DSpace Repository

Basit böbrek kistlerinin ultrasonografi eşliğinde perkütan aspirasyonu ve alkol uygulaması

Show simple item record

dc.contributor.author Beytur, Ali
dc.contributor.author Geçit, İlhan
dc.contributor.author Söylemez, Haluk
dc.contributor.author Oğuz, Fatih
dc.contributor.author Karaca, Süleyman
dc.contributor.author Güneş, Ali
dc.contributor.author Altıntaş, Ramazan
dc.date.accessioned 2016-10-10T07:07:23Z
dc.date.available 2016-10-10T07:07:23Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Beytur, A, Geçit, İ. Söylemez, H. Oğuz, F. Karaca, S. Güneş, Altıntaş, R. (2012). Basit böbrek kistlerinin ultrasonografi eşliğinde perkütan aspirasyonu ve alkol uygulaması. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt:1, Sayı:1, 29-31 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4764
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. (2012). Cilt:1, Sayı:1, 29-31 ss. tr_TR
dc.description.abstract Böbreğin basit kistleri sık rastlanılan bir patolojidir. Bu çalışmada, semptomatik basit böbrek kistlerinin perkütan aspirasyon tedavisinin sonuçları incelendi. Tüm hastalara ilk teşhis ultrasonografi ile yapıldı. Ardından bilgisayarlı tomografi ile kistlerin yerleşimi, boyutu ve natürü kesinleştirildi. Flank pozisyonda lokal anestezi altında, 18 G metal iğne ile ultrasonografi eşliğinde kistler boşaltıldı. Kist sıvısı boşaltıldıktan sonra boşaltılan sıvının %15'i kadar saf alkol enjekte edildi. Yapılan işlemler esnasında herhangi bir komplikasyon oluşmadı. Kist sıvısında biyokimyasal ve sitolojik inceleme yapıldı. Çalışma kapsamındaki hastalar 1 yıl sonra ultrasonografi ile kontrol edildi. Toplam 128 hasta değerlendirildi. (77 erkek, 51 kadın). Ortalama yaş 52.3 yıl (37 - 71) olarak hesaplandı. Kistlerin ortalama çapı 8.3 cm (4.8 - 11.3). Kist sıvısından yapılan analizlerde herhangi bir patoloji tespit edilmedi. 1 yıl sonraki kontrollerde, 27 hastada (% 21.1) tekrar ağrı yapan kist oluştuğu görüldü. Basit böbrek kistlerinin perkütan aspirasyonu ve alkol ile tedavisi güvenli, başarılı ve minimal invaziv bir yöntemdir. tr_TR
dc.description.abstract Renal simple cysts are frequent pathologies. In this study, therapeutic results of the renal simple cysts with percutaneous aspiration were evaluated. The initial diagnosis was performed with ultrasonography (US) for all patients. Then, localization, size and nature of the cysts were determined with computerized tomography. Under the local anesthesia and in flank position, the cysts content was aspirated with 18 G metal needle with US guide. After the aspiration, absolute alcohol about 15% of the cyst content was injected. No complication was emerged following the procedure. Biochemical and cytological investigations were performed in the aspirated fluid. The patients were re-evaluated with US one year after the operation. Total 128 patients were studied (77 male; 51 female). Mean age of the patients was 52.3 years (range: 37-71). The mean sizes of the cysts were 8.3 cm in diameter (4.8-11.3 cm). No pathologic finding was determined in the cyst fluid. A total 27 patients (21.1%) developed symptomatic cystic relapses. We concluded that percutaneous aspiration of simple renal cysts and alcohol injection were safe, successful and minimal invasive methods. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Alkol enjeksiyonu tr_TR
dc.subject Böbrek kisti tr_TR
dc.subject Perkütan aspirasyon tr_TR
dc.subject Alcohol injection tr_TR
dc.subject Renal cyst tr_TR
dc.subject Percutaneous aspiration tr_TR
dc.title Basit böbrek kistlerinin ultrasonografi eşliğinde perkütan aspirasyonu ve alkol uygulaması tr_TR
dc.title.alternative Ultrasound-guided percutaneous aspiration and alcohol ınjection for simple renal cysts tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Özel Hayat Hastanesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR105668 tr_TR
dc.contributor.authorID TR156221 tr_TR
dc.contributor.authorID TR107981 tr_TR
dc.contributor.authorID TR113611 tr_TR
dc.contributor.authorID TR179683 tr_TR
dc.identifier.volume 1 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 29 tr_TR
dc.identifier.endpage 31 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record