2010 Cilt 17 Sayı 4

 

Recent Submissions

 • Bostan, Mehmet; Çiçek, Yüksel; Temiz, Ahmet; Aslan, Cemal; Çanga, Aytun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Miksoma en sık görülen primer kardiyak tümör tipidir. Kardiyak miksomaların çoğunluğu tek ve beningdir. Genellikle sol atriyumda oluşur ve interatriyal septumun fossa ovalis civarına bağlanan bir pediküle sahiptir. Miksoma ...
 • Soysal, Ömer; Ziyade, Sedat; Ersöz, Mehmet Sait; Emel, Erhan; İnan, Bekir; Yediyıldız, Şenel; Somay, Adnan; Akdemir, Osman Cemil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Nörofibromatozis, deri, sinir sistemi ve gözü tutan otozomal dominant geçiş gösteren bir hastalıktır. Mediyastinal dev nörofibromu olan nörofibromatozisli bir olgu rezeksiyon esnasında çok kanaması olduğu için sunulmuştur. ...
 • Dem, Tamer; Tanyıldızı, Rumeysa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Herpetik ön üveitlerin klinik özelliklerini, visual sonuçlarını ve tedavisindeki yaklaşımları değerlendirmek. Yöntem: 2005-2009 yılları arasında kliniğimizde herpetik ön üveit tanısıyla takip edilen 20 hastanın kayıtları ...
 • Pamukçu, Esra; Çolak, Cemil; Çalık, Sinan; Kuzu, Zülfiye (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Bu çalışmada, sistolik kan basıncının (SKB) tahmin edilmesinde En Küçük Kareler Regresyonu (LS), Ridge Regresyonu (RR) ve Temel Bileşenler Regresyonu (PCR) yöntemlerine ilişkin sonuçların incelenmesi amaçlandı. Gereç ...
 • Demir, Tamer; Can, Nagehan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Kliniğimizde kanalikül tıkanıklığı nedeniyle kanalikülodakriyosistorinostomi uygulanan olguların sonuçlarının değerlendirilmesi. Gereç ve yöntemler: Mart 2006 ile Aralık 2009 tarihleri arasında kliniğimize epifora ...