(2013)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Dağlı, Adile Ferda; Üçer, Özlem; Küçük, Şirin; Kırımlıoğlu, Hale (2013)
  Plevral sıvı sitolojisi efüzyonlu hastaların tanısal değerlendirilmesinde esas yöntem olup malign tümör hücrelerininsaptanmasıen önemli amaçtır. Nöroendokrin tümörlerin sitolojik özellikleri iyi bilinmesine rağmen, plevral ...
 • Özden Demir, Rukiye; Kalaycı, Tuğçe Özlem; Karakaş, Levent; Apaydın, Melda (2013)
  İnternal karotis arterin parsiyel ya da komplet oklüzyonu yaşlılarda çoğunlukla ciddi ateroskleroz sonucu gelişmektedir. Genç-orta yaşlı bireylerde karotis sistemde bilateral komplet obstrüksiyon oldukça nadir görülmektedir. ...
 • Şahin, Nurhan; Üçer, Özlem; Akatlı, Ayşegül (2013)
  Böbrek Hücreli Karsinom (BHK) erişkinlerdeki malign tümörlerin %2’ sini, bütün malign renal tümörlerin %80’ini oluşturanen sık malign renal tümörlerdir.B HK’ler en sık 6. ve 7.dekaddave erkeklerde kadınlarda 2 kat fazla ...
 • Yenal, Sinan; Çelikli, Semra (2013)
  Bu çalışma İzmir İlinde bulunan iki üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı (Paramedik) 2. Sınıf öğrencilerinin kliniklerde ve 112 ambulans istasyonlarında yaptıkları uygulamalarda ...
 • Yakıncı, Zehra Deniz (2013)
  Sağlık sektöründe gerek teşhis gerekse tedavinin en önemli yapıtaşları hastanelerin radyoloji birimleridir. Radyoloji birimlerindeki görüntüleme cihazlarının kalitesi aynı zamanda hastalıkların daha kolay teşhis edilmesine ...
 • Bozdağ, Zehra; Kökten, Neslihan; Şahin, Nurhan; Akatlı, Ayşegül (2013)
  Elastofibrom, ileri yaşlarda görülen, karakteristik olarak subskapular yerleşim gösteren, nadir, benign bir neoplazmdır. Elastofibromun etyopatogenezi kesin bilinmemektedir. Bu liflerin kollajen liflerin elastotik ...
 • Kahraman, Ayşegül; Ediz, Caner; Cemal, Taşdemir; Kahraman, Bayram; Altıntaş, Ramazan (2013)
  Seminal vezikül kistleri doğumsal ya da edinsel olarak karşımıza çıkar ve ejekülatuar kanalların tıkanıklığına bağlı olduğuna inanılır (1). Seminal vezikül kistleri nadir olarak görülür ve genellikle asemptomatikdirler. ...
 • Çetin, Aslı; Vardı, Nigar; Orman, Doğan (2013)
  Bu çalışma,Streptozotosin iledeneysel diyabet oluşturulan sıçanlarda kalp dokusunda meydana gelen histolojik değişiklikler üzerine aminoguanidininolasıiyileştirici etkilerinin gösterilmesi amacıyla planlandı. Çalışmada 32 ...
 • Kanbay, Mustafa; Altıntaş, Ramazan; Kahraman, Ayşegül; Ediz, Caner; Taşdemir, Cemal; Kahraman, Bayram (2013)
  Anjiomyolipom, değişen oranlarda düz kas, displastik kan damarları ve yağ dokusundan oluşan en sık görülen benign mezenkimal böbrek tümörüdür. 4 cm’den küçük lezyonlar çoğunlukla bulgu vermez. 4 cm’den büyük lezyonlarda ...
 • Somunoğlu, Sinem; Erdoğan, Mevlana Celaleddin; Özer, Pınar (2013)
  Halkla ilişkiler ve iletişim alanında yapılan çalışmalar; hem kamu hem de özel sektör kurumları tarafından benimsenmektedir. Bu çalışmalar; kişileri tanımak, desteğini kazanmak amacı ile yürütülmektedir. Sağlık sektörünün ...
 • Taşdemir, Seda (2013)
  İlaçların akılcı olmayan kullanımı hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde ciddi tıbbi ve ekonomik sorun olusturmaktadir. Ülkemizde ilaç kullaniminda büyük israf yapildigi günlük gözlemlerimizde izlenmektedir. Bu ...