DSpace Repository

Tiroid nodüllerinin ince iğne aspirasyon biyopsisi sitolojik sonuçları ile postoperatif histolojik sonuçlarının karşılaştırılması ve tiroidektomi endikasyonları

Show simple item record

dc.contributor.author Bülbüloğlu, Ertan
dc.contributor.author Hasanoğlu, Adnan
dc.contributor.author Ertaş, Ertuğrul
dc.contributor.author Özen, Süleyman
dc.contributor.author Şahin, Mustafa
dc.contributor.author Aydın, Engin
dc.date.accessioned 2015-12-08T13:14:01Z
dc.date.available 2015-12-08T13:14:01Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.citation Bülbüloğlu, E.,Hasanoğlu, A.,Ertaş, E.,Özen, S.,Şahin, M.,Aydın, E.,(1996). Tiroid nodüllerinin ince iğne aspirasyon biyopsisi sitolojik sonuçları ile postoperatif histolojik sonuçlarının karşılaştırılması ve tiroidektomi endikasyonları.Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 4 (4). tr_TR
dc.identifier.uri http://www.totmdergisi.org/articles/1996/volume3/issue4/1996_3_4_15.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/2776
dc.description [Journal of Turgut Özal Medical Center 1996;3(4):341-346] tr_TR
dc.description.abstract Tiroid nodüllerinde; malignemi ve malignité şüphesi, hipertiroidi, hava yollarına, özöfagusa bası bulgularının olması ve kozmetik nedenlerle tiroidektomi uygulanabilir. Prospektif olarak yapılan bu çalışmada 90 nodüler guatrlı hastaya tiroidektomi uygulandı. Preoperatif dönemde olguların 76’sına tiroid USG, 30’una tiroid sintigrafisi ve tümüne ince iğne aspirasyon biopsisi (İİAB) uygulandı. Olguların 26’sı İİAB sonuçlarına göre, 4’ü klinik bulgular ile malignité düşünülerek, 16’sı hipertiroidi, 22’si bası bulguları, 7'si nüks guatr ve 15'i de kozmetik nedenlerle opere edildi. Sitolojik sonuçlar ile histolojik sonuçlar karşılaştırıldı. Malignité şüpheli ve malign olgular ele alındığında llAB’ın sensitivitesi %90, spesifıtesi %79 bulundu. Postoperatif malignité saptanan 10 olgunun değerlendirilmesinde; muayenelerinde soliter nodül bulunan 48 olgudan 9'unda (%18.75), 14 fikse nodülden 9'unda (%64.29) ve lenfadenopatisi olan 3 olgunun hepsinde (%100) malignité bulundu. Erkeklerde malignité görülme oranı (%36) kadınlara göre (%8.70) anlamlı yüksek bulundu (p< 0.05). Tiroid USG ile solid olarak belirlenen nodüller ve sintigr af i ile ılık ve soğuk olarak belirlenen nodüllerde malignité oranı daha yüksek bulundu (<0.05). Sonuç olarak nodüler tiroidi i olguların İİAB ile tetkikinin diğer bulgularla birlikte değerlendirildiğinde benign olgulara da yapılmakta olan tiroidektomilerin önemli ölçüde azalacağı tesbit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The main indications for surgery in thyroid disease include malignancy, cytologically suspicious diagnosis, tracheo-esophageal compression and cosmetic reasons. 90 patients who underwent to surgery for nodular goiter were studied prospectively. Preoperatively, 76 patients were evaluated by thyroid USG, 30 patients by thyroid scintigraphy and all the patients by fine needle aspiration biopsy (FNAB). Thyroidectomy indications in our cases were malignancy or suspicious cytologic results in 26, clinical findings of malignancy in 4 patients, hypertyroid in 16, compression symptoms in 22, recurrent goiter in 7, and cosmetic reasons in 15 patients. Cytohistopathologic correlation was established in these cases. In the malign and suspicious FNAB results the sensitivity and the specificity of the procedure was determined as 90% and 79%, respectively. In the evaluation of postoperatively diagnosed 10 malign patients; 9 of the 48 solitary nodules (18.75%), 9 of the 14 fixed nodules (64.29%) and all of the 3 patients having lymphadenopathy were confirmed as malignancy. The malignancy rate in man (36%) was significantly higher than the women (8.70%) (p<0.05). Malignancy risk was higher in solid nodules evaluated by USG and warm, cold nodules by scintigraphy (p< 0.05). In conclusion, FNAB can be used effectively in the evaluation of thyroid nodules and by correlating with the other malignancy risk factors. Thyroidectomy can be performed on the suspicious and malignant cytologic results so operation rate in the benign thyroid nodules can be decreased. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Tiroid tr_TR
dc.subject Nodül tr_TR
dc.subject İİAB tr_TR
dc.subject malignit tr_TR
dc.subject Cerrahi tr_TR
dc.subject Thyroid tr_TR
dc.subject Nodule tr_TR
dc.subject FNAB tr_TR
dc.subject Malignancy tr_TR
dc.subject Surgery tr_TR
dc.title Tiroid nodüllerinin ince iğne aspirasyon biyopsisi sitolojik sonuçları ile postoperatif histolojik sonuçlarının karşılaştırılması ve tiroidektomi endikasyonları tr_TR
dc.title.alternative Comparison of needle aspiration biopsy cytologic findings with postoperative histologic findings in thyroid nodules and surgical management of throid nodules tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR9486 tr_TR
dc.contributor.authorID TR126526 tr_TR
dc.identifier.volume 4 tr_TR
dc.identifier.issue 4 tr_TR
dc.identifier.startpage 341 tr_TR
dc.identifier.endpage 346 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record