2012 Cilt 19 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Pınar, Neslihan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Akılcı olmayan ilaç kullanımı, tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Ülkemizde akılcı olmayan ilaç tüketimi ciddi bir problem olup ilacın sağlık harcamaları içerisindeki payını artırmaktadır. Ülkemizde İlaç Endüstrisi ...
 • Öztürk, Ebru; Türkmen, Arif; Uğur, Mete Gürol; Özsaraç, M. Coşun; Demir, Sevgi Sarı; Balat, Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Giriş: Fanconi anemisi; aplastik anemi, konjenital anomali ve maligniteye yatkınlık ile karakterize otozomal resesif geçiş gösteren nadir bir hematolojik hastalıktır. Sıklıkla postmenapozal dönemde, ortalama 65 yaşta, tanı ...
 • Demirel, Hüseyin Cihan; Gökkaya, Cevdet Serkan; Aktaş, Binhan Kağan; Özden, Cüneyt; Bulut, Süleyman; Memiş, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Üst üriner sistemde değişici epitel kökenli kanserler oldukça nadir görülür. Hatta bu kanserlerin eş zamanlı mesane tümörü ile birlikte görülmesi daha da nadirdir ve bu durumlarda hastanın tedavi sonrası sıkı takibi ...
 • Diyarbakır, Eda; Eyerci, Nilnur; Uzkese, Hülya; Karatay, Saliha; Topçu, Atilla; Yıldırım, Kadir; Pirim, İbrahim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Ankilozan spondilit (AS) etyolojisi bilinmeyen kronik enflamatuvar bir hastalıktır. Patogenezde genetik ve çevresel faktörlerin önemli rol oynadığı bilinmektedir. AS gelişimi ile HLA B27 arasında güçlü bir birliktelik ...
 • Ulusoy, Rifat Eralp; Yokuşoğlu, Mehmet; Kırılmaz, Ata; Küçük, Uğur; Işıklı, Haşmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Mitral kapak prolapsusu genel populasyonun %2.4’ünü etkilemektedir. Panik bozuklukla benzer sıklık, yaş ve cinsiyet dağılımı göstermekte ve ortak nonspesifik semptomları paylaşmaktadır. Bu prospektif çalışmada anteriyor ...
 • Karataş, Mehmet; Ak, Muharrem (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010-2011 eğitim/öğretim yılı son sınıf öğrencilerinin, etik ve etik derslerine bakışları ile ilgili olarak düşünceleri bir anket ile incelenerek öğrencilerin konu hakkındaki görüşlerinin ...
 • Karaman, Abdurrahman; Taş, Erkan; Temel, İsmail; Gürsoy, Şule; Demircan, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Pasif içicilik olarak tanımlanan çevresel sigara dumanına maruz kalma sık karşılaşılan bir durumdur. Bu çalışma ile pasif sigara içicisi durumunda olan 7–10 yaş grubu çocuklarda çevresel sigara dumanının testis fonksiyonları ...
 • Güven, Aytekin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Apikal hipertrofik kardiyomiyopati (HKM) hipertrofik kardiyomiyopatinin nispeten nadir görülen, özellikle sol ventrikülün apeksinin miyokardının hipertrofisini içeren bir tipidir. İlk olarak Sakamoto ve Yamaguchi tarafından ...
 • Yalçın, Nadir; Kılıçarslan, Kasım; Demirdöğen, Murat; Demirkal, İsmail; Tecimel, Osman; Oğuz, Temel (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Konservatif tedaviye dirençli olgularda koksiks eksizyonunun sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya bir yıldan daha uzun süre konservatif tedavi uygulanan ve cevap alınamayan toplam ...
 • Özen, Metehan; Güngör, Serdal; Güngör Rai, Sabiha (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu çalışma bir eğitim hastanesinde ayaktan takip edilen pediatrik serebral palsi (SP) vakalarında daha önce yapılmış muayenelerinde gözden kaçırılmış olabilecek yaygın çocukluk problemlerinin sıklığını belirleyen ilk ...