DSpace Repository

Siirt Kurtalan ilçesinde bulunan bir grup kadının kendi kendine meme muayenesi yapma konusundaki bilgilerinin belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Benli, Saadet
dc.date.accessioned 2016-12-27T08:04:45Z
dc.date.available 2016-12-27T08:04:45Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Benli, S. (2014). Siirt Kurtalan ilçesinde bulunan bir grup kadının kendi kendine meme muayenesi yapma konusundaki bilgilerinin belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-31 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/5763
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-31 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışma, kadınların meme kanseri ve erken tanı uygulamaları konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırma Mart 2013- Mayıs 2014 tarihleri arasında Siirt ili Kurtalan ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma evrenini Türkiye şartlarına göre ergenlik çağından doğum çağında bulunan 15- 49 yaş arasındaki Siirt ili Kurtalan ilçesinde bulunan 3800 kadın oluşturmaktadır. Evreni bilinen minimum örneklem büyüklüğü 349 kadın olarak hesaplandı ve Kendi Kendine Meme Muayenesi (KMMM) ile ilgili olarak ankete cevap veren 349 kadına ulaşılmıştır. Kadınların meme kanserine ilişkin erken tanı davranışları incelendiğinde KKMM yapanların %17.5 olduğu, yapmayanların içerisinde % 81.3’ünün ise nasıl yapıldığını bilmediği saptanmıştır. Katılımcıların meme muayenesine ilişkin önem bilgileri araştırılmış ve %100’ü KMMM’nin önemli olduğunu bildikleri saptanmıştır. Ayrıca meme kanserine ilişkin kadınların %0.6’sının mamografi çektirdiği saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda Siirt ili Kurtalan ilçesinde kadınların çoğunluğunun KKMM'ni düzenli olarak yapmadıkları, ancak düzenli olarak uygulamalarının yararlı olacağı, düzenli olarak uygulandığında meme kanserinin erken teşhisinde önemli aşamalar kaydedileceği değerlendirilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract This study is aimed to determine the level of knowledge of women about the applications of early diagnosis and breast cancer. The research was carried out from March, 2013 to July, 2014 in province of Siirt, Kurtalan District. The population of study has been composed of 3800 women being at her 15 to 49 years-old containing the puberty to age of pregnancy, according to Turkey's conditions in the province of Siirt, district of Kurtalan. Minimum size of the sample known was calculated 349 womens and it has been reached 439 womens who respondthis questionnaire related whit the breast self examination. When early detection behaviors of women related to breast cancer is examined, it is determined that those applied BSE have been 17.5%, 65% of whom not apply do not know how to practise BSE. The knowledge of participants has been tested on breast examination and it is identified 100% of them know that BSE is important. Also, related to breast cancer, it is conceived that 0.6% of women have mammography diagnosis. According to these results, it is concluded that the majority of women in province of Siirt have not regularly practised BSE, but regular practices would be useful; however when regular are applied significant progress will be assessed in early diagnosis of breast cancer. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Meme Kanseri tr_TR
dc.subject Kendi Kendine Meme Muayenesi tr_TR
dc.subject Breast Cancer tr_TR
dc.subject Breast Self- Examination tr_TR
dc.title Siirt Kurtalan ilçesinde bulunan bir grup kadının kendi kendine meme muayenesi yapma konusundaki bilgilerinin belirlenmesi tr_TR
dc.type project tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 31 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record