...
 • Çokkeser, Yasar; Evereklioğlu, Cem; Tercan, Mustafa; Hepşen, İbrahim F.; Bayramlar, Hüseyin; Aktaş, Davut (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Endoskopik dakriyosistornostomi (DSR) son zamanlarda eksternal DSR başarı oranlarına yaklaşan bir başarı oranı ile geniş bir kabul gördü. Endoskopik DSR'de kalıcı bir açıklık elde edilebilmesi için lakrimal kese üzerindeki ...
 • Cokkeser, Yasar; Brackmann, Derald E. (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Juguler forameni tutan, infiltrative, vasküler lezyonların tedavisinde yeterli expojur için fasyal sinir transpozisyonu önemlidir. Bu çalışmadaki amacımız juguler foramen nörinomlarının vaskülaritesi az, non infiltratif ...
 • Koltuksuz, Uğur; Mutuş, Murat; Yakıncı, Cengiz; Uğuralp, Sema; Aydinç, Mustafa; Çetin, Selma; Gürsoy, Harun (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  irguiral bölge patolojileri, çocuk cerrahlarım er sık uğraştığı hastalık grubudur. Bu çalışmada, Malatya ili okul çağı çocuklarırda bu patolojilerir görülme sıklığım ve tedavileririr re orarda tamamlardığırı basit ama ...
 • Alataş, Erkan; Kafkaslı, Ayşe (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Postoperatif adezyon oluşumunun önlenmesinde flavonoid kullanımının etkisinin araştırılması Materyal ve Metod : Wistar-Albino cinsi 42 ratta cerrahi müdahale ile tek taraflı uterin horn ve pariyetal periton defekti ...