DSpace Repository

Groin ınfection due to ınguinal hematoma necessitating surgical debridement: A rare complication of percutaneous coronary ıntervention

Show simple item record

dc.contributor.author Çiçek, Yüksel
dc.contributor.author Ergül, Elif
dc.contributor.author Durakoğlugil, Murtaza Emre
dc.contributor.author Ertürk, Ayşe
dc.date.accessioned 2016-10-10T10:10:51Z
dc.date.available 2016-10-10T10:10:51Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Çiçek, Y. Ergül, E. Durakoğlugil, M.E. Ertürk, A. (2012). Groin ınfection due to ınguinal hematoma necessitating surgical debridement: A rare complication of percutaneous coronary ıntervention. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt:1, Sayı:1, 52-54 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4775
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. (2012). Cilt:1, Sayı:1, 52-54 ss. tr_TR
dc.description.abstract A 63 year old obese female with chronic renal failure and type 2 diabetes mellitus underwent angioplasty and stent implantation. A large femoral hematoma 10x7 cm in diameter appeared after 10 minutes, and the sheath was withdrawn immediately without waiting heparin effect to subside. Skin erosion and subsequent open wound developed due to the disruption of vessel supply at the fifth day. Despite the early initiation of antibiotics, the wound progressed deeper; hence, surgical debridement was performed at the 15th day. During the follow-up, the wound tissue became healthy with better perfusion and was sutured with no other complication. We think that drainage may provide tissue perfusion by maintaining better blood supply, in case of large hematoma at the puncture site. Radial artery puncture may be preferable in older and obese patients. tr_TR
dc.description.abstract Altmış üç yaşında tip 2 diabetes mellitus ve kronik böbrek yetmezliği olan bayan hastaya anjiyoplasti ve stent uygulandı. İşlemden yaklaşık 10 dakika sonra femoral bölgede 10x7 cm’lik büyük bir hematom gelişti. Vasküler kılıf, heparin etkisinin geçmesi beklenmeden çekildi. Cilt ve cilt altı dokusunun beslenmesinin bozulmasına bağlı olarak 5. günde ciltte erozyon ve ardından açık ayara oluştu. Erken dönemde antibiyotik başlanmış olmasına rağmen yara giderek derinleşti ve bu nedenle 15. günde cerrahi debridman yapıldı. Takipte yara bölgesinin perfüzyonu düzeldi ve açıklık suture edildi. Hastada başka bir komplikasyon gelişmedi. Girişim yerinde büyük hematom oluşmuşsa kendiliğinden resorbe olmasını beklemek yerine drenaj yapmanın kanlanmayı düzelterek yara enfeksiyonu riskini azaltacağı kanaatindeyiz. Yaşlı ve obes hastalarda radial girişimler tercih edilebilir. tr_TR
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Groin infection tr_TR
dc.subject Percutaneous coronary intervention tr_TR
dc.subject Inguinal hematoma tr_TR
dc.subject Yara enfeksiyonu tr_TR
dc.subject Perkütan koroner girişim tr_TR
dc.title Groin ınfection due to ınguinal hematoma necessitating surgical debridement: A rare complication of percutaneous coronary ıntervention tr_TR
dc.title.alternative İnguinal hematoma bağlı cerrahi debridman gerektiren yara yeri infeksiyonu: Perkütan koroner girişimin nadir bir komplikasyonu tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Rize Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR40007 tr_TR
dc.contributor.authorID TR245987 tr_TR
dc.contributor.authorID TR59257 tr_TR
dc.contributor.authorID TR193582 tr_TR
dc.identifier.volume 1 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 52 tr_TR
dc.identifier.endpage 54 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record