2010 Cilt 17 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Şahin, Mehmet Ali; Güler, Adem; Kadan, Murat; Yokuşoğlu, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Sol alt ekstremitesinde ağrılı şişlik yakınması ile kliniğimize başvuran ve lenfödem ön tanısı ile yapılan değerlendirmelerinde Charcot ayağı olduğu saptanan 45 yaşındaki diyabetik erkek sunulmaktadır. Lenfödem ayırıcı ...
 • Karlı, Rıfat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Alt ve üst dudaklar estetik ve fonksiyonel açıdan yüze ait belirgin önemi olan yapılardır. Özellikle alt dudak deri kanseri için yüksek risklidir. Dudak bölgesindeki büyük defektlerin yalnızca lokal flepler ile onarımı güç ...
 • Ateş, Mustafa; Dirican, Abuzer; Ara, Cengiz; Yılmaz, Sezai (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Ektopik karaciğer genellikle üst abdomende ve daha sık safra kesesinde görülür. Altmışbir yaşında bayan ve 47 yaşında erkek hastada laparoskopik kolesistektomi esnasında safra kesesinde ektopik karaciğer dokusu tespit ...
 • Ulutaş, Hakkı; Kuzucu, Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Timik kistler nadir görülmektedir ve tüm mediasten kitlelerinin %1-2’sini oluşturur. Konjenital veya edinsel olarak gelişebilir. Dört yıldır kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) hastası olan 72 yaşında erkek hasta, ...
 • Jahollari, Artan; Günay, Celalettin; Güler, Adem; Şahin, Mehmet Ali; Yokuşoğlu, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Santral venoz kateterizasyon perioperatif bakımın köşe taşıdır ve bununla birlikte hemodiyaliz için de güvenilir bir yoldur. İnvazif doğasından dolayı komplikasyon oranı %5’ den %29’a kadar varabilmektedir ve mekanik ...
 • Onur Ulu, Mustafa; Sakalar, Yıldırım; Güzel, Aslan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Orbita bölgesinin yabancı cisimlere bağlı delici yaralanmaları nadir olmamakla birlikte özellikle odun parçası gibi organik maddelere bağlı yaralanmalar çok az görülmektedir. Tanı koymak, gelişmiş görüntüleme yöntemlerine ...
 • Beytur, Ali; Şamdancı, Emine; Şahin, Nurhan; Tatar, Yücel (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Üriner retansiyonda idrar yapma isteği olmasına rağmen, idrar yapılamaz. Burada genç bir hastada idrar retansiyonuna neden olan prostat polibi, idrar tıkanmasının nadir bir nedeni olarak sunulmuştur. Olgu: 35 yaşında ...
 • Balaman, Pınar; Pehlivan, Erkan; Güneş, Gülsen (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Kanser, günümüzün en önemli sağlık problemlerinden biridir. Meme kanseri ise birçok ülkede kadınlarda en sık görülen kanser türü ve ölüm nedenidir. Her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapılması, meme kanseri ...
 • Kalı, Gökhan; Ersoy, Yüksel; Durmuş, Bekir; Altay, Zühal; Baysal, Özlem; Ersoy, Yasemin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Bu çalışmanın amacı; ankilozan spondilit (AS)’li hastalarda etanercept tedavisinin etkinliğini ve güvenilirliğini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: 21 AS’li hasta tedavi öncesi ve 6 aylık tedaviden sonra klinik ve laboratuvar ...
 • Şamdancı, Emine; Şahin, Nurhan; Aydın, Nasuhi Engin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Papiller tiroid kanseri (PTK) alt gruplarının retrospektif analizi. Gereç ve Yöntem: Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Laboratuarı arşivinde dokuz yıllık zaman dilimi içinde cerrahi girişimle tiroidektomi ...
 • Bekçi, Taha T.; Deveci, Bülent; Karaağaç, Güler; Karakoca, Yalçın; Koçak, Nadir (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Bu çalışmada OSAS’lı hastalarda hipertansiyon ve RPP (rate pressure product) üzerinde cinsiyetin etkilerini araştırmayı amaçladık. Metod: Tüm hastalara bir gece boyunca diagnostik polisomnografi uygıulandı. OSAS teşhisi ...