Cilt 3 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Ekici, Cemal (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Preimplantasyon Genetik Tanı, In Vitro Fertilization ve yardımcı üreme teknikleri ile elde edilen embriyolarda gebelik oluşmadan genetik incelemeyi mümkün kılan bir yöntemdir. Bu yöntemle embriyo oluşmadan veya oluşumundan ...
 • Dağlar, Duygu Eren; Baysan, Betil Özhak (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Bruselloz insana enfekte gıda ürünleri, enfekte hayvanlarla direkt temas veya aerosollerin solunması ile insana bulaşan bir hayvan hastalığıdır. Tüm dünyada görülmesine rağmen hastalık Akdeniz Havzası, Orta Doğu, Arap ...
 • Köse, Adem (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Etkili immünsupressif ilaçların kullanıma girmesi ile son dönem organ yetmezliği olan hastalarda organ nakilleri giderek artan oranlarda başarı ile uygulanmaya başlamıştır. İnfeksiyon etkenlerine duyarlı hale gelen bu ...
 • Görgen, Veli Alper; Güler, Çiğdem; Kızılcı, Esra (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Diş hekimliğinde teşhis ve tedavi açısından görüntüleme yöntemleri oldukça önem arz etmektedir. X-ışınlarının keşfinden bu güne teknolojinin de ilerlemesiyle, görüntü elde etmede önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Geleneksel ...
 • Sağır, Mustafa; Parlakpınar, Hakan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre tüm ilaçların yarısından fazlası uygunsuz şekilde reçete edilmektedir. Akılcı İlaç Kullanımı (AİK), “hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilaçları, kişisel gereksinimlerini karşılayan ...
 • Talu, Burcu (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Ayak dorsifleksörlerinin kuvvet kaybı, yerçekimi ve plantar fleksörlerin etkisi ile ayağın plantar fleksiyonda kalmasına; dolayısı ile dorsifleksiyon yapamamasına yol açar. Bu durum düşük ayak deformitesi olarak adlandırılır. ...
 • Malkoç, Meral Arslan; Öğreten, Ayşe Tuba; Şiriner, Hilal (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Özellikle gelişim döneminde karşılaşılan travma olguları hasta ve hekim için estetik ve fonksiyonel açıdan zor bir durumdur. Hastaların yaşı göz önüne alındığında, restorasyon minimal düzeyde invaziv bir yaklaşım ile ...
 • Aslan, Sinan; Aylaz, Rukuye (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Amaç: Bu araştırma İnönü Üniversitesi’nde çalışan akademik personelin internet kullanım sürelerini, internet bağımlılık düzeylerini ve internet kullanımı sonucunda oluşan sağlık sorunlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: ...
 • Eltas, Abubekir; Eltas, Şeydanur Dengizek; Uslu, Mustafa Özay (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Objective: The purpose of this study was to compare the effects on patients’ discomfort of four different bodyguard methods for donor sites after free gingival graft (FGG) surgery. Material and Methods: This was a 2-week ...
 • Eşer, Bekir; Gül, Esma Başak; Ocak, Mevlüt Sinan; Polat, Nilüfer Tülin (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Hem süt hem de daimi dişleri etkileyen amelogenezis imperfekta genetik bir mine anomalisidir. Hipoplastik, hipokalsifiye, hipomatür ve taurodontismle birlikte olan hipomatür-hipoplastik olmak üzere 4 tipi olan bu hastalık ...
 • Altun, Eren; Azatçam, Meltem (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Plasental site nodül, genellikle üreme çağındaki kadınların, küretaj materyallerinde, serviks biyopsilerinde ve histerektomi materyallerinde, rastlantısal olarak karşımıza çıkar. Gestasyonel trofoblastik hastalıkların bir ...
 • Bahar, Leyla; Eralp, Ayhan; Rumevleklioğlu, Yılmaz; Yüncü, Mehmet; Ertürk, Sema Erden (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Amaç: Tüm dünyada giderek yaygınlaşan bir iletişim aracı haline gelen cep telefonu, elektromanyetik radyasyonun artışına da sebep olmuştur. Cep telefonunun embriyonal ve fetal dönemde sebep olduğu olası zararlı etkileri ...