DSpace Repository

Solid tümörlerin tedavisinde otolog kemik iliği transplantasyonu

Show simple item record

dc.contributor.author Büyükberber, Süleyman
dc.contributor.author Büyükberber, N. Mehmet
dc.contributor.author Şencan, Orhan
dc.contributor.author Uysal, V. Akın
dc.date.accessioned 2015-12-18T13:03:44Z
dc.date.available 2015-12-18T13:03:44Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.citation Büyükberber, S., Büyükberber, N. Mehmet.,Şencan, O.,Uysal, V. Akın.,(1995). Solid tümörlerin tedavisinde otolog kemik iliği transplantasyonu.Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2 (3).287-297 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://www.totmdergisi.org/articles/1995/volume2/issue3/1995_2_3_8.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/2830
dc.description.abstract Son on yıldır, malign hastalıkların tedavisinde otolog kemik iliği transplantasyonu, giderek artan bir oranda kullanılmaktadır. HLA-ABC ve DR doku grubu uygunluğu olan kişileri bularak, allojenik kemik iliği transplantasyonu gerçekleştirmek % 20-25 oranı ile sınırlıdır. Bu nedenle klasik dozlardaki kemoterapilerin tam remisyon sağlayamadıkları olgularda, otolog kemik iliği transplantasyonu yardımıyla, daha yüksek dozlarda kemoterapi uygulamak giderek daha sık başvurulan bir tedavi yöntemi olmaktadır. Bu tedavi yöntemi son yıllarda lenfomalar, multiple myeloma, küçük hücreli akciğer kanserleri ve germ hücreli kanserlerle, neuroblastoma, malign melanoma, rhabdomyosarkom, Ewing sarkomu ve meme kanseri gibi birçok malignitede kullanılmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In the last ten years, autologous bone marrow transplantation in the treatment of malignant disease has been increasingly used. This procedure is limited to the 20-25 % of the cases where HLA-ABC and DR tissue groups are suitable for performing allogeneic bone marrow transplantation. Therefore, in the cases in whom conventional dose chemotherapies can not provide a complete remission, high-dose chemotherapies have often been used through autologous bone marrow transplantation. This therapy has been performed in malignancies such as lymphomas, multiple myelomas, small cell lung cancers, ovarian and germ cell cancers, neuroblastomas, malignant melanomas, rhabdomyosarcomas, Ewing sarcomas and breast cancers recently. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kanser tr_TR
dc.subject Kemoterapi tr_TR
dc.subject Otolog kemik iliği transplantasyonu tr_TR
dc.subject Cancer tr_TR
dc.subject Chemotherapy tr_TR
dc.subject Autologous bone marrow transplantatio tr_TR
dc.title Solid tümörlerin tedavisinde otolog kemik iliği transplantasyonu tr_TR
dc.title.alternative Bone marrow transplantation in the treatment of solid tumors tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 3 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 287 tr_TR
dc.identifier.endpage 297 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record