(1999)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Uzunlar, Ali Kemal; Yaldız, Mehmet; Cureoğlu, Sabahattin; Yılmaz, Fahri; Özaydın, Mehmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Maksillar sinüs paraganglioması oldukça nadir bir tümördür. Bu makalede otuz yedi yaşında erkek hastada sol maksillar sinüs kaynaklı paraganglioma olgusu sunuldu. Tümörün patolojik özellikleri yanısıra, mikroskopik ayırıcı ...
 • Koşar, Feridun; Battaloğlu, Bektaş; Günen, Hakan; Sezgin, Alpay; Topal, Ergün; Barutçu, İrfan; Özdemir, Ramazan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Mitral kapak rüptürü infektif endokarditin ciddi bir komplikasyonudur. Yaygınlığı % 1 ile 11 arasındadır. Bu makalede, mitral kapak rüptürü komplikasyonu gelişmiş subakut endokardit kliniği He başvuran 19 yaşında erkek ...
 • Bayındır, Yaşar; tekerekoğlu, M. Sait; Otlu, Barış; Sönmez, Emine; Durmaz, Bengül (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Menenjit, beyin omurilik sıvısında anormal beyaz küre sayısı ile seyreden beyin zarlarının inflamasyonudur. Akut menenjit sendro- muna çeşitli infeksiyon ajanları neden olabilir. Noninfeksiyöz has­talıklar grubu da aynı ...
 • Gokdeniz, Remzi; Özen, Süleyman; Aydın, Abdullah; Gürsoy, Nurten (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Endometriozis ekstrapeivik alanlarda da gösterilmiştir ve değişik semptomlara ve tanı proplemlerine neden olur. Burada ciltaltı endometriozis nedeniyle Tekrarlayan cerrahi girişime gereksinim duyulan bir olgu tanıtılmıştır. ...
 • Çelebi, Serdal; Aslan, Lokman; Kükner, A.Şahap; Bal, Ahmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  PRS'u etyoiojisi beiii olmayan, yüzün bir yarısında derialtı yağ ve diğer dokuların kendiliğinden yavaş seyirii ilerleyici atrofisi ile karakterize nadir görülen bir tablodur. Kliniğimizde sol progressif hemifasiai ...
 • Çelebi, Serdal; Kükner, A. Şahap; Yılmaz, Turgut; Demir, Tamer (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Herpetik stromal keratit nedeniyle korneal kesafet ve damarlanması olan bir göze parsiyel penetran keratoplasti uygulanmış ve bu işlemi takiben postoperatif erken dönemde şiddetli bir pupiller membran ge­lişmiştir. Pupiller ...
 • Genç, Metin; Eğri, Mücahit; Pehlıvan, Erkan; Kırımlıoğlu, Vedat; Yılmaz, Sezai (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Acil servislere başvuran hastaların muayene, tetkik ve tedavi için bekleme süreleri alınan hizmetten tatmin açısından çok önemlidir. Bu çalışma He Malatya Turgut Özal Tp Merkezi Acil Servisi'ne başvuran hastaların bekleme ...
 • Çelebi, Serdal; Aydemir, Orhan; Kükner, Şahap; Balı, Ahmet; Dilsiz, Nihat (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Dokuz yaşında jüvenil glokomlu bir olgunun aile ağacı gözden geçirilmiştir. Yöntem: Jüvenil glokomlu olgunun birinci derece yakınlarını içeren üç jenerasyona ait yedi kişi He ilgili aile öyküsü alınmış ve tüm olgulara ...
 • Koşar, Feridun; Günen, Hakan; Battaloğlu, Bektaş; Sezgin, Alpay; Arslan, Halil (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Kardiyak otonomik sinir sisteminin disfonksiyonu kap yetersizliği oian hastalarda gözlenmektedir. Fakat kalp hızı değişkenliğindeki (KHD) azalma ie sol ventrikül disfonksi- yonun boyutu arasındaki ilişki halen tartışmalıdır. ...
 • Özcan, M. Erkan; Yakıncı, Cengiz; Durmaz, Yaşar; Genç, Metin (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Makrosefaii baş çevresinin yaşa ve cinsiyete göre iki standart sapmanın üzerinde olmasıdır. Makrosefaii çocuk nörolojisine baş­vuran çocuklarda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu çalışma mak- rosefalik çocuklarda ruhsal ...
 • Agel, H.Esra; Durmaz, Bengül; Refik, Mehmet; Aşgın, Nergis (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Çalışmada Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesinde infeksiyöz ishallerden izole edilen 30 Salmonella ve 26 Shigella suşunun akut infeksiyöz ishallerin ampirik tedavisinde yaygın olarak kullanılan ampisilin, kotrimoksazol, ...
 • Kayaalp, Cüneyt; Yılmaz, Sezai (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Kadınlarda preoperatif akut apandisit tanısı erkeklere göre daha düşük bir doğru-uk koyulabilmektedir. Bu çalışma, genç kadınlarda akut apandisit ile en çok karı­şan jinekolojik patoloji olan over kist rüptürleri ile akut ...
 • Alkaya, Fadime; Baş, Murat; Gürsoy, Oğuz; Kemikler, Gönül (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Radyoterapide kritik organların korunması amacıyla radyasyon alanı içine konulan bloklar, korunmuş saha kısımlarından radyasyon saçılmasını azaltarak, açık alanın doz dağılımlarının değişmesine neden olurlar. Düzensiz ...
 • Kırımlıoglu, Vedat; Yılmaz, Sezai; Çaglıkülekçi, Mehmet; Yıldırım, Bülent; Ara, Cengiz; Ertaş, Ertuğrul; Akoğlu, Musa (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Birçok tümörde koagülasyon sisteminde aktivasyon sözkonusudur. Bu durum cerrahi esnasında tromboemboiik komplikasyon riskinin artmasına neden olur. Prospektif olarak gerçekleştirilen bu klinik çalışmada 25 mide kanseri ...
 • Şahin, Ali (2015-08-03)
  Bu çalışmada, ana hatlarıyla non-lineer ultrasonograf/deki son gelişmeler, non-Hneer ultra ses dalgaların medikal amaçlarla kullanımı ve biyolojik ortamlarda yayılması incelendi. Yüksek genlikli non-lineer ultra ses ...
 • Doğan, Gürsoy; Özcan, Hamdi (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Bazı deri tümörlerinde klinik bulgular özellik arz etmediği için tam koymak genellikle zordur. Deri tümörlerinin bir kısmında karakteristik olarak şiddetli, bazen dayanılamayacak düzeyde ağrı şikayeti bulunur. Bu makalede ...
 • Toğal, Türkan; Türköz, Ayda; Durmuş, Mahmut; Gülcan, Öner; Ersoy, Özcan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Nöro/it/k sempatik bloklar, sempatik sistem hastalıkları yam sıra periferik damar hastalıkları ve refleks sempatik dlstrofilerin tedavisinde de kullanılmaktadır. Yazımızda alt ekstremite iskemik damar hastalığı olan üç ...
 • Aktaş, Davut; Kızılay, Ahmet; Çokkeser, Yaşar; Özturan, Orhan; Kalgoğlu, Tayyar (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Naza! miyazis sinek larvaları tarafından oluşturulan nazal ve paranazal kavitelerin bir infestasyonudur. Bizim olgumuzda etken Oestrus Ov is larvalarıdır. Endoskopik olarak canlı larvalar temizlendikten sonra atrofik rinit ...
 • Onur, Rahmi; Orhan, İrfan; Hayıt, Hüseyin; Yalçınkaya, Fatih; Baydinç, Can (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Dev hidronefroz, renai peM-kaiisiyei sistem içerisinde 1 litreden daha fazla sıvı birikimi olarak tanımlanır. Dev hidronefroz olan olgularda böbrek ve renai peivis orta hattı geçip tüm batını kaplayabilir ve çeşitli ...
 • Canpolat, Leyla; Vardı, Nigar (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Ranitidin mide içeriğinin (kimus) pH'ını değiştiren H2 reseptör biokörüdür. Ortamın asidik olması bakterisid etkiyi azaltır. Asidik ortamda bakteri yaşayamaz. Ortamın pH'ını değiştiren ranitidin nedeniyle bakteriler barsak ...

View more