(1996)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Hepşen, İbrahim F.; Tilgen, Fikret; Er, Hamdi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Propolis bal arısı tarafından bitkilerden toplanıp kovanda üretilen doğal bir üründür. Flavonoidler ile kafeik asit ve esterleri propolisde en fazla bulunan ve biyolojik olarak aktif bileşenlerdir. Eski yıllardan beri halk ...
 • Er, Hamdi; Hepşen, İbrahim F. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Dünya nüfusunun 1/4 ’nün miyop olduğu düşünülmektedir. Bundan dolayı refraktif cerrahi geçen 10 sene içerisinde ve günümüzde büyük bir market halini aldı. Bu alandaki en yaygın iki teknik radial keratotomi ve excimer lazer ...
 • Özcan, Cevher; Hasanoğlu, Adnan; Gülcüler, Metin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Sepsis ve septik şok; bazı mikroorganizmaların veya bu organizmaların toksik ürünlerinin akut olarak kan dolaşımı ile yayılımı sonucunda gelişen dramatik bir klinik tablodur. Bu tablonun klinik bulguları mikroorganizma ve ...
 • Uğuralp, Sema; Gürsoy, M. Harun; Koltuksuz, Uğur; Aydinç, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Retroperitoneal bölge mantar enfeksiyonu için alışılmadık bir lokalizasyondur. Multisistem travma nedeniyle eksploratif laparotomi yapılan ve uzun süre antibiotik tedavisi alan hastamızda postoperatif dönemde sağ retroperitoneal ...
 • Ekmekçi, Hakan; Bölük, Ayhan; Özcan, Cemal; İlhan, Atilla; Bereketoğlu, M. A.; Yüksekkaya, Esen (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Hemifasiyal spazm, yüzün bir yarısının kısmi ya da tümünü içine alan sürekli seyirme ve değişken şiddette irregüler klonik kasılmalardır. Genelde ağız ve göz çevresinde en belirgindir. Bu durum aynı taraflı fasiyal sinirin ...
 • Güner, Güntekin; Elmalı, Nurzat; Ayan, İrfan; Ataşlı, Nusret (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Bacağın konjenital anguler deformiteleri nadir görülür. Özellikle tibianın konjenital anterolateral angulasyonu, kırılma ve psödoartroz gelişmesi riski nedeniyle yakın izlenmesi gereken kompleks bir bozukluktur. Bu yazıda ...
 • Şahin, Mustafa; Imrie, Clement W. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Laparoskopik kolesistektomi günümüzde semptomatik kolelithiasis tedavisinde tercih edilen tedavi yöntemidir. Laparoskopik kolesistektomi esnasında safra ve safra taşları periton boşluğuna yayılabilir. Düşmüş safra taşlarının ...
 • Durmaz, Bengül; Yakıncı, Cengiz; Köroğlu, Mehmet; Rafik, Mehmet; Durmaz, Rıza; Yoloğlu, Saim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Yaşları 7-11 arasında değişen, parazit ile enfekte 90 çocuk ve 24 sağlıklı çocukta serum IgE konsantrasyonları enzim immunoassay yöntemi ile ölçüldü. Parazit bulunan 90 çocuğun 46'sı Giardia lamblia, 26'sı Enterobius ...
 • Saraç, Kaya; Yücel, Eftal; Baysal, Tamer; Kutlu, Ramazan; Aladağ, Murat; Tayfun, Egemen; Baysal, Özlem (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Bu çalışmada romatoid artrit (RA) tanısı almış hastalarda yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) ile akciğer tutulum oranını ve tutulum paternini ortaya çıkarmayı amaçladık. YRBT'de 19 hastanın 15'inde (%78.9) ...
 • Bölük, Ayhan; Ekmekçi, Hakan; Şavlı, Haluk; Özcan, Cemal; Aladağ, Murat; Müftüoğlu, Münife; İlhan, Atilla (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Klinik ve elektrofizyolojik olarak duysal-motor periferik nöropati saptanan 41 diabetik hastada, mediyan sinirin bilekten elektriksel uyarımı ile el ve ayaktan sempatik deri cevabı (SDC) kaydedildi. Kontrol olgularının ...
