(2014)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ekici, Cemal (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Preimplantasyon Genetik Tanı, In Vitro Fertilization ve yardımcı üreme teknikleri ile elde edilen embriyolarda gebelik oluşmadan genetik incelemeyi mümkün kılan bir yöntemdir. Bu yöntemle embriyo oluşmadan veya oluşumundan ...
 • Dağlar, Duygu Eren; Baysan, Betil Özhak (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Bruselloz insana enfekte gıda ürünleri, enfekte hayvanlarla direkt temas veya aerosollerin solunması ile insana bulaşan bir hayvan hastalığıdır. Tüm dünyada görülmesine rağmen hastalık Akdeniz Havzası, Orta Doğu, Arap ...
 • Köse, Adem (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Etkili immünsupressif ilaçların kullanıma girmesi ile son dönem organ yetmezliği olan hastalarda organ nakilleri giderek artan oranlarda başarı ile uygulanmaya başlamıştır. İnfeksiyon etkenlerine duyarlı hale gelen bu ...
 • Görgen, Veli Alper; Güler, Çiğdem; Kızılcı, Esra (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Diş hekimliğinde teşhis ve tedavi açısından görüntüleme yöntemleri oldukça önem arz etmektedir. X-ışınlarının keşfinden bu güne teknolojinin de ilerlemesiyle, görüntü elde etmede önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Geleneksel ...
 • Sağır, Mustafa; Parlakpınar, Hakan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre tüm ilaçların yarısından fazlası uygunsuz şekilde reçete edilmektedir. Akılcı İlaç Kullanımı (AİK), “hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilaçları, kişisel gereksinimlerini karşılayan ...
 • Talu, Burcu (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Ayak dorsifleksörlerinin kuvvet kaybı, yerçekimi ve plantar fleksörlerin etkisi ile ayağın plantar fleksiyonda kalmasına; dolayısı ile dorsifleksiyon yapamamasına yol açar. Bu durum düşük ayak deformitesi olarak adlandırılır. ...
 • Malkoç, Meral Arslan; Öğreten, Ayşe Tuba; Şiriner, Hilal (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Özellikle gelişim döneminde karşılaşılan travma olguları hasta ve hekim için estetik ve fonksiyonel açıdan zor bir durumdur. Hastaların yaşı göz önüne alındığında, restorasyon minimal düzeyde invaziv bir yaklaşım ile ...
 • Aslan, Sinan; Aylaz, Rukuye (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Amaç: Bu araştırma İnönü Üniversitesi’nde çalışan akademik personelin internet kullanım sürelerini, internet bağımlılık düzeylerini ve internet kullanımı sonucunda oluşan sağlık sorunlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: ...
 • Eltas, Abubekir; Eltas, Şeydanur Dengizek; Uslu, Mustafa Özay (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Objective: The purpose of this study was to compare the effects on patients’ discomfort of four different bodyguard methods for donor sites after free gingival graft (FGG) surgery. Material and Methods: This was a 2-week ...
 • Eşer, Bekir; Gül, Esma Başak; Ocak, Mevlüt Sinan; Polat, Nilüfer Tülin (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Hem süt hem de daimi dişleri etkileyen amelogenezis imperfekta genetik bir mine anomalisidir. Hipoplastik, hipokalsifiye, hipomatür ve taurodontismle birlikte olan hipomatür-hipoplastik olmak üzere 4 tipi olan bu hastalık ...
 • Altun, Eren; Azatçam, Meltem (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Plasental site nodül, genellikle üreme çağındaki kadınların, küretaj materyallerinde, serviks biyopsilerinde ve histerektomi materyallerinde, rastlantısal olarak karşımıza çıkar. Gestasyonel trofoblastik hastalıkların bir ...
 • Bahar, Leyla; Eralp, Ayhan; Rumevleklioğlu, Yılmaz; Yüncü, Mehmet; Ertürk, Sema Erden (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Amaç: Tüm dünyada giderek yaygınlaşan bir iletişim aracı haline gelen cep telefonu, elektromanyetik radyasyonun artışına da sebep olmuştur. Cep telefonunun embriyonal ve fetal dönemde sebep olduğu olası zararlı etkileri ...
 • Karabakan, Mehmet; Akdemir, Alp Özgür; Öztekin, Çetin Volkan; Han, Özge; Akdemir, Serkan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Skrotal liposarkomlar, genellikle 5. dekattan sonra görülen, yağ dokudan köken alan, oldukça nadir malign tümörlerdir. Biz bu çalışmamızda, inkansere inguinal herni operasyonu esnasında skrotal kitle saptanan ve kitle ...
 • Öğreten, Ayşe Tuba; Malkoç, Meral Arslan; Şimşek, Neslihan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Giriş: Diş aşınması bireylerde sıklıkla görülen ve pek çok etiyolojik nedene bağlı olarak gelişebilen bir durumdur. Genellikle hastalarda, diş aşınmasının yaygınlığına ve miktarına bağlı olarak oklüzal dikey boyutun kaybı ...
 • Özer, Murat Atabey (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Glokomun başlangıç tedavisi göz içi basıncını düşürmek üzere bir veya daha fazla glokom ilacının topikal kullanılmasına dayanmaktadır. Tedavide bir topikal ilacın yeterli olmadığı durumlarda, ikili veya üçlü ilaç tedavileri ...
 • Sarıtaş, Seyhan Çıtlık; Derin, Neslihan; Sarıtaş, Serdar (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinde mesleki imaj algısının meslekte kalma niyeti üzerine etkisini incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak Haziran- Eylül 2011 tarihinde yapıldı. Araştırmanın evrenini Malatya Sağlık ...
 • Demir, Gökçe (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Bir üniversite hastanesinde çalışmakta olan hemşirelerin çalışma ortamında karşılaştıkları şiddet durumlarının incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırma tanımlayıcı bir çalışma olup, Kasım 2012-Ocak 2013 tarihleri ...
 • Kavak, Funda; Mankan, Talip; Polat, Hilal; Sarıtaş, Seyhan Çıtlık; Sarıtaş, Serdar (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Amaç: Bu araştırma, hemşirelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak Elazığ’da bulunan iki Devlet Hastanesi’nde Mart-Mayıs 2013 tarihleri ...
 • Öztürk, Fırat; Yalçın, Muhammet; Arslan, Uğur; Ersöz, Mustafa (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Bu çalışmanın amacı, Direk Kontakt Testi (DKT) kullanılarak Self Etching Adeziv sistemlerinin antibakteriyel etkinliklerinin değerlendirilmesidir. DKT için, 96 adet mikrotitre plaklar (n=8), Self Etching Adesiv sistemler ...
 • Kızılcı, Esra; Güneş, Dilek (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Bu çalışmanın amacı Malatya ilinde yaşayan, 7-14 yaş aralığındaki bir grup çocuğun erozyon prevelansını değerlendirmek ve erozyona neden olabilecek etkenleri tespit etmektir. Bu çalışma, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği ...

View more