(1995)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Gürpınar, Tayfun; Özkan, Semih (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) üriner sistem taş hastalığının tedavisini tümüyle değiştirmiştir Elde edilen deneyim bu teknolojinin güvenli ve etkili olduğunu ancak taş hastalığı tedavisinde sınırları olduğunu ...
 • Sönmez, Emine (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Hepatitis C virus (HCV) is closely related to pestiviruses and flaviviruses. It was cloned from copy DNA (cDNA) extracted from infectious chimpanzee plasma in 1988. HCV is now recognized as the major causative agent for ...
 • Soysal, Ömer; Özdemir, Hasan; Cihan, Hasan Berat; Ege, E.; Gülcüler, Metin; Gülcan, Öner; Hazar, Abdussamed; Paç, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Kist hidatik hastalığında albendazol ile medikal tedavinin klinik kullanım endikasyonlarında etkinliğinde ve tedavi sonuçlarında hala belirsizlikler vardır. Bronkojenik ve pulmoner arter yolu ile yayılım gösteren, bilateral ...
 • Gürer, Sezer; Gürel, Mehmet; Şare, Mustafa; Gürer, İnanç E.; Demirkıran, Ahmet; Tecimer, Tülay (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Bu makalede laparoskopik olarak geniş eksizyon uygulanan bir safra kesesi karsinomu olgusu sunulmaktadır. Operasyon sırasında, karaciğere lokal invazyon dışında uzak metastaz varlığı saptanmadı. Tümör evre-V anaplastik ...
 • Gürer, Sezer; Gürel, Mehmet; Şare, Mustafa; Gürer, İnanç E.; Tecİmer, Tülay; Demirkıran, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Bu makalede laparoskopik olarak geniş eksizyon uygulanan bir safra kesesi karsinomu olgusu sunulmaktadır. Operasyon sırasında, karaciğere lokal invazyon dışında uzak metastaz varlığı saptanmadı. Tümör evre-V anaplastik ...
 • Balat, Özcan; Edwards, Creighton; Delclos, Luis (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Bartholin bezinin primer kanseri nadir görülen bir lezyon olup, vulva kanserlerinin %2-7'si, genital bölge kanserlerinin ise %1'den az bir kısmından sorumludur. Çalışmamızda Bartholin bez kanseri olup, eksizyonel biyopsiyi ...
 • Gürer, İnanç E.; Kafkaslı, Ayşe; Çıralık, Harun; Taşkın, Ömür (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Jinekolojik onkolojide seyrek görülen endometrial stromal sarkom tanısı almış olan biri 45, diğeri 46 yaşlarında iki kadın hasta sunuldu ve benzer mezenşimal lezyonlardan ayırıcı tanıları tartışıldı.
 • Akkaya, Ahmet; Soysal, Ömer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Bissinosis 250 yıldan beri bilinen, tekstil işçilerinde görülen ve pamuk tozlarının inhalasyonu ile oluşan bir mesleki akciğer hastalığıdır. Bugün keten ve kenevir ile de aynı hastalığın oluştuğu kabul edilmektedir. Tekstil ...
 • Cihan, Hasan Berat; Soysal, Ömer; Gülcan, Öner; Gülcüler, Metin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Açık kalp ameliyatları , yapılan operasyon türüne göre farklı şekilde ilaç kullanımı üzerine etkili olmaktadır . Bunu ortaya koymak için 60 kapak replasmanı, 49 aortokoroner bypass operasyonu yapılmış hastaya anket ...
 • Akkaya, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Çalışmamız İsparta Sümer Halı Fabrikası nda çalışan 124 kişi üzerinde gerçekleştirildi. Yün ile direk temasta olan 88 olgunun 66’sında (% 75) öksürük. 59'unda (% 67) balgam çıkarma. 37'sinde (% 42) nefes darlığı, 31 inde ...
