Cilt 2 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Sandal, Süleyman; Tekin, Suat (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Yağ doku pasif enerji deposu ve aktif metabolik bir endokrin organ olarak görev yapar. Özellikle beyaz yağ dokusu büyük ölçüde protein sinyallerini ve adipokin adı verilen faktörleri salgılayan önemli bir endokrin organdır. ...
 • Polat, Nilüfer Tülin; Atala, Mustafa Hayati; Ahmetoğlu, Fuat; Polat, Serkan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  It’s been aimed to do the oral rehabilitation of a patient with a delayed dental treatment after a severe accident, by using limited invasive methods. It is learned from the anamnesis that the patient had been fallen down ...
 • Aydoğan, Mustafa Said; Erdoğan, Mehmet Ali; Özgül, Ülkü; Bıçakcıoğlu, Murat; Çolak, Yusuf Ziya; Durmuş, Mahmut (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Myotonik Distrofilerde, kas güçsüzlüğü, solunumsal ve kardiyak fonksiyonların etkilenmesi ve malign hipertermi ve rabdomiyoliz gibi potansiyel perioperatif komplikasyonlar görülebilmesi nedeniyle anestezi yönetimi önemlidir. ...
 • Ocak, Mevlüt Sinan; Ahmetoğlu, Fuat (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  The root canal morphology of maxillary first premolar teeth is highly variable, but it is rare to find tree roots. This case describes the presence of tree roots in maxillary first premolar and the successful clinical ...
 • Uncu, Hasan; Acıpayam, Mehmet; Badak, Tolga Onur; Çakır, Habib; Yıldız, Gür Deniz; Doğan, Pınar; Özsöyler, İbrahim (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Son yıllarda koroner arter hastalığının artmasına paralel koroner bypass operasyonlarında da artış olmuştur. Cerrahi uygulamalar çoğunlukla kardiyopulmoner bypass (CPB) altında yapılmasına karşın cerrahi deneyimin artması ...
 • Karakaş, Neşe; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Sağlıklı yaşamın ön koşulu dünyaya sağlıklı olarak gelmektir. Düşük doğum ağırlığını azaltmak, yalnızca bebek ölümlerini azaltmaz, ömür boyunca bireye birçok fayda sağlar. Bu araştırma; düşük doğum ağırlıklı yenidoğan ...
 • Toy, Vesile Elif; Eltas, Abubekir (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Bu çalışma Malatya bölgesinde yaşayan 20-65 yaş arasındaki bireylerde dişeti çekilmesi (DÇ)’ninnedenlerini, şiddetini ve yaygınlığını değerlendirmeyi amaçladı. Bu kesitsel çalışma 2012 Mayıs ve Temmuz ayları arasında İnönü ...
 • Koyunoğlu, Ferda; Tekin, Suat; Konar, Vahit; Sandal, Süleyman (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Apelin, G protein kenetli orfan apelin reseptörünün (APJ) endojen ligantıdır. Apelinin hipotalamusta özellikle arkuat, supraoptik ve paraventriküler nükleus gibi hipotalamik alanlarda dağılım göstermesi testis, prostat ...
 • Kaya, Mehmet Onur; Çolak, Cemil; Özdemir, Enver (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Bu çalışmada, prostat spesifik antijeni (PSA) değerlerinin yardımıyla prostat kanseri olan ve prostat kanseri olmayan vakaların yapay sinir ağları (YSA) modelleri yardımıyla tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, geriye ...
 • Harorlı, Osman Tolga; Barutcigil, Çağatay (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Bu çalışmanın amacı farklı beyazlatıcı ağız gargaralarının bir nano-hibrid kompozitin renk parametreleri üzerine olan etkilerini değerlendirmektir. Bir nano- hybrid kompozitten (3M ESPE Z550) yetmiş adet kompozit rezin ...
 • Köse, Evren; Oğuz, Fatih; Beytur, Ali (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Böbrek alt pol yapısından dolayı alt kaliks taşlarının tedavisi diğer kalisiel yapılara göre daha az başarılıdır. Kaliks boşluğu ile renal pelvis arasındaki anatomik bölüm olan infundibulum, kırılan taşların kaliks dışına ...
 • Tekin, Çiğdem; Güneş, Gülsen; Türkol, Elvan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Tıp alanında yapılan kariyer tercihi, toplum sağlığını etkileyen bir unsur olarak görülmüş ve bir araştırma planlanmıştır. Bu çalışma ile İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet sonrası yaşamlarında ...
 • Yücel, Sinan Eriş; Eltas, Abubekir (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Bu çalışmanın amacı kronik periodontitisin (KP) cerrahi olmayan periodontal tedavisinde diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesine (DYT&KYD) ilaveten ozon gazı kullanımının klinik periodontal parametreler ve ...
 • Acıpayam, Mehmet; Uncu, Hasan; Halıcı, Ümit; Taraktaş, Murat; Çakkallıoğlu, Ahmet; Karaca, Suat; Özsöyler, İbrahim (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Kalp cerrahisi sırasında standart prosedürler uygulanmakla birlikte bazı uygulamalarda klinikler arası farklar bulunabilmektedir. Sadece mediastenin açıldığı vakalarda drenaj için kullanılan dren sayısı da bu farklılıklardan ...