1994 Cilt 1 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Sarıcı, Kemal Barış; Soyer, Vural; Onur, Asım; Dirican, Abuzer; Ünal, Bülent (Causapedia, 2015)
  Mezenterik kistler (MK) çok iyi prognoza sahip, nadir görülen genellikle benign karakterde intraabdominal kistik kitlelerdir. Bir kaç mm ile 40 cm arasında değişir. Belli boyuta gelinceye kadar asemptomatik olması ...
 • Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  In this article, the situation of contraception based on the result of survey carried out in 110 countries in 1983 and 1984 by expert on family planning of WHO has been examined. And also the relationship between contraception ...
 • Özerol, İ.Halil; Aslan, Turan; Sönmez, Süha (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  B grubu ß-hemolitik streptokoklar (BgrBHS) kadın genital yollarına kolonize olarak yenidoğanlarda sepsis ve menenjite, erişkinde çeşitli infeksiyonlara neden olmaktadır. Bu derlemede B grubu streptokokların önemli özellikleri, ...
 • Acet, Ahmet; Ölmez, Ercüment (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Bu derleme, histamin H2-reseptör antagonisti ilaçların klinik farmakolojisi ve peptik ülser hastalığı, Zollinger-Ellison sendromu, gastro-özofageal refluks hastalığı (refluks özofajiti) ve akut stres ülserleri ve erezyonları ...
 • Soysal, Ömer; Arab, Adnan; Gülcüler, Metin; Paç, Mustafa; Orakçı, Vahap (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Spontan pnömotoraks, sık görülen ve çoğunlukla bül veya bleblerin açılmasıyla meydana gelen bir hastalıktır. Bu hastalığın nüksetme riski çok yüksek olması nedeniyle, non-invaziv veya mini-invaziv yöntemlerde tedavi ...
 • Kaygusuz, M.Akif; Elmalı, Nurzat; Gülfidan, Erol; Kılıç, Alper B. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  nönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi araştırma hastanesinde King IV tipi 65 derece eğriliği olan 5 yaşındaki kız çocuğuna ülkemizde ilk kez uygulanan bir teknikle transpediküler olarak konveks anterior hemiepifizyodez ...
 • Soysal, Ömer; Arab, Adnan; Gülcüler, Metin; Paç, Mustafa; Orakçı, Vahap (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Spontan pnömotoraks, sık görülen ve çoğunlukla bül veya bleblerin açılmasıyla meydana gelen bir hastalıktır. Bu hastalığın nüksetme riski çok yüksek olması nedeniyle, non-invaziv veya mini-invaziv yöntemlerde tedavi ...
 • Kaygusuz, M.Akif; Elmalı, Nurzat; Gülfidan, Erol; Kılıç, Alper B. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi araştırma hastanesinde King IV tipi 65 derece eğriliği olan 5 yaşındaki kız çocuğuna ülkemizde ilk kez uygulanan bir teknikle transpediküler olarak konveks anterior hemiepifizyodez ...
 • Balat, Ayşe; Baysal, M.Kemal; Acar, Sabri; Gürses, Nuran; Uysal, Serap; Küçüködük, Şükrü; Aydın, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Hematoloji Bölümü'nde beta talasemi tanısıyla izlenen ve yaşları 2-18 yıl (ort. 7.95-5.28) arasında değişen 24 hasta ile 24 sağlıklı çocukta ...
 • Arab, H.Canan; Uçar, A.İhsan; Örüç, Oya; Keyf, İ.Atila; Özkul, Mine (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Toraks ultrasonografisi, plevral mayilerin natürünün belirlenmesinde de kullanılabilmektedir. Anekoik mayiler hem transuda, hem de eksuda olabilmektedir. Çalışmaya alınan 50 plevral effüzyonlu hastada içinde ekojenik sarmal ...
 • Arab, Adnan; Erbilen, Mustafa; Şahin, Mustafa; Ertaş, Ertuğrul; Karaayvaz, Muammer; Orakçı, Vahap (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  1988-1993 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi Cerrahi Kliniği ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında tedavi olan 69 mide kanserli vakanın değerlendirilmesi yapıldı. Vakalarımızın 47'si erkek ...
 • Şenol, Mustafa; Özcan, Atilla; Yoloğlu, Saim; Hazneci, Ersoy; Doğan, Gürsoy (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Kayısı ve kayısı işçiliği, Malatya'nın en önemli geçim kaynaklarındandır. Kayısının tabii rengini koruyarak kuruması ve mikroorganizmalardan muhafazası amacıyla kükürt (kükürt dioksit) kullanılmaktadır.Kükürtün cilt sağlığı ...
 • Özerol, İbrahim Halil; Baysal, Bülent; Şengil, A.Zeki (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  B grubu streptokoklar (BGS) veya Streptococcus agalactiae ilk zamanlarda puerperal sepsis nedeni olarak tanımlandı. Mikroorganizma halen bu infeksiyonla alakalı olmasına rağmen, son zamanlarda yenidoğan çocuklarda sepsis, ...
 • Özerol, İ.Halil; Aslan, Turan; Sönmez, Süha (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  B grubu ß-hemolitik streptokoklar (BgrBHS) kadın genital yollarına kolonize olarak yenidoğanlarda sepsis ve menenjite, erişkinde çeşitli infeksiyonlara neden olmaktadır. Bu derlemede B grubu streptokokların önemli özellikleri, ...
 • Acet, Ahmet; Ölmez, Ercüment (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1994)
  Bu derleme, histamin H2-reseptör antagonisti ilaçların klinik farmakolojisi ve peptik ülser hastalığı, Zollinger-Ellison sendromu, gastro-özofageal refluks hastalığı (refluks özofajiti) ve akut stres ülserleri ve erezyonları ...
 • Erbilen, Mustafa; Sönmez, A.Süha; Arab, Adnan; Şahin, Mustafa; Ertaş, Ertuğrul; Bülbüloğlu, Ertan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  Her iki cinsten 20 Wistar rat'a ketamin hidroklorür anestezisi altında 3 cm'lik median kesi ile laparatomi yapıldı. Omentum bir yerinden ipek ile bağlandı. Orta hattın 3 cm sağında 4 x 1 cm'lik periton ve adele defekti ...
 • Özgen, Ünsal; Aydın, N.Engin; Erbilen, Mustafa; Şahin, Sabit; Turhan, İ.Oğuz (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1995)
  İskemik dokularda serbest oksijen radikallerinin biriktiği, doku hasarını artırdığı ve hidrokarbon zehirlenmelerinde sık görülen kimyasal pnömoniye sekonder hipoksik doku lezyonlarının oluştuğu bilinmektedir. Radikal ...