Cilt 3 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Karabakan, Mehmet; Akdemir, Alp Özgür; Öztekin, Çetin Volkan; Han, Özge; Akdemir, Serkan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Skrotal liposarkomlar, genellikle 5. dekattan sonra görülen, yağ dokudan köken alan, oldukça nadir malign tümörlerdir. Biz bu çalışmamızda, inkansere inguinal herni operasyonu esnasında skrotal kitle saptanan ve kitle ...
 • Öğreten, Ayşe Tuba; Malkoç, Meral Arslan; Şimşek, Neslihan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Giriş: Diş aşınması bireylerde sıklıkla görülen ve pek çok etiyolojik nedene bağlı olarak gelişebilen bir durumdur. Genellikle hastalarda, diş aşınmasının yaygınlığına ve miktarına bağlı olarak oklüzal dikey boyutun kaybı ...
 • Özer, Murat Atabey (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Glokomun başlangıç tedavisi göz içi basıncını düşürmek üzere bir veya daha fazla glokom ilacının topikal kullanılmasına dayanmaktadır. Tedavide bir topikal ilacın yeterli olmadığı durumlarda, ikili veya üçlü ilaç tedavileri ...
 • Sarıtaş, Seyhan Çıtlık; Derin, Neslihan; Sarıtaş, Serdar (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinde mesleki imaj algısının meslekte kalma niyeti üzerine etkisini incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak Haziran- Eylül 2011 tarihinde yapıldı. Araştırmanın evrenini Malatya Sağlık ...
 • Demir, Gökçe (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Bir üniversite hastanesinde çalışmakta olan hemşirelerin çalışma ortamında karşılaştıkları şiddet durumlarının incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırma tanımlayıcı bir çalışma olup, Kasım 2012-Ocak 2013 tarihleri ...
 • Kavak, Funda; Mankan, Talip; Polat, Hilal; Sarıtaş, Seyhan Çıtlık; Sarıtaş, Serdar (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Amaç: Bu araştırma, hemşirelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak Elazığ’da bulunan iki Devlet Hastanesi’nde Mart-Mayıs 2013 tarihleri ...
 • Öztürk, Fırat; Yalçın, Muhammet; Arslan, Uğur; Ersöz, Mustafa (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Bu çalışmanın amacı, Direk Kontakt Testi (DKT) kullanılarak Self Etching Adeziv sistemlerinin antibakteriyel etkinliklerinin değerlendirilmesidir. DKT için, 96 adet mikrotitre plaklar (n=8), Self Etching Adesiv sistemler ...
 • Kızılcı, Esra; Güneş, Dilek (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Bu çalışmanın amacı Malatya ilinde yaşayan, 7-14 yaş aralığındaki bir grup çocuğun erozyon prevelansını değerlendirmek ve erozyona neden olabilecek etkenleri tespit etmektir. Bu çalışma, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği ...
 • Pehlivan, Erkan; Günaydın, Yurdagül (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Tip II diyabet giderek yaygınlaşan bir hastalıktır. Hastalığın takibinde kanda HbA1c düzeyinin kontrol edilmesi çok önemlidir. Bu araştırma, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Polikliniğine başvuran tip ...
 • Er, Kürşat; Siso, Şeyda Hergüner; Şimşek, Neslihan; Ahmetoğlu, Fuat; Taşdemir, Tamer; Alper, Kuştarcı (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Bu çalışmanın amacı, üç farklı döner NiTi kanal aleti (K3, RaCe, ProTaper) ve bir rezin içerikli kök kanal patının (Epiphany/Resilon) endodontik tedavi gömüş köklerin kırılmaya direncine etkilerinin karşılaştırılmasıdır. ...