DSpace Repository

Mide Kanserlerinde Hastalığın Evresi İle Fibrinojen Ve Platelet Sayısı Arasındaki İlişki

Show simple item record

dc.contributor.author Kırımlıoglu, Vedat
dc.contributor.author Yılmaz, Sezai
dc.contributor.author Çaglıkülekçi, Mehmet
dc.contributor.author Yıldırım, Bülent
dc.contributor.author Ara, Cengiz
dc.contributor.author Ertaş, Ertuğrul
dc.contributor.author Akoğlu, Musa
dc.date.accessioned 2015-08-03T11:50:40Z
dc.date.available 2015-08-03T11:50:40Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Kırımlıoglu, V.; Yılmaz, S.;Çaglıkülekçi, M.;Yıldırım, B.;Ara, C.;Ertaş, E.;Akoglu, M.;Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi.6 (3) :1999. İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://www.totmdergisi.org/articles/1999/volume6/issue4/1999_6_4_1.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/2482
dc.description Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi.6 (4) :1999. İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.description.abstract Birçok tümörde koagülasyon sisteminde aktivasyon sözkonusudur. Bu durum cerrahi esnasında tromboemboiik komplikasyon riskinin artmasına neden olur. Prospektif olarak gerçekleştirilen bu klinik çalışmada 25 mide kanseri olgusu incelendi (Grup I). Kontrol grubu olarak kanser dışı olgulardan oluşan 25 olgu çalışmaya dahil edildi (Grup II). Tüm olgularda fbrinojen ve platelet düzeyleri incelendi ve TNM sınıflandırmasına göre tümörün evresi He ilişkili olup olmadığı araştırıldı. Grup I'de fbrinojen düzeyi 534 mg/dL, Grup II'de 227 mg/dL (p<0.05); platelet düzeyi Grup I'de 273.400/mm3, Grup II'de 246.000/mm3 olarak bulundu (p>0.05). Mide kanserli olgularda evre arttıkça fbrinojen ve platelet düzeylerinde buna paralel artışlar saptandı (p<0.05). Klinik prospektif çalışmamızda mide kanserli olgularda, kontrol grubuna göre fbrinojen düzeyinde anlamlı, platelet düzeyinde anlamh olmayan artışlar saptandı. Tümörün evresi arttıkça hem fbrinojen, hem de platelet düzeyinde anlamıı artışlar saptandı. Çalışmanın sonucunda mide kanserli olgularda evreye bağımıı korelasyon gösteren hiperfbrinojenemi ve platelet sayısında artış saptandı. Mide kanserli hastalarda fbrinojen ve platelet seviyelerine bakılarak, tümör evresi dolayısıyla prognoz hakkında fıkır ileri sürülebilir. tr_TR
dc.description.abstract A hypercoagulable state is well recognized in association with malignant tumors and results in a greatly increased risk of thromboembolic disease during surgery in these patients. This study examines fibrinogen and platelet levels and attempts to correlate these w/th disease stage in patients with gastric carcinoma. Fibrinogen concentration and platelet counts were examined in a consecutive group of 25 patients w/th gastric carcinoma. AH patients were staged according to UICC TNM classification. Fibrinogen concentration was signifcantly higher in patients w/th gastric carcinoma than in age and sex matched control patients with bening disease (p<0.05). Fibrinogen concentration and platelet count were higher in patients with greater depth of invasion (p<0.05). This study demonstrates significant increase in fibrinogen concentration in patients w/th gastric carcinoma and increased stages of the tumor correlates with increased fibrinogen concentration and platelet count. By investigating fibrinogen and platelet levels in patients w/th gastric carcinoma, an idea can be put fornard about the stage orprognosis of the tumor. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi tr_TR
dc.rights Attribution 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ *
dc.subject Mide kanseri tr_TR
dc.subject fbrinojen tr_TR
dc.subject trombosit tr_TR
dc.subject Gastric carcinoma tr_TR
dc.subject fbrinogen tr_TR
dc.subject platelet tr_TR
dc.title Mide Kanserlerinde Hastalığın Evresi İle Fibrinojen Ve Platelet Sayısı Arasındaki İlişki tr_TR
dc.title.alternative The Relationship Between The Stage Of Gastric Carcinoma, Fibrinogen Levels A nd Platelet Counts tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 United States