1996 Cilt 3 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Dülger, H.Ergin; Doymaz, M.Ziya; Bostancı, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Bu derlemede; zehirlenmeler irdelenmekte ve bu konudaki klasik toksikolojik yöntemlere ek olarak, spesifik, hızlı, pratik ve güvenilir yeni yöntemlerden söz edilmektedir. Hekimler başta olmak üzere herkesin, toplum sağlığı ...
 • Aydın, Abdullah (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Flow Sitometri bir çok hücresel özelliği, kısa bir zamanda, objektif olarak ölçmeye izin veren bir tekniktir. Onkoloji alanında Flow Sitometri diagnostik ve prognostik öneme sahiptir. Flow Sitometri He DNA içerik ve ...
 • Balat, Özcan; Edwards, Creighton L.; Delclos, Luis (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Paget hastalığı, stage III vulva kanseri olup radikal vulvektomi ve bilateral inguinal lenf nodu diseksiyonunu takiben radyoterapi uygulanan ve primer tedavisinden sonra 2 yıldır hiçbir yakınması olmayan 57 yaşındaki bir ...
 • Şare, Mustafa; Hasanoğlu, Adnan; Şahin, Mustafa; Demirhan, Beyhan; Hilmioğlu, Fatih (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Duodenum birinci kısımda lokalize leiomyosarkom ve karaciğer metastazı olan 51 yaşındaki erkek hasta sunuldu. Bu iki patoloji pankreatikoduedonektomi yapılmaksızın radikal rezeksiyon ve kemoterapi ile tedavi edildi. Hastanın ...
 • Saraç, Kaya; Kaygusuz, Akif; Elmalı, Nurzat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Periosteal chondromas are rare cases and also rarely seen in hand bones. Ne presented two periosteal chondromas occured in the tubular bones of the hands and compared these findings with the literature.
 • Büyükberber, Süleyman; Aydoğdu, İsmet; Uysal, Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Bu olgu sunumunda bir vaka nedeniyle li 121 mutasyonlar ile ilgili son literatür gözden geçirilmiş ve il 121 mutasyon ve pernisiyöz anemi birlikteliği ilkkez bildirilmiştir.
 • Tikici, Mehmet; Odacıoğlu, Yaşar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Hizmet üreten bir işletme olarak Araştırma ve Uygulama hastanesinin verimli bir şekilde faaliyette bulunmasına etki eden faktörlerin çok fazla sayıda olduğu bilinmektedir. Bunlardan iki tanesi işletmenin örgütsel birimleri ...
 • Şare, Mustafa; Ezberci, Fikret; Teze, Ekmel; Bozkurt, Şükrü; Oğuz, Mehmet; Onuk, Erhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  1987-1990 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi anabilim dalında ard arda kolelithiasis ve/veya ekstrahepatik safra yollarında taş nedeniyle elektif cerrahi müdahale yapılan 497 hasta retrospektif ...
 • Soysal, Ömer; Gülcüler, Metin; Cihan, Hasan Berat; Ege, Erdal; Gülcan, Öner; Özdemir, Hasan; Hazar, Abdulsamet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Alt ekstremite varisleri toplumda sık görülür. Bu varislerin tedavisi konservatif veya cerrahidir. Uygun vakalarda skleroterapi uygulanabilir. Skleroterapi steril kimyasal flebit oluşturarak damar duvarını yapıştırır ve ...
 • Baltacı, Abdülkerim K.; Moğulkoç, Rasim; Çetinkaya, Tufan; Karacabey, Kürşat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Halk oyunlarının egzersiz ve spor fizyolojisi açısından ele alındığı bu araştırma, 16 deney, 13 kontrol olmak üzere toplam 29 erkek öğrenci üzerinde gerçekleştirildi. Halk oyunları için 3 aylık eğitime alınan bireylerde, ...
 • Energin, V. Meltem; Orbak, Zerrin; Alp, Handan; Akdağ, Recep; Selimoğlu, M. Ayşe (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde Ocak 1991-Ocak 1994 tarihleri arasında yatırılarak izlenen 19 tüberküloz menenjitli olgu üzerinde gerçekleştirildi. Olguların ortalama ...
 • Semerciöz, Atilla; Atikerler, Mustafa K.; Keleştimur, Haluk; Üstündağ, Bilal; Baltacı, A. Kasım; Moğulkoç, Rasim; Baydinç, Can (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Gonadlardan salgılanan steroid hormonlar renin-anjiotensin sistemi üzerinde bir etkiye sahiptirler. Ancak, bu steroidlerin gerek akut iskemiye bağlı olarak plazma renin aktivitesinde ve gerekse AC E inhibitörlerinin etkisinde ...
 • Büyükberber, Süleyman; Turgay, Murat; Kinikli, Gülay; Tokgöz, Güner (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Romatoid Artrit'te (RA), immün regülatuar mekanizmalarda bozukluk sonucu B lenfositlerde hiperaktivasyon ve aşırı miktarda immünoglobulin (Ig) yapımı vardır. Özellikle IgG ve IgA serum düzeylerinde artış birçok çalışmada ...