DSpace Repository

Tavşan trakea ve akciğerlerindeki nöroendokrin hücreler

Show simple item record

dc.contributor.author Öztürk, Feral
dc.contributor.author Otlu, Ali
dc.date.accessioned 2015-11-24T08:15:41Z
dc.date.available 2015-11-24T08:15:41Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.citation Öztürk, F.,Otlu, A.,(1996). Tavşan trakea ve akciğerlerindeki nöroendokrin hücreler.Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 3 (1).69-73 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://www.totmdergisi.org/articles/1996/volume3/issue2/1996_3_2_1.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/2719
dc.description [Journal of Turgut Özal Medical Center 1996;3(2):69-74] tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırmada tavşan trakea ve akciğerlerindeki nöroendokrin hücreler ışık mikroskopik seviyede incelendi. Çalışmada 20 adet Yeni Zellanda albino cinsi tavşan kullanıldı. Nöroendokrin hücrelerin demonstrasyonu için gümüşleme metodlarından yararlanıldı. Bouin solusyonunda tespit edilen materyaller, Masson- Hamperl arjantaffin metodu, Grimelius gümüş nitrat arjirofil metodu, Churikian ve Schenk arjirofil metodu ve maskeli metakromazi metodu ile boyandı. Masson-Hamperl arjantaffin metodu ile kontrol kesitlerinde (duodenum) endokrin hücreler tespit edilirken, trakea ve akciğer kesitlerinde izlenmediler. Arjirofil metodlar ile trakea, bronş ve büyük bronşiollerde nöroendokrin hücreler kahverengi-siyah granülleri ile tespit edildiler. Nöroendokrin hücrelerin biraraya gelerek oluşturdukları nöroepitelyal cisimcikler (NEB) ise bronş ve büyük bronşiolerde izlendiler. Maskeli metakromazi metodu ile hücreler tespit edilemedi. Arjirofil metodlarla solunum sisteminde izlenen nöroendokrin hücreler bazal membrana oturmuş, prizmatik ya da piramidal şekilli hücreler olarak tespit edildi. Büyük, oval çekirdeklerinin, bazale yakın yerleştiği, sekretuar granüllerin hücrelerin sitoplazmasında dağıldığı gözlendi. NEB'leri oluşturan nöroendokrin hücrelerin bulundukları havayolu seviyesine uygun olarak piramidal ya da yüksek kübik hücrelerden oluştuğu, lüminal yüzeylerinin çevre epitel hücreleri tarafından kapatıldığı izlendi. tr_TR
dc.description.abstract In the present study tracheas and lungs of 20 adult rabbits were investigated by light microscopy. Silver impregnation techniques were used to demonstrate intraepithelial neuroendocrine cells. Tissue sections were fixed in Bouin's solution, embedded in paraffin and stained with argentaffin (Masson- Hamperl argentaffin reaction), argyrophil (Grimelius argyrophil reaction, Churukian & Schenk argyrophil reaction) and masked metachromasia methods. The Masson-Hamperl argentaffin method yielded negative results in sections of trachea and lung, although numerous argentaffin cells were present in control samples of duodenum. In all sections of tracheas and lungs stained by argyrophilic methods, neuroendocrine cells were identified by the presence of black or dark brown cytoplasmic granules among other epithelial cells. Neuroepithelial bodies (NEB) were demonstrated among the bronchial and bronchiolar epithelial cells. None of the samples of trachea contained NEB. Masked metachromasia method yielded negative results in all sections including controls. The shape of argyrophilic cells were usually columnar or pyramidal with the base resting on the basement membrane. Their big nuclei were located basally. The granules were scattered in the cytoplasma. The neuroendocrine cells forming NEBs were pyramidal or high cubic in shape. The luminal surface of the NEB's were covered with the neighbouring epithelial cells. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Tavşan tr_TR
dc.subject Nöroendokrin hücreler tr_TR
dc.subject Trakea tr_TR
dc.subject Akciğer tr_TR
dc.subject Arjirofil tr_TR
dc.subject Rabbit tr_TR
dc.subject Neuroendocrine cells tr_TR
dc.subject Trachea tr_TR
dc.subject Lung tr_TR
dc.subject Argyrophil tr_TR
dc.title Tavşan trakea ve akciğerlerindeki nöroendokrin hücreler tr_TR
dc.title.alternative Neuroendocrine cells in the tracheal and intrapulmoner epithelium of adult rabbits tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR201011 tr_TR
dc.contributor.authorID TR111008 tr_TR
dc.identifier.volume 3 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 69 tr_TR
dc.identifier.endpage 73 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record