DSpace Repository

Turgut Özal Tıp merkezi Dergisi

Turgut Özal Tıp merkezi Dergisi

 

Recent Submissions

 • Saraç, Gülbahar; Şenol, Mustafa; Demirdağ, Hatice Gamze; Altunışık, Nihal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Herpes zoster (HZ) varisella enfeksiyonu sonrası arka kök gangliyonlarına yerleşen varisella zoster virüsünün (VZV) reaktivasyonu sonucu, latent kaldığı gangliyonun innerve ettiği dermatom bölgesinde veziküler lezyonlarla ...
 • Özdemir, Abdullah; Şen, Ahmet; Erdivanlı, Başar; Köksal, Vaner; Özdemir, Asiye (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Morbid obezite dünya genelinde hızla artan bir sağlık problemidir. Anestezistler, elektif ve acil cerrahi gereken, artan sayıda obez hasta ile karşılaşmaktadır. Morbid obezite ile birlikte kardiyovasküler, pulmoner, ...
 • Toplu, Sibel Altunışık; Yıldız, Fatime (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Dünyada yaygın olarak görülen zoonozlardan biri olan bruselloz ülkemizde halen endemiktir. En sık geçiş enfekte süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi ile olmaktadır. Farklı olarak laboratuvar çalışanlarında hem direk inhalasyon ...
 • Saraç, Gülbahar; Altunışık, Nihal; Demirdağ, Hatice Gamze; Şener, Serpil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Mukoseller, ağız içinde sık görülen, farklı boyutlarda olabilen müsin dolu küçük keseciklerdir. Genellikle travma sonrası meydana gelmektedir. Çoğunlukla genç erişkinlerde ve çocuklarda görülür. Mukosellerin büyük bir kısmı ...
 • Öçalan, Ramazan; Öçalan, Fatma Ceyda Akın; Dişli, Zeliha Korkmaz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Hodgkin lenfomaların yaklaşık olarak %1’inden azını primer nazofarengeal tutulum oluşturur. Bu bölgedeki Hodgkin lenfomaların uygun tedavi ile prognozları oldukça iyidir. Bildirilen Hodgkin vakalarının birçoğu evre 1 veya ...
 • Kılıç, Talat; Kaya, Ömer; Gülbaş, Gazi; Ali Erkut, Mehmet; Arpag, Hüseyin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Warfarine bağlı cilt nekrozu nadir, fakat önemli bir komplikasyondur. Altmışsekiz yaşında erkek hasta ani başlayan göğüs ağrısı, nefes darlığı ve sol bacakta şişlik ile başvurdu. Çekilen toraks bilgisayarlı tomografi ...
 • Usluoğulları, Celil Alper; Önal, Eda Demir; Balkan, Fevzi; İzdeş, Seval; Ersoy, Reyhan; Çakır, Bekir (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi (TPP) hipertiroidinin nadir bir komplikasyonu olup, hipokalemi ve kas güçsüzlüğü atakları ile seyretmektedir. Klinik pratikte hipokalemi, normokalemi ya da hiperkalemi saptanabilir. ...
 • Şahin, Serap Baydur; Sezgin, Hacer; Ayaz, Teslime; Gür, Emine Uslu; İlkkılıç, Kadir; Algün, Ekrem (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Polikistik over sendromu (PKOS) ve Cushing sendromu hirsutizm, menstrual düzensizlik, obezite, glukoz intoleransı, dislipidemi gibi birçok ortak klinik bulguya sahiptir. Bu çalışmanın amacı hirsutizm ve/veya menstrual ...
 • Metin, Mahmut Sami; Elmas, Ömer Faruk; Kızılyel, Okan; Gündoğdu, Betül; Akdeniz, Necmettin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Kutanöz mastositozlar, deride mast hücre infiltrasyonu ile karakterize hastalık grubudur. Deri lezyonlarına iç organ tutulumu da eşlik edebilir. Telenjiektazia makülaris erüptiva perstans, kutanöz mastositozların nadir bir ...
 • Pehlivan, Fatma Seher; Sarı, Ayşegül; Görgel, Sacit Nuri; Morgül, Yelda; Balcı, Uğur; Ermete, Murat; Şefik, Ertuğrul (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Giriş ve Amaç: Renal Hücreli Karsinom (RHK), böbrek korteksinden kaynaklanan bir malignite olup malign böbrek tümörlerinin %85’ ini oluşturmaktadır. Günümüzde RHK’ lu hastalarda prognozun en önemli belirleyicileri olarak ...
 • Ulusoy, Ersin Kasım; Albayrak, Turgay; Şencan, İrfan; Şule, Bilen; Abas, Haşimoğlu (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Migren baş ağrısı günlük aktiviteleri etkilemekte, iş ve sosyal yaşamda önemli fonksiyon kayıplarına yol açabilmektedir. Biz bu çalışmada Develi yöresindeki migren tanısı alan hastaların özürlülük oranları üzerine ...
 • Karadağ, Teoman; Abbasov, Teymuraz; Karadağ, Müge Otlu (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Yılda 500.000’in üzerinde hastanın ziyaret ettiği İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin, 5Hz-8GHz frekans aralığındaki elektromanyetik alan kaynaklarının hastane yerleşkesindeki seviyelerinin ölçülmesi ve ...
 • Ünlü, Bekir Serdar; Acay, Akif; Köken, Gülen Gül; Yıldız, Yunus; Telciler, Elif; Pektaş, Mine Kanat; Arıöz, Dağıstan Tolga; Yılmazer, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Preeklampsi gebeliğin 20. haftasından sonra hipertansiyon ve proteinüri gelişimi ile karakterize gebeliğe özgü, multisistemik bir hastalıktır. Bu çalışmada, ortalama trombosit hacminin hastalığın ciddiyetine ve ...
 • Polat, Nihat; Tuncer, İbrahim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç:Bu çalışmada akut konjonktivitlerin gözyaşı film stabilitesi üzerine etkilerini araştırmayı amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya akut konjonktivit tanısı konulup tedavisi başlanmamış 33 olgunun 60 konjonktivitli ...
 • Dikci, Seyhan; Keskin, Halil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde takip ettiğimiz ve dış merkezlerden hastanemize refere edilen prematüre bebeklerde prematürite retinopatisi (PR) sıklığını saptamak ve hastalığın klinik gidişatını değerlendirmek. Gereç ...
 • Altıntaş, Ramazan; Taşdemir, Cemal; Oğuz, Fatih; Beytur, Ali; Çimen, Serhan; Güneş, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Beden dışı şok dalgaları ile taş kırma (ESWL) tedavisi, erişkin hastalarda olduğu gibi çocuk yaş grubunda da son yıllarda sıkça uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmada kliniğimizde böbrek ve üreter taşları ...