2012 Cilt 19 Sayı 4

 

Recent Submissions

 • Kılınç, Ferhat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Türkiye’de modern ürodinamik çalışmalar klinik olarak yıllardır kullanılmakta, böylece birçok klinik ve bilimsel çalışma yapılabilmektedir. Erişkin ürodinamik çalışmaların çoğunlukla ürolojik alanda uygulanıldığı düşünülmesine ...
 • Şahin, Levent; Albayrak, Mustafa; Çelik, Ebru; Özkan, Zehra Sema; Artaş, Gökhan; Aygün, Banu Kumbak (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Genital tüberküloz (tbc) kadın infertilitesinin önemli bir nedeni olup son yıllarda primer ve sekonder infertilite bulunan olgularda daha sık tanınmaya başlamıştır. Bu yazıda tubal faktör infertilitesi olan ve daha önce ...
 • Demirci, Serpil; Cengizhan, Ersan; Karahan, Nermin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Birçok sistemik hastalık nörolojik belirti ve bulgularla başlangıç gösterebilir, yanı sıra bazıları özgül nörolojik hastalıkları taklit edebilir. Bu yazıda, Guillain-Barre sendromunu taklit eden hastalıklar bağlamında bazı ...
 • Selçuk, Mustafa Yasin; Usman, Mustafa Gökhan; Oktay, Mehtap; İstanbullu, Ahmet; Özdemir, Özhan; Saraçoğlu, Ferit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu çalışma postpartum depresyonun yaygınlığı, yaşam kalitesi üzerine etkisi ve gebelikte alınan kilo ile postpartum depresyonun sosyodemografik parametrelerle ilişkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: ...
 • Ertekin, Tolga; Acer, Niyazi; Vurdem, Ümit Erkan; Unur, Erdoğan; Çay, Mahmut (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Chiari malformasyonu tip 1 (CMT1), tonsilla serebelli’nin aşağıya, spinal kanala doğru herniyasyonu ile karakterize konjenital bir anomalidir. Bu çalışmanın amacı Chiari malformasyonu tip 1’li hastalarda ve kontrol grubunda ...
 • Gündüz, Abuzer; Demirel, Soner; Özsoy, Ercan; Cumurcu, Tongabay (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Pediatrik yaş grubunda distal nazolakrimal kanal tıkanıklığı nedeni ile yaptığımız eksternal dakriyosistorinostomi (DSR) ameliyat sonuçlarımızın sunulması. Gereç ve Yöntem: Nazolakrimal kanal tıkanıklığı tanısı ile eksternal ...
 • Tanyıldızı, Rumeysa; Turgut, Burak; Çeliker, Ülkü; Demir, Tamer; Aydemir, Orhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Otuz yaşında kadın hasta, yedi günden beri süregelen, sol gözde görme azalması ve ağrı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Yapılan oftalmolojik muayenede snellen eşeline göre sağ gözde görme düzeyi 1,0 iken sol gözde 0,2 ...
 • Elbe, Hülya; Kuruş, Meltem; Kazancı, Alper; Otlu, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu çalışmada, sıçan ileumunda yaşa bağlı olarak değiştiği düşünülen villusların sayısını, yüksekliğini, genişliğini ve goblet hücre sayısını incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu amaçla 24 adet dişi Sprague Dawley ...
 • Çakır, Habib; Tuncel, Çağatay; Uncu, Hasan; Yıldız, Gürdeniz; Çetinoğlu, Mahmut; Özsöyler, İbrahim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Biz bu çalışmamızda kliniğimizde alt ekstremite varis cerrahisi yaptığımız hastaların erken dönem sonuçlarını sunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Nisan 2011-Eylül 2011 tarihinde alt ekstremite varis cerrahisi ...
 • Ankaralı, Handan; Temel, Gülhan Örekici; Taşdelen, Bahar; Özge, Aynur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Boosting ağaç yöntemi topluluk birleştirme yöntemlerinden en başarılı olanıdır. Birleştirme algoritmalarının temel amacı, zayıf sınıflayıcıların kombinasyonundan tahmin hatası düşük güçlü sınıflayıcılar oluşturmaktır. Gereç ...
 • Güven, Aytekin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu çalışmanın amacı Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniklerinden H1N1 ön tanısı ile yatırılan hastaların klinik ve epidemiyolojik özelliklerinin değerlendiri ...
 • Özen, Metehan; Elmas, Abdülkerim; Tepeli, Harun; Akcan, Barış; Boyacı, Aslıhan; Örmeci, Ahmet Rıfat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu çalışmanın amacı Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniklerinden H1N1 ön tanısı ile yatırılan hastaların klinik ve epidemiyolojik özelliklerinin değerlendiri ...