DSpace Repository

Oral rehabilitation of a severe trauma patient: case report

Show simple item record

dc.contributor.author Polat, Nilüfer Tülin
dc.contributor.author Atala, Mustafa Hayati
dc.contributor.author Ahmetoğlu, Fuat
dc.contributor.author Polat, Serkan
dc.date.accessioned 2016-10-21T07:32:19Z
dc.date.available 2016-10-21T07:32:19Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Polat, N. Tülin, Atala, M. Hayati, Ahmetoğlu, F. Polat, S. (2013). Travma Geçirmiş Hastada Tüm Ağız Tedavisi: Olgu Sunumu.İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; 1: 51-54 ss. tr_TR
dc.identifier.uri https://www.inonu.edu.tr/Uploads/iys_dosyalar/24/file/51-54%20Olgu.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4837
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; 1: 51-54 ss. tr_TR
dc.description.abstract It’s been aimed to do the oral rehabilitation of a patient with a delayed dental treatment after a severe accident, by using limited invasive methods. It is learned from the anamnesis that the patient had been fallen down from the fourth floor at the age of 16. The patient’s oral and dental treatments, except the broken mandibula, had been postponed 4 years for various reasons. She had lost her teeth numbered 11, 25 and 43. Her fourteen teeth had different sized crown fractures and 7 of these were embedded in the alveolar bone and mucosa. In the bite occlusion, upper and lower alveolar ridges were in contact on the right side and lower posterior teeth were in contact with the upper alveolar ridge on the left. There was only 1 mm freeway space. Because of the patient’s depression; she had no demand or tolerance to invasive treatments. The lower anterior 3 teeth which had lost the alveolar support and 3 embedded roots in the right maxilla had been extracted. Partial bone adjustments -upper and lower right side and upper left alveolar ridges- had been performed. The roots (23, 44, 45, and 46) had been exposed to the oral cavity. Endodontic treatments were done to these roots and 8 other teeth. On the upper right side, 3 implants had been placed after the sinus lifting. The treatment had been completed with the porcelain-fused-to-metal restorations.The patient had been satisfied by minimum invasive treatment in a complicated cas tr_TR
dc.description.abstract Bu olguda, ağır bir kaza sonrası dental tedavisi gecikmiş ve yoğun girişimsel tedavilerden kaçınan bir hastanın, daha basit tedavilerle tüm ağız restorasyonu amaçlanmıştır. Alınan anamnezde, hastanın 16 yaşındayken balkondan düştüğü, mandibula da dahil bir çok kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Çeşitli nedenlerle mandibula kırığı dışındaki, diş ve çevre doku tedavileri 4 yıl ertelenmiş olan hastanın, 11, 13, 14, 15, 16, 25,26, 43, 45 nolu dişlerinin kaybedilmiş olduğu görüldü. 17, 18, 24, 33, 34, 35 ve 42 nolu dişlerde değişik boyutlarda kron kırıklar vardı. 23, 44 ve 46 nolu dişlerinin kökleri kemik içinde gömülü kalmıştı. Kapanışta sağda alt ve üst dişsiz kretler birbirlerine, solda ise alt yan grup dişler üst dişsiz krete değiyordu. İstirahat ve oklüzal vertikal boyutları arasında 1 mm fark vardı. Hastanın görünümünden dolayı psikolojisi bozulmuş, yoğun girişimsel tedavilere istek ve tahammülü yoktu. Bu nedenle, ağır travmatik tedavilerden kaçınıldı. Bunun için alt anterior bölgedeki kemik desteği kaybedilmiş 31, 32 ve 41 nolu dişler çekildi. Sağ üst ve alt, sol üst kretlerden kemik kaldırıldı. 23, 44 ve 46 nolu dişlerin kökleri açığa çıkarıldı. Bu köklere ve 24, 36 ve 47 nolu dişlere kanal tedavisi yapıldı. Sağ tarafta sinüs yükseltme ve 3 adet implant yerleştirilmesi sonrası alt üst metal destekli seramik restorasyonlarla tedavi tamamlandı. Karmaşık bir vakada, çok az girişimsel uygulamayla hasta memnun edildi. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Dental trauma tr_TR
dc.subject Crown fracture tr_TR
dc.subject Crown-root fracture tr_TR
dc.subject Dental travma tr_TR
dc.subject Kron kırığı tr_TR
dc.subject Kron-kök kırığı tr_TR
dc.title Oral rehabilitation of a severe trauma patient: case report tr_TR
dc.title.alternative Travma Geçirmiş Hastada Tüm Ağız Tedavisi: Olgu Sunumu tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi tr_TR
dc.contributor.authorID TR108650 tr_TR
dc.contributor.authorID TR107689 tr_TR
dc.contributor.authorID TR107225 tr_TR
dc.contributor.authorID TR1910 tr_TR
dc.identifier.volume 2 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 51 tr_TR
dc.identifier.endpage 54 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 2 Sayı 1 [14]
    Cilt 2' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record