1999 Cilt 6 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Yıldırım, Ayşegül; Gürer, Ümran Soyoğul; Çevikbaş, Adile; Onganer, Efe (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Evde beslenen kedi ve köpeklerden hangi parazitler insanlara bulaşabili?? Sık sık aile hekimlerine bu zor soru sorulmaktadır. Potansiyel olarak çok çeşitii tehlikeli helmint ve protozoonlar evcii hayvanlardan insanlara ...
 • Kutlu, N. Onur; Koltuksuz, Uğur; Yıldırım, Bülent; Soylu, Hanefi; Özgen, Ünsal; Akıncı, Ayşehan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Pankreatik asitler, periton içi sıvı artışı yapan siroz, tüberküloz ve maligniteye bağlı diğer nedenlerden ayırıcı tanısı gereken nadir bir klinik antitedir. Uluslararası literatürde bu güne kadar kronik pankreatite bağlı ...
 • Ozcan, Hamdi; Akdaş, Ahmet; Aşçıoğlu, Özcan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Pyoderma gangrenozum nadir görülen hasarlayıcı, inflamatuar bir deri hastalığıdır. Ağrılı nodul veya püstül şeklinde başlayan lezyonlaıdan kenarları deriden kabarık, dokunmakla hassas, kenar kısımlarının altı oyuk, giderek ...
 • Doğan, Gürsoy; Özcan, Hamdi; Şener, Serpil; Karıncaoğlu, Yelda (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Sıklıkla orta ve Heri yaşlardaki erkeklerde ortaya çıkan inatçı fotosensitivite gösteren kronik ekzematoid bir fotodermatozdur. Hastalık güneş veya yapay radyasyon iie başlatılabilir ve bu etkilerin devam etmesi sonucu ...
 • Özdemir, Ramazan; Pekdemir, Hasan; Sezgin, Alpay Turan; Güven, Aytekin; Tuncer, Cemal (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  56 yaşında, kadın hasta; göğüs ağrısı, çarpıntı ve başdönmesi nedeniyle kardiyoloji polikliniğine başvurdu. Hastaya Efor testi ve Holter uygulandıktan sonra, koroner anjiografi önerildi. Çekilen anjiografide: sol ana ...
 • Koşar, Feridun (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Sağ koroner arter ile hem sağ atrium hem sağ ventrikül arasında fistülün olması son derece nadirdir. Bu yazı göğüs ağrısı ile hastanemize başvuran sağ koroner arter ile sağ atrium ve sağ ventrikül arasında fistülü olan bir ...
 • Soylu, Hanifi; Doğrul, Mehmet; Kutlu, N.Onur; Baysal, Tamer; Sönmezgöz, Ergün; Akıncı, Ayşehan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Diyafragma herniieri nadir görülen konjenitai defektierdir. Bir çok tipleri olmakla birlikte, en az görülen tiplerinden birisi Morgagni hem isidir. Her ne kadar cerrahi bir olay olsa da, semptomsuz olması nedeniyle Morgagni ...
 • Uzun, Ahmet; Karakaş, Sacide; Kavaklı, Ahmet; Cihan, Ömer F. (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  7-11 yaş grubu ilkokul çocuklarında boy, baş uzunluğu, baş çevresi ve baş yüksekliğine ait antropometrik ölçümler 468'i (%52) erkek, 432'si (%48) kız toplam 900 öğrencide ölçüldü. Elde edilen bulgular yaşa ve cinsiyete ...
 • Genç, Metin; Karlıdağ, Rıfat; Eğri, Mücahit; Güneş, Gülsen; Kurçer, M.Ali; Pehlivan, Erkan; Özcan, Erkan; Ünal, Süheyla (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Bu çalışma ile, 1998 yılı Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'na girecek öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerinin saptanması ve bazı bağımsız değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Bu kesitsel çalışma, toplam ...
 • Sarı, Ramazan; Karıncaoğlu, Melih; Aladağ, Murat; Kantarçeken, Bülent; Yıldırım, Bülent; Hilmioğlu, Fatih (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Eritromisirı gastrointestinal sistem üzerinde prokirıetik etkisi olan makrolid grubundan bir antibiyotiktir.Bu çalışmanın amacı eritromisin kullanımı ile kolelitiasisli hastalarda safra kesesi açlık volümü, rezidüel volüm ...
 • Baysal, Özlem; Baysal, Tamer; Kutlu, Ramazan; Kalı, Sinem; Özcan, Cemal; Ersoy, Yüksel (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Bu çalışmada BT'de lumbar spirıal stenoz tanısı konuları hastalarda istirahatte ve eforu takiben nörojenik klodikasyo ortaya çıktıktan sonra kaydedilen H refleksi değişikliklerinin radikülopatiyi ortaya koymadaki değeri ...
 • Ukşal, Ümit; Özcan, Hamdi; Sümerkan, Bülent (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  İmmün sistemi baskılanmış kişilerde fırsatçı mantar enfeksiyonlarının en sık nedeni kandidalardır. Bu çalışmada, pediatrik onkolojik hastalarda oral kandida florası ve profilaktik tedavinin etkinliğinin incelenmesi ...
 • Karakaş, Sacide; Kavaklı, Ahmet; Uzun, Ahmet; Cihan, Ömer F. (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Çalışmamızda Malatya merkez 7-11 yaş grubu ilkokul çocuklarında yüz ve kulak ile ilişkili bazı antropometrik parametreler ölçüldü. Veriler 432'si kız, 468'i erkek 900 öğrenciden elde edildi. Ölçümler Frankfort1 pozisyonunda ...
 • Çokkeser, Yasar; Evereklioğlu, Cem; Tercan, Mustafa; Hepşen, İbrahim F.; Bayramlar, Hüseyin; Aktaş, Davut (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Endoskopik dakriyosistornostomi (DSR) son zamanlarda eksternal DSR başarı oranlarına yaklaşan bir başarı oranı ile geniş bir kabul gördü. Endoskopik DSR'de kalıcı bir açıklık elde edilebilmesi için lakrimal kese üzerindeki ...
 • Cokkeser, Yasar; Brackmann, Derald E. (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Juguler forameni tutan, infiltrative, vasküler lezyonların tedavisinde yeterli expojur için fasyal sinir transpozisyonu önemlidir. Bu çalışmadaki amacımız juguler foramen nörinomlarının vaskülaritesi az, non infiltratif ...
 • Koltuksuz, Uğur; Mutuş, Murat; Yakıncı, Cengiz; Uğuralp, Sema; Aydinç, Mustafa; Çetin, Selma; Gürsoy, Harun (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  irguiral bölge patolojileri, çocuk cerrahlarım er sık uğraştığı hastalık grubudur. Bu çalışmada, Malatya ili okul çağı çocuklarırda bu patolojilerir görülme sıklığım ve tedavileririr re orarda tamamlardığırı basit ama ...
 • Koşar, Feridun; Oğuzhan, Abdurrahman (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Several studies have previously reported an increased platelet aggregability in patiens with VVI pacemakers; moreover, some authors have showed that antiplatelet drugs may be effective in reducing platelet aggregation, ...
 • Alataş, Erkan; Kafkaslı, Ayşe (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Postoperatif adezyon oluşumunun önlenmesinde flavonoid kullanımının etkisinin araştırılması Materyal ve Metod : Wistar-Albino cinsi 42 ratta cerrahi müdahale ile tek taraflı uterin horn ve pariyetal periton defekti ...