 • Eğri, Mücahit; Güneş, Gülsen; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Bu çalışmada Malatya İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına dayanarak bölgedeki sıtma vakaları incelenmiştir. Ülkemizde sıtma vakaları 1990 yılından beri sürekli olarak artmaktadır. Vaka artışlarının çoğunluğu Güneydoğu Anadolu ...
 • Gürsoy, M. Harun; Demircan, Mehmet; Genç, Metin; Güneş, Gülsen; Uğuralp, Sema; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Korozif ösofagus yanıkları çocukluk çağında birçok somatik, ruhsal ve sosyal problemler yaratabilir. Majör komplikasyonlardan birisi de eğer işler kötü giderse çocuğun ösofagusunu kaybetmesidir. Bu gibi kazalarda en iyi ...
 • Sönmez, Emine; Troisi, Catherine; Hollinger, F. Blaine; Lin, Hsiang Ju; Naem, Mohammed (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Toplam 376 donör kanı anti-HCV yönünden ELISA ile (ikinci jenerasyon) test edildi. 164 örnekte (%40.95) anti-HCV negatif iken 212 serumda (%59.05) anti-HCV pozitif bulundu. 76 serum (%20.21) da HCV RNA pozitif bulundu. ...
 • Şenol, Mustafa; Özerol, İ. Halil; Şaşmaz, Sezai; Şahin, Kazım; Soytürk, Durali; Özcan, Atilla (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Atopik deri hastalıklarında Staphylococcus aureus kolonizasyonu sıklığını belirlemek amacıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 60 hasta ve 50 sağlıklı kişi üzerinde epidemiyolojik bir çalışma yapıldı. Hastaların; ...
 • Özerol, İ. Halil; Şenol, Mustafa; Ageitos, Ana; Talmadge, James E. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Fitohemaglutinin (PHA), genellikle bir T lenfosit mitojenidir. CD4+ helper/inducer T lenfositlerine, CD8+ suppressor/cytotoxic T lenfositlerine göre daha fazla stimulator etki yapar. Bu çalışmada, biz normal periferik kan ...
 • Şenol, Mustafa; Özerol, İ. Halil; Patel, Asha V.; Skoner, David P. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Sodyum-potasyum adenozin trifosfataz (Na+-K+ ATPaz) inhibisyonunun, mast hücrelerinden mediatör salınımı üzerine etkileri konusunda çelişkili bilgiler mevcuttur. Bazı çalışmalar, spesifik bir Nıt-K+ ATPaz inhibitörü olan ...
 • Özerol, Elif (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Sitokrom P450 (CYP450) monooksijenaz enzim sistemleri, matür eritrosit ve iskelet kası hücreleri dışında tüm memeli hücre tiplerinde ve prokaryotlarda bulunan hem-protein ailesidir. Bu enzimler, yapısal olarak farklı çeşitli ...
 • Sönmez, Emine; Özerol, İbrahim Halil; Şahin, Kazım (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Hastanede kazanılan (nozokomiyal) infeks iyonlardan korunmak ve bu infeksiyonları kontrol altına alabilmek için hastane epidemiyolojisti, infeksiyon kontrol komitesi ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarı personelinin işbirliği ...
 • Koçak, Ayhan; Çolak, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  1958’de Aaron B Lerner tarafından tanımlanan melatonin’in yaşlanma karşıtı etki, immün düzenleyici, onkostatik ve nöroendokrin fonksiyonlar gibi pekçok fizyolojik fonksiyonları vardır. Son yıllarda melatonin’in potent bir ...
 • Döner, Fehmi; Doğru, Harun; Delibaş, Namık; Gedikli, Orhan; Pehlivan, Belma (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Presbiakuzi ileri yaşlarda özellikle tiz seslerde görülen sensörinöral bir işitme kaybıdır. Yaşlanma ile birlikte kan lipoprotein düzeylerinde ve aterosklerozda artış olmaktadır. Bu nedenle presbiakuzi ile kan lipoprotein ...

View more