DSpace Repository

Kolelitiasisli Olgularda İndometasinin Safra Kesesi Motilitesi Üzerine Etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Sarı, Ramazan
dc.contributor.author KARINCAOĞLU, Melih
dc.contributor.author Aladağ, Murat
dc.contributor.author Kantarçeken, Bülent
dc.contributor.author Yıldırım, Bülent
dc.contributor.author Hilmioğlu, Fatih
dc.date.accessioned 2015-07-23T07:08:39Z
dc.date.available 2015-07-23T07:08:39Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Sarı, Ramazan ,KARINCAOĞLU, Melih ,Aladağ, Murat ,Kantarçeken, Bülent ,Yıldırım, Hilmioğlu, Fatih ,Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi.6 (2) :1999. İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://www.totmdergisi.org/articles/1999/volume6/issue2/1999_6_2_5.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/2446
dc.description.abstract Kolelitiasisli hastalarda safra kesesi boşalması ile ilgili patolojiler sıklıkla görülmektedir. Prostaglandinler safra kesesi kontraktilitesini ve safra taşı oluşmasını etkileyen önemli mediatörlerdendir. Bu çalışmanın amacı kolelitiasisli hastalarda indometasin kullanımının safra kesesi volümü ve kontraktilitesine etkisini ortaya koymaktır. Çalışmaya alınan 12 olgudan oluşan kolelitiasisli hasta grubu indometasin öncesinde ve indometasin kullanırken olmak üzere iki ayrı seansta değerlendirildi. Hastalara ölçümlerden önce iki kez 100 mg. oral indometasin uygulandı. Hastaların açlık kese volümü, rezidüel volüm ve ejeksiyon fraksiyonu kaydedildi. Çalışmada ele alınan parametreler indometasin öncesi ve sonrası karşılaştırıldı. Çalışma sonucunda indometasin kullanımının ultrasonografi ile değerlendirilen açlık safra kesesi volümü, rezidüel volüm ve safra kesesi kontraktilitesine etkisi olmadığı görüldü. tr_TR
dc.description.abstract Kolelitiasisli hastalarda safra kesesi boşalması ile ilgili patolojiler sıklıkla görülmektedir. Prostaglandinler safra kesesi kontraktilitesini ve safra taşı oluşmasını etkileyen önemli mediatörlerdendir. Bu çalışmanın amacı kolelitiasisli hastalarda indometasin kullanımının safra kesesi volümü ve kontraktilitesine etkisini ortaya koymaktır. Çalışmaya alınan 12 olgudan oluşan kolelitiasisli hasta grubu indometasin öncesinde ve indometasin kullanırken olmak üzere iki ayrı seansta değerlendirildi. Hastalara ölçümlerden önce iki kez 100 mg. oral indometasin uygulandı. Hastaların açlık kese volümü, rezidüel volüm ve ejeksiyon fraksiyonu kaydedildi. Çalışmada ele alınan parametreler indometasin öncesi ve sonrası karşılaştırıldı. Çalışma sonucunda indometasin kullanımının ultrasonografi ile değerlendirilen açlık safra kesesi volümü, rezidüel volüm ve safra kesesi kontraktilitesine etkisi olmadığı görüldü. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi tr_TR
dc.rights Attribution 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ *
dc.subject İndometasin tr_TR
dc.subject safra kesesi tr_TR
dc.subject kontraktilite tr_TR
dc.subject kolelitiasis tr_TR
dc.subject Indomethacin tr_TR
dc.subject Indomethacin tr_TR
dc.subject contractility tr_TR
dc.subject contractility tr_TR
dc.title Kolelitiasisli Olgularda İndometasinin Safra Kesesi Motilitesi Üzerine Etkisi tr_TR
dc.title.alternative The influence of indomethacin on gallbladder contractility in patients with cholelithiasis tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 United States