DSpace Repository

Fen laboratuarı dersinin öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Şahin Pekmez, Esin
dc.contributor.author Aktamış, Hilal
dc.contributor.author Can, Bilge
dc.date.accessioned 2016-09-05T11:45:54Z
dc.date.available 2016-09-05T11:45:54Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Şahin Pekmez, E. Aktamış, H. Can, B. (2010). Fen laboratuarı dersinin öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt. 11, Sayı. 1, 93–112 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4352
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt. 11, Sayı. 1, 93–112 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, İlköğretim Bölümü Fen Eğitimi Anabilim Dalı öğretim programında yer alan Fen Laboratuvarı Uygulamaları dersi sürecinde öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin ve bilimsel yaratıcılıklarının düzeylerini belirlemek hedeflenmiştir. Çalışmanın örneklemini bir Eğitim Fakültesindeki 84 (n=36/İF, n=48/İM) ilköğretim fen ve matematik bölümü öğretmen adayları oluşturmaktadır. Dersin uygulama kısmının içeriğini, öğretmen adaylarının yaratıcı ve eleştirel düşüncelerini kullanmalarını gerektiren çeşitli ilköğretim fen konuları ile ilgili senaryolar oluşturmuştur. Bu senaryolar ışığında öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerisi basamaklarını kullanarak kendi deneylerini tasarlamaları ve uygulamaları istenmiştir. Tasarlanan ve uygulanan deneyler incelenerek öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin ve bilimsel yaratıcılıklarının düzeyleri belirlenmiştir. Sonuç olarak ilköğretim fen ve matematik öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini (BSB) kullanma düzeyleri iki bölümde de yüksek olup, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca ilköğretim fen ve matematik öğretmen adaylarının bilimsel yaratıcılıkları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this research, primary science and mathematics prospective teachers’ scientific process skills and scientific creativity levels have been determined in science laboratory course. The research sample covers 84 primary science and mathematics prospective teachers. The content of the course includes some science scenarios which require the use of samples’ scientific creativity and critical thinking. In the light of these scenarios, the teacher candidates were required to design an experiment and then using their scientific process skills carry out the experiment. According to their written accounts student teachers abilities of scientific creativity and using scientific process skills were measured. As a result it was found out that, prospective teachers’ scientific process skills in both departments are at a good level and there is a significant difference in favor of mathematics prospective teachers. However, there is not a significant difference in terms of scientific creativity of the mathematics and science prospective teachers. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Bilimsel süreç becerileri tr_TR
dc.subject Bilimsel yaratıcılık tr_TR
dc.subject Fen laboratuarı tr_TR
dc.subject Scientific process skills tr_TR
dc.subject Scientific creativity tr_TR
dc.subject Science laboratory tr_TR
dc.title Fen laboratuarı dersinin öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effectiveness of science laboratory course regarding the scientific process skills and scientific creativity of prospective teachers tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Adnan Menderes University, Faculty of Education Bilge CAN tr_TR
dc.contributor.authorID TR37826 tr_TR
dc.contributor.authorID TR50974 tr_TR
dc.identifier.volume 11 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 93 tr_TR
dc.identifier.endpage 112 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record