(2013)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Karataş, Orhan Hakkı; Toy, Ebubekir (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Ortodontik tedavilerde ark telini brakete bağlamak amacıyla sıklıkla paslanmaz çelik ligatürler veya elastomerik ligatürler kullanılmaktadır. Ancak bağlamaya (ligasyona) gerek duyulmayan self ligating (kendinden bağlamalı) ...
 • Şimşek, Neslihan; Bulut, Elçin Tekin (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Dental pulpa ve periapikal dokularda enfeksiyona neden olan çeşitli bakteri türleri moleküler tekniklerin de gelişmesiyle daha da ayrıntılı olarak araştırmacılar tarafından uzun yıllardır incelenmektedir. Bakterilerin ...
 • Ahmetoğlu, Fuat; Şimşek, Neslihan; Ocak, M. Sinan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Taurodontizm, dişlerde nadiren görülen morfoanatomik gelişimsel bir anomalidir. Bu durum genişlemiş bir pulpa odası, pulpa tavanının apikale doğru yer değiştirmesi ve mine-sement birleşimindeki daralmanın olmaması gibi ...
 • Dündar, Serkan; Uslu, Mustafa Özay; Toy, Vesile Elif; Eltas, Abubekir (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Hereditary gingival fibromatosis is a rare genetic condition characterized by varying degrees of growth attached gingiva. It usually develops as an isolated disorder but can be one feature of a multi systemic syndrome. ...
 • Barutcigil, Çağatay; Barutcigil, Kubilay; Kürklü, Duygu; Harorlı, Osman Tolga (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversal bağlayıcı ajanların makaslama bağlanma dayanımını farklı adeziv stratejilerde değerlendirmek ve geleneksel bağlayıcı ajanlarla karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Yetmiş adet çürüksüz ...
 • Harorlı, Osman Tolga; Barutcigil, Çağatay; Kürklü, Duygu; Gündoğdu, Mustafa; Duymuş, Zeynep Yeşil (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Bu çalışmanın amacı farklı yüzey örtücü uygulamalarının bir nanofil hibrit kompozit rezinin yüzey pürüzlülüğüne olan etkisini araştırmaktır. Nanofil kompozit reçine kullanılarak otuz beş disk şeklinde numune hazırlandı ...
 • Ulaş, Bircan; Uncu, Fatoş; Üner, Sarp (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Amaç: Elazığ Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde olası yeme bozukluğu sıklığını ve etkileyen faktörleri saptamaktır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte olan araştırma, Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulunda öğrenim ...
 • Üstün, Kemal; Özdemir, Eda Çetin; Sezer, Ufuk; Şenyurt, Süleyman; Cebesoy, Fatma Bahar (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Giriş:Periodontal hastalığın hamilelikte görülen komplikasyon riskini arttırabileceğine ilişkin önemli kanıtlar mevcuttur. Bu araştırmanın amacı hamilelerde dental anksiyete düzeyi, periodontal hastalık bilgilerini ve ...
 • Dündar, Serkan; Ersöz, Mustafa; Yücel, Eriş Sinan; Çelik, Özge; Eltas, Abubekir (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Papillon-Lefevre Syndrome (PLS) is a rare autosomal recessive disorder. Cathepsin C Gene mutation are responsible for the etiology. PLS characterized by palmoplantar keratosis and severe periodontal destruction in early ...
 • Şentürk Köksal, Zeynep; Çopur Çiçek, Ayşegül; Ertürk, Ayşe; Köksal, Ersin; Aziret Getir, Seher (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Bu çalışmada çocuk hastalardan elde edilen idrar örneklerinde etken olan bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmaya enfeksiyon etkeni olan 202 idrar kültürü dahil edilmiştir. En ...
 • Sandal, Süleyman; Tekin, Suat (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Yağ doku pasif enerji deposu ve aktif metabolik bir endokrin organ olarak görev yapar. Özellikle beyaz yağ dokusu büyük ölçüde protein sinyallerini ve adipokin adı verilen faktörleri salgılayan önemli bir endokrin organdır. ...
 • Polat, Nilüfer Tülin; Atala, Mustafa Hayati; Ahmetoğlu, Fuat; Polat, Serkan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  It’s been aimed to do the oral rehabilitation of a patient with a delayed dental treatment after a severe accident, by using limited invasive methods. It is learned from the anamnesis that the patient had been fallen down ...
 • Aydoğan, Mustafa Said; Erdoğan, Mehmet Ali; Özgül, Ülkü; Bıçakcıoğlu, Murat; Çolak, Yusuf Ziya; Durmuş, Mahmut (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Myotonik Distrofilerde, kas güçsüzlüğü, solunumsal ve kardiyak fonksiyonların etkilenmesi ve malign hipertermi ve rabdomiyoliz gibi potansiyel perioperatif komplikasyonlar görülebilmesi nedeniyle anestezi yönetimi önemlidir. ...
 • Ocak, Mevlüt Sinan; Ahmetoğlu, Fuat (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  The root canal morphology of maxillary first premolar teeth is highly variable, but it is rare to find tree roots. This case describes the presence of tree roots in maxillary first premolar and the successful clinical ...
 • Uncu, Hasan; Acıpayam, Mehmet; Badak, Tolga Onur; Çakır, Habib; Yıldız, Gür Deniz; Doğan, Pınar; Özsöyler, İbrahim (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Son yıllarda koroner arter hastalığının artmasına paralel koroner bypass operasyonlarında da artış olmuştur. Cerrahi uygulamalar çoğunlukla kardiyopulmoner bypass (CPB) altında yapılmasına karşın cerrahi deneyimin artması ...
 • Karakaş, Neşe; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Sağlıklı yaşamın ön koşulu dünyaya sağlıklı olarak gelmektir. Düşük doğum ağırlığını azaltmak, yalnızca bebek ölümlerini azaltmaz, ömür boyunca bireye birçok fayda sağlar. Bu araştırma; düşük doğum ağırlıklı yenidoğan ...
 • Toy, Vesile Elif; Eltas, Abubekir (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Bu çalışma Malatya bölgesinde yaşayan 20-65 yaş arasındaki bireylerde dişeti çekilmesi (DÇ)’ninnedenlerini, şiddetini ve yaygınlığını değerlendirmeyi amaçladı. Bu kesitsel çalışma 2012 Mayıs ve Temmuz ayları arasında İnönü ...
 • Koyunoğlu, Ferda; Tekin, Suat; Konar, Vahit; Sandal, Süleyman (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Apelin, G protein kenetli orfan apelin reseptörünün (APJ) endojen ligantıdır. Apelinin hipotalamusta özellikle arkuat, supraoptik ve paraventriküler nükleus gibi hipotalamik alanlarda dağılım göstermesi testis, prostat ...
 • Kaya, Mehmet Onur; Çolak, Cemil; Özdemir, Enver (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Bu çalışmada, prostat spesifik antijeni (PSA) değerlerinin yardımıyla prostat kanseri olan ve prostat kanseri olmayan vakaların yapay sinir ağları (YSA) modelleri yardımıyla tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, geriye ...
 • Harorlı, Osman Tolga; Barutcigil, Çağatay (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Bu çalışmanın amacı farklı beyazlatıcı ağız gargaralarının bir nano-hibrid kompozitin renk parametreleri üzerine olan etkilerini değerlendirmektir. Bir nano- hybrid kompozitten (3M ESPE Z550) yetmiş adet kompozit rezin ...

View more