DSpace Repository

İlköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin müzik öğretiminde karşılaştıkları sorunlar

Show simple item record

dc.contributor.author Kılıç, Ilgım
dc.date.accessioned 2016-09-01T06:16:28Z
dc.date.available 2016-09-01T06:16:28Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Kılıç, I. (2009). İlköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin müzik öğretiminde karşılaştıkları sorunlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Cilt. 10, Sayı. 1, 123-137 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4295
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009. Cilt. 10, Sayı. 1, 123-137 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin müzik derslerinde karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve tespit edilen bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmektir. Bu çalışma betimsel nitelikte olup, durum tespiti yapmaya yöneliktir. Araştırma için gerekli verilerin toplanmasında, veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anketler, 2006–2007 eğitim-öğretim yılında Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okulu öğretmenlerine uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak istatistiksel işlemlere tabii tutularak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin lisans eğitimlerinde almış oldukları müzik eğitiminin yeterli olmadığı, müzik eğitimi konusunda kendilerini geliştirmede sorunlarla karşılaştıklarına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. The aim of this research is to identify the problems encountered by primary school teachers and to make suggestions to solve the problems. This is a descriptive study and also a case study. A questionnaire form was used for data collection. The surveys were administered on the elementary education teachers working under Ankara Province Directorate of the Ministry of Education in 2006 – 2007 academic year. The data collected were analyzed using SPSS program and statistical analyses were carried out. It was concluded that the primary school teachers’ music education was not sufficient and that they had encountered problems in improving themselves with regard to music education. A number of suggestions were made in line with the results obtained. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject müzik eğitimi tr_TR
dc.subject müzik öğretimi tr_TR
dc.subject sınıf öğretmeni tr_TR
dc.subject music education tr_TR
dc.subject music teaching tr_TR
dc.subject classroom teachers tr_TR
dc.title İlköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin müzik öğretiminde karşılaştıkları sorunlar tr_TR
dc.title.alternative Problems encountered by primary school teachers in the teaching of music tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR120300 tr_TR
dc.identifier.volume 10 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 123 tr_TR
dc.identifier.endpage 137 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record