Cilt 1 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Bozdağ, Zehra; Kökten, Neslihan; Şahin, Nurhan; Akatlı, Ayşegül (2013)
  Elastofibrom, ileri yaşlarda görülen, karakteristik olarak subskapular yerleşim gösteren, nadir, benign bir neoplazmdır. Elastofibromun etyopatogenezi kesin bilinmemektedir. Bu liflerin kollajen liflerin elastotik ...
 • Kahraman, Ayşegül; Ediz, Caner; Cemal, Taşdemir; Kahraman, Bayram; Altıntaş, Ramazan (2013)
  Seminal vezikül kistleri doğumsal ya da edinsel olarak karşımıza çıkar ve ejekülatuar kanalların tıkanıklığına bağlı olduğuna inanılır (1). Seminal vezikül kistleri nadir olarak görülür ve genellikle asemptomatikdirler. ...
 • Çetin, Aslı; Vardı, Nigar; Orman, Doğan (2013)
  Bu çalışma,Streptozotosin iledeneysel diyabet oluşturulan sıçanlarda kalp dokusunda meydana gelen histolojik değişiklikler üzerine aminoguanidininolasıiyileştirici etkilerinin gösterilmesi amacıyla planlandı. Çalışmada 32 ...
 • Kanbay, Mustafa; Altıntaş, Ramazan; Kahraman, Ayşegül; Ediz, Caner; Taşdemir, Cemal; Kahraman, Bayram (2013)
  Anjiomyolipom, değişen oranlarda düz kas, displastik kan damarları ve yağ dokusundan oluşan en sık görülen benign mezenkimal böbrek tümörüdür. 4 cm’den küçük lezyonlar çoğunlukla bulgu vermez. 4 cm’den büyük lezyonlarda ...
 • Somunoğlu, Sinem; Erdoğan, Mevlana Celaleddin; Özer, Pınar (2013)
  Halkla ilişkiler ve iletişim alanında yapılan çalışmalar; hem kamu hem de özel sektör kurumları tarafından benimsenmektedir. Bu çalışmalar; kişileri tanımak, desteğini kazanmak amacı ile yürütülmektedir. Sağlık sektörünün ...
 • Taşdemir, Seda (2013)
  İlaçların akılcı olmayan kullanımı hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde ciddi tıbbi ve ekonomik sorun olusturmaktadir. Ülkemizde ilaç kullaniminda büyük israf yapildigi günlük gözlemlerimizde izlenmektedir. Bu ...