DSpace Repository

Fen öğretmen adaylarına yönelik yapılandırmacı yaklaşım görüş ölçeği: bir geçerlilik ve güvenirlik çalışması

Show simple item record

dc.contributor.author Balım, Ali Günay
dc.contributor.author Kesercioğlu, Teoman
dc.contributor.author Evrekli, Ertuğ
dc.contributor.author İnel, Didem
dc.date.accessioned 2016-09-01T11:17:22Z
dc.date.available 2016-09-01T11:17:22Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Balım, A. G., Evrekli, E., Kesercioğlu, T., İnel D. (2009). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt. 10, Sayı. 1, 79-92 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4302
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt. 10, Sayı. 1, 79-92 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada; yapılandırmacı yaklaşımda bir yönlendirici konumunda bulunan ve öğrencilerin bilgileri yapılandırmasında onlara yol gösteren öğretmenlerin önemi üzerinde durulmuştur. Bu amaçla ilerideki yaşantılarında yapılandırmacı yaklaşımı sınıflarında uygulayacak olan öğretmen adaylarının bu yaklaşıma yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla bir ölçek geliştirme çalışmasına yer verilmiştir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 10 üniversitenin eğitim fakültelerinden 600 öğretmen adayının katıldığı bu çalışmanın analizleri, bazı öğretmen adaylarının verdiği cevaplar arasındaki tutarsızlık ve boş bırakılan maddeler göz önüne alınarak 465 kişi üzerinden değerlendirilmiştir. Ölçeğin geliştirilme sürecinde kapsam geçerliliği için uzman görüşüne, madde analizine, faktör analizine ve güvenirlik sürecine yer verilmiştir. Analizler doğrultusunda ölçeğin tek faktörden meydana geldiği ve toplam varyansın yaklaşık % 51.18’ini açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca ölçeğe ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı “.97”; testi yarılama güvenirlik katsayısı ise “.93” olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin bu özellikleri göz önüne alındığında, ileride bu alanda yapılacak olan çalışmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir. This study highlights the importance of primary school science teachers who help students build up the knowledge as guides in the constructivist approach. For this purpose, a five-point Likert type scale was developed to get the opinions of the pre-service science teachers who will use constructivism in their classes. 600 pre-service science teachers from the faculty of education at ten different universities located different areas in Turkey have participated in the study and the data from 465 pre-service teachers were taken into account excluding the empty and inconsistent items of the participants. Expert opinions were taken for content validity; and item analysis, factor analysis and the reliability analysis were conducted in the process of the development of the scale. According to the results, the scale has one factor structure and accounts for 51.18 % of the total variance. Internal consistency coefficient and half-split reliability of the scale showed that this scale can be used for the future studies. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject pre-service science teachers tr_TR
dc.subject constructivist approach and validity-reliability tr_TR
dc.subject fen öğretmen adayları tr_TR
dc.subject yapılandırmacı yaklaşım ve geçerlilik-güvenirlik tr_TR
dc.title Fen öğretmen adaylarına yönelik yapılandırmacı yaklaşım görüş ölçeği: bir geçerlilik ve güvenirlik çalışması tr_TR
dc.title.alternative Constructivist approach opinion scale for pre-service science teachers: a study of validity and reliability tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR101701 tr_TR
dc.contributor.authorID TR174124 tr_TR
dc.contributor.authorID TR58438 tr_TR
dc.identifier.volume 10 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 79 tr_TR
dc.identifier.endpage 92 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record