Cilt 2 Sayı 6

 

Recent Submissions

 • Özdemir, Fatih; Koca, Binnaz (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Georgio de Chirico’nun zaman algımızı şaşkına çevirdiği metafizik mekânlarında, Antik Yunan ve Roma yapılarıyla birlikte mitolojik konular da tuvaldeki zaman diliminde kendilerini var etmişlerdir. Chirico, birbiriyle ...
 • Akbulut, Doğan (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Bu araştırmanın kapsamı özellikle 1980 sonrası Yeni Dünya Düzeni, Neo Liberalizm, Küreselleşme, Sanayi Sonrası Toplum, Enformasyon toplumu, Post-fordist toplum ya da Post-modernizm gibi terimlerle adlandırılan ve günümüzde de ...
 • Cındık, Yasemin; Demirel, Öner (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Çalışmada, doğal afetlerde, tarım ve tarım dışı uygulamalarda kullanılabilecek, ekonomik açıdan yarar sağlayacak Vetiver grass bitkisinin amacına uygun kullanımı tanıtılmaya çalışılmış ve ilgili literatürler gözden ...
 • Aksu, Özge Volkan (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarının önem kazandığı 2010’lu yıllarda “kent mobilyaları” kavramı güncelliğini arttıran bir konu olarak karşımıza çıkmakta ve bu konuda birçok araştırma yapılmaktadır. Kent mobilyaları ...
 • Kıyar, Neslihan (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Tarihsel süreç içinde, pek çok farklı estetik anlayışta sanat yapıtına konu olan kadının, ilk ifade biçimlerinden Kybele yaygın olarak, üremeyi, dişiliği, hayatın devamlılığını ve dolayısıyla bereketi simgelediği ...
 • Pehlivanoğlu, Burcu; Kaynakçı Elinç, Zuhal (İnönü Üniversitesi, 2012)
  For centuries, tulips had an important role in global arts, especially in Turkish arts. The Ottoman not only decorated their gardens with tulips but also called the era between 1713 and 1730 as “Tulip Era”. The Ottoman ...
 • Sürmeli, Kader (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Son yıllarda sanatın doğasını sorgulayan sanatçılar, plastik sanatlara alternatif arayışlar içerisine girmişlerdir. Bu arayışların sonucu olarak, disiplinler arasındaki ayrımların ortadan kalkmaya başladığı ve yaratıcılıkta ...
 • Çakır, M. Serkan (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmada; uluslararası müzik literatüründe “Cover” olarak adlandırılan ve ülkemizde de kullanılan kavram çeşitli açılardan incelenmiştir. Araştırmada, Türk Pop Müziğinde en çok coveri yapılan şarkılar, cover yapan ...
 • Sağer, Turan; Ayhan, Ali (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmada, görsel ve işitsel imgelerin müzik eğitiminde kullanımının elde edilecek olan başarı düzeylerine yönelik etkisi incelenmiştir. Gelişen teknolojiyi her geçen gün daha hızlı takip etmemiz gereken çağımızda müzik ...
 • Cengiz, A. Esra; Çavuş, Canan; Kelkit, Abdullah (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışma, Çanakkale İskele Meydanı ve Çevresi 2. Etap projelendirme çalışmaları çerçevesinde tasarlanan ve mevcut kıyı alanı ile birlikte ilave dolgu alanını da kapsayan “Çanakkale Kordonboyu Çevre Düzenlemesi ve Kentsel ...
 • Şensoy, Nihan; Karadağ, Aybike Ayfer (İnönü Üniversitesi, 2012)
  Kentleşme, mekanın fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan değişimine neden olan ana faktörlerden biridir. Mekandaki bu dönüşüm, zaman içinde etkileyen ve etkilenen şeklinde kendini tamamlamaktadır. Bu ...