 • Arıgüloğlu, E.A.; Gökdeniz, R.; Ayanoğlu, A.; Uras, Y.; Önen, A.; Uncu, R. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Dış gebelikte .trofoblastik invazyon uterus kavitesi dışında bir yerde ,en sık olarak da tubada, olmaktadır Trofoblastik invazyon sırasında tuba düz kas liflerinin tahribi sonucu bir miktar kreatin kinaz açığa çıkacaktır ...
 • Yıldız, Mustafa; Akyol, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Bu çalışmada DSM-III-R tanı ölçütlerine göre tanı konmuş 28 somatizasyon bozukluğu (SB) ve 23 konversiyon bozukluğu (KB) olgusu sosyodemografik özellikler ve aile öyküsü yönünden incelenmiştir. SB hastalarının %89.28 i, ...
 • Büyükberber, Süleyman; Büyükberber, Nuhmehmet; Turgay, Murat; Tokgöz, Güner (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Sistemik Lupus Eritematozus'ta (SLE), özellikle IgG ve IgA serum düzeylerinde artış birçok çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmada SLE'li hastalarda hem aktif hem de remisyon dönemlerinde immunoglobulin düzeylerini ölçerek, ...
 • Eşrefoğlu, Mukaddes; Selimoğlu, Mukadder Ayşe; Çiftçioğlu, M. Akif; Gepdiremen, Akçahan; Parlak, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Bu çalışma asetaminofen hepatotoksistesini ve nefrotoksistesini yenidoğan ve erişkin sıçanlarda karşılaştırmalı olarak incelemek amacı ile planlandı. Çalışmada 10 erişkin ve 10 yenidoğan Wistar albino türü sıçan kullanıldı, ...
 • Sarıyüce, Oğuzhan; Özkan, Semih; Gürpınar, Tayfun; Balbay, Derya; Gürel, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  1993-1996 yılları arasında retroperitoneal laparoskopik teknikle iyi huylu patolojilere bağlı endikasyonlarla 11 endoskopik nefrektomi, 12 standart subkostal nefrektomi vakası operasyon süresi, analjezik ihtiyacı, postoperatif ...
 • Küçük, Nergiz; Ulamış, Yahya; Çetin, Şenbak; Uslu, Sebahattin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Premedikasyonda kullanılan midazolam, diazepam ve plasebonun anksiyeteyi gidermedeki etkilerini karşılaştırdığımız, /AS/ l-ll grubundan genel cerrahi operasyonuna alınacak 45 hasta çalışmaya alındı. Tüm olgulara bazal ...
 • Aslan, Turan; Genç, Metin; Güneş, Gülsen; Pehlivan, Erkan; Günal, Selami (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Malatya ilinde Ekim 1994 - Mayıs 1995 arasında seçilmiş bazı gruplarda Wright aglutinasyon testi kullanılarak Bruselloz seropozitifliği araştırıldı. Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsü’ nün standart B.abortus antijeni ...
 • Göksu, Sıtkı; Öner, Ünsal; Tahtacı, Nursan; Erbağcı, İbrahim; A.Bekir, Necdet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Genel anestezi ile yapılan göziçi operasyonlarında göziçi basıncının stabil olması büyük önem taşımaktadır. Propofol ve tiopentonun göziçi basıncı üzerine etkilerini incelemek amacıyla 30 olgu üzerinde çalışıldı.Bütün ...
 • Genç, Metin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Bu çalışmada, iş sağlığının tarihi gelişimi ve terminoloji tartışılmış; 1995 yılı itibariyle geçerli olan, konuyla ilgili 2 kanun, 20 tüzük ve 2 yönetmelik ele alınmıştır. Çalışma hayatına ait düzenlemelerin büyük bölümünün ...
 • Erdem, B. Faruk; Aksoy, Tijen (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Son yıllarda sinir hücreleri arasında bilgi iletimi ve işlenmesi alanında önemli aşamalar kaydedilmektedir. Özellikle nöropeptidler, reseptör subtipleri ve G proteinleri hakkında yeni bilgilerde patlama gözlenmektedir. ...

View more