(2010)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Bostan, Mehmet; Çiçek, Yüksel; Temiz, Ahmet; Aslan, Cemal; Çanga, Aytun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Miksoma en sık görülen primer kardiyak tümör tipidir. Kardiyak miksomaların çoğunluğu tek ve beningdir. Genellikle sol atriyumda oluşur ve interatriyal septumun fossa ovalis civarına bağlanan bir pediküle sahiptir. Miksoma ...
 • Soysal, Ömer; Ziyade, Sedat; Ersöz, Mehmet Sait; Emel, Erhan; İnan, Bekir; Yediyıldız, Şenel; Somay, Adnan; Akdemir, Osman Cemil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Nörofibromatozis, deri, sinir sistemi ve gözü tutan otozomal dominant geçiş gösteren bir hastalıktır. Mediyastinal dev nörofibromu olan nörofibromatozisli bir olgu rezeksiyon esnasında çok kanaması olduğu için sunulmuştur. ...
 • Dem, Tamer; Tanyıldızı, Rumeysa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Herpetik ön üveitlerin klinik özelliklerini, visual sonuçlarını ve tedavisindeki yaklaşımları değerlendirmek. Yöntem: 2005-2009 yılları arasında kliniğimizde herpetik ön üveit tanısıyla takip edilen 20 hastanın kayıtları ...
 • Pamukçu, Esra; Çolak, Cemil; Çalık, Sinan; Kuzu, Zülfiye (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Bu çalışmada, sistolik kan basıncının (SKB) tahmin edilmesinde En Küçük Kareler Regresyonu (LS), Ridge Regresyonu (RR) ve Temel Bileşenler Regresyonu (PCR) yöntemlerine ilişkin sonuçların incelenmesi amaçlandı. Gereç ...
 • Demir, Tamer; Can, Nagehan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Kliniğimizde kanalikül tıkanıklığı nedeniyle kanalikülodakriyosistorinostomi uygulanan olguların sonuçlarının değerlendirilmesi. Gereç ve yöntemler: Mart 2006 ile Aralık 2009 tarihleri arasında kliniğimize epifora ...
 • Erdoğan, Mehmet Ali; Aydoğan, Mustafa Said; Arık, Hasan; Yücel, Aytaç (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Epidural analjezi doğum ve doğum ağrısı sırasında ağrının önlenmesinde yaygın bir yöntemdir. Ayrıca kombine spinal epidural teknik hala total kalça ve diz protezi gibi ortopedik cerrahi hastalarının tedavisinde kullanmak ...
 • Turtay, Muhammet Gökhan; Çolak, Cengiz; Doğan, Metin; Oğuztürk, Hakan; Çelik, Emrah; Akgün, Sinem; Kutlu, Ramazan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Acil servislere başvuru nedenlerinin önemli bir kısmını sol kol ve göğüs ağrısı oluşturmaktadır. Göğüs ağrısı, sol kolunu aşırı kullandığında sol kolda ağrısı olan ve bu şikâyetlerle birlikte koroner arter hastalığı için ...
 • Cansel, Mehmet; Kurtoğlu, Ertuğrul; Yağmur, Jülide; Taşolar, Hakan; Ermiş, Necip; Açıkgöz, Nusret; Bayramoğlu, Adil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Koroner arter anomalileri seyrek görülmekle birlikte önemli sonuçlara neden olabilmektedir. Bu yüzden bu anomalileri açığa kavuşturmak ve uygun tedaviyi vermek çok önem arz etmektedir. Koroner anomaliler arasında ise sol ...
 • Köse, Evren; Sarsılmaz, Mustafa; Meydan, Sedat; Pekmez, Hıdır; Dabak, Durrin Özlem; Kavaklı, Ahmet; Ögetürk, Murat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Çalışmamızda, solunum yolu ile uygulanan formaldehit’in sıçan testislerinde yaptığı hasar histolojik olarak araştırıldı. Aynı zamanda, bu hasarlara karşı aromaterapi uygulamalarında sık kullanılan lavanta yağının muhtemel ...
 • Bekci, Taha T.; Kesli, Recep; Koçak, Nadir (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Obstruktif sleep apne sendromu (OSAS) uyku oksijen saturasyonun bozulması ve uyku sırasında tekrarlayan üst hava yolu obstruksiyonu epizodları ile karakterize en yaygın uyku solunum bozukluğudur. Bir immünomodülatör olan ...
 • Şahin, Mehmet Ali; Güler, Adem; Kadan, Murat; Yokuşoğlu, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Sol alt ekstremitesinde ağrılı şişlik yakınması ile kliniğimize başvuran ve lenfödem ön tanısı ile yapılan değerlendirmelerinde Charcot ayağı olduğu saptanan 45 yaşındaki diyabetik erkek sunulmaktadır. Lenfödem ayırıcı ...
 • Karlı, Rıfat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Alt ve üst dudaklar estetik ve fonksiyonel açıdan yüze ait belirgin önemi olan yapılardır. Özellikle alt dudak deri kanseri için yüksek risklidir. Dudak bölgesindeki büyük defektlerin yalnızca lokal flepler ile onarımı güç ...
 • Ateş, Mustafa; Dirican, Abuzer; Ara, Cengiz; Yılmaz, Sezai (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Ektopik karaciğer genellikle üst abdomende ve daha sık safra kesesinde görülür. Altmışbir yaşında bayan ve 47 yaşında erkek hastada laparoskopik kolesistektomi esnasında safra kesesinde ektopik karaciğer dokusu tespit ...
 • Ulutaş, Hakkı; Kuzucu, Akın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Timik kistler nadir görülmektedir ve tüm mediasten kitlelerinin %1-2’sini oluşturur. Konjenital veya edinsel olarak gelişebilir. Dört yıldır kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) hastası olan 72 yaşında erkek hasta, ...
 • Üstün, Funda; Gürbüz, Hülya; Altun, Gülay Durmuş; Altun, Armağan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  99mTc sestamibi ile miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS) miyokard iskemisini değerlendirmede kullanılmaktadır. Ekokardiyografi ise miyokard duvar hareketlerinin, ventrikül volümünün ve ejeksiyon fraksiyonun (EF) ölçümünde ...
 • Jahollari, Artan; Günay, Celalettin; Güler, Adem; Şahin, Mehmet Ali; Yokuşoğlu, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Santral venoz kateterizasyon perioperatif bakımın köşe taşıdır ve bununla birlikte hemodiyaliz için de güvenilir bir yoldur. İnvazif doğasından dolayı komplikasyon oranı %5’ den %29’a kadar varabilmektedir ve mekanik ...
 • Onur Ulu, Mustafa; Sakalar, Yıldırım; Güzel, Aslan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Orbita bölgesinin yabancı cisimlere bağlı delici yaralanmaları nadir olmamakla birlikte özellikle odun parçası gibi organik maddelere bağlı yaralanmalar çok az görülmektedir. Tanı koymak, gelişmiş görüntüleme yöntemlerine ...
 • Beytur, Ali; Şamdancı, Emine; Şahin, Nurhan; Tatar, Yücel (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Üriner retansiyonda idrar yapma isteği olmasına rağmen, idrar yapılamaz. Burada genç bir hastada idrar retansiyonuna neden olan prostat polibi, idrar tıkanmasının nadir bir nedeni olarak sunulmuştur. Olgu: 35 yaşında ...
 • Balaman, Pınar; Pehlivan, Erkan; Güneş, Gülsen (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Kanser, günümüzün en önemli sağlık problemlerinden biridir. Meme kanseri ise birçok ülkede kadınlarda en sık görülen kanser türü ve ölüm nedenidir. Her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapılması, meme kanseri ...
 • Kalı, Gökhan; Ersoy, Yüksel; Durmuş, Bekir; Altay, Zühal; Baysal, Özlem; Ersoy, Yasemin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Bu çalışmanın amacı; ankilozan spondilit (AS)’li hastalarda etanercept tedavisinin etkinliğini ve güvenilirliğini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: 21 AS’li hasta tedavi öncesi ve 6 aylık tedaviden sonra klinik ve laboratuvar ...

View more