DSpace Repository

Cerrahi yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin vücut mekaniği konusundaki bilgi ve uygulamalarının incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Gündaş, Emine
dc.date.accessioned 2016-12-26T06:46:42Z
dc.date.available 2016-12-26T06:46:42Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Gündaş, E. (2013). Cerrahi yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin vücut mekaniği konusundaki bilgi ve uygulamalarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-27 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/5724
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-27 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı cerrahi yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin vücut mekaniği konusundaki bilgi ve uygulamalarının incelenmesidir. Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırma Ağustos 2012- Şubat 2013 tarihleri arasında; Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Servislerinde (56 hemşire) ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Servislerinde çalışmakta olan hemşirelerle (31 hemşire) gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında; “Hemşire Vücut Mekaniği Bilgi Ve Uygulama Formu” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik kullanılmıştır. Araştırmaya katılan hemşirelerin % 64.4’ünün fiziksel egzersiz yapmadığı; egzersiz yapanların %27.6’sının yürüyüş yaptığı; %74.7’sinin oturma pozisyonunu yanlış uyguladığı; % 61’inin; ayakta, iki ayak üstünde dengeli olarak çalıştığı %30’unun tanısı konulmuş bir kas-iskelet sistemi rahatsızlığı olduğu belirlenmiştir. Cerrahi yoğun bakım ünitelerinin çalışma ortamlarının iyileştirilmesinin yanında hemşirelere vücut mekaniği ve uygulamaları hakkında hizmetiçi eğitim verilmesi önerilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Vücut Mekaniği tr_TR
dc.subject Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi tr_TR
dc.subject Hemşire tr_TR
dc.subject Bilgi tr_TR
dc.subject Uygulama tr_TR
dc.title Cerrahi yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin vücut mekaniği konusundaki bilgi ve uygulamalarının incelenmesi tr_TR
dc.type project tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 27 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record