2012 Cilt 19 Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Haltaş, Hacer; Yenidünya, Sibel; Akça, Ali; Köktener, Aslı; Bayrak, Reyhan; Sürgit, Önder (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Pnömatosis intestinalis gastrointestinal traktın duvarında çok sayıda gaz kistleri ile karakterize nadir bir antitedir. Subserozal kistlerin rüptürü halinde pnömatosis intestinaliste intraperitoneal serbest hava gelişir. ...
 • Şimşek, Gökçe; Vuralkan, Erkan; Tokgöz, Sibel Alicura; Hudaynazarov, Utkur; Akın, İstemihan; Köybaşıoğlu, Fulya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Onkositoma benign tükrük bezi tümörlerinin %2’sini oluşturan nadir bir neoplazidir. Genelde 6. dekatta görülür ve kadın/erkek oranı 1:1’dir. Bu tümörlerin büyük çoğunluğu parotis glandına yerleşir, diğer tükrük bezlerinde ...
 • Fırat, Cemal; Gürlek, Ali; Aytekin, Ahmet Hamdi; Erbatur, Serkan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Serebriform intradermal nevus skalpte görülen konjenital tümoral bir anomalidir. Malign melanoma gelişme insidansı %10’a kadar ulaşabilmektedir. Bu lezyon için cerrahi eksizyon tek tedavi seçeneğidir. Bu vakada, 45 günlük ...
 • Özpek, Adnan; Çalışkan, Müjgan; Yücel, Metin; Hasbahçeci, Mustafa; Baş, Gürhan; Alimoğlu, Orhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Künt travmaya bağlı intraabdominal lümenli organ yaralanmaları sık görülmez fakat genellikle geç tanı konulduğundan mortalite ve morbidite oranları yüksektir. Bu çalışmada, kendi vakalarımızdaki tanı yöntemlerini ve ...
 • Kanik, E. Arzu; Erdoğan, Semra; Temel, Gülhan Orekici (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  İki kategorisi olan bir tanı testinin iki hekimin (değerlendiricinin) uyumunu (tutarlılığını) test edebilmek için literatürde pek çok uyum istatistikleri önerilmektedir. Literatürde çok yaygın olarak kullanılan Scott’ın p